Metro en ANP
Metro en ANP Nieuws 30 sep 2019 / 08:23 uur

Doorstroom van mbo naar hbo daalt

De afgelopen jaren daalde het percentage jongeren tot 25 jaar dat doorstroomt van het middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger beroepsonderwijs. In 2010 ging 44 procent (22.000) van de mbo-4-studenten door op het hbo, en in 2018 was dat nog maar 39 procent (23.000). Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vanuit het mbo geeft alleen een mbo-4-diploma toegang tot het hbo.

Meisjes vaker hoogste niveau

Alhoewel er over het algemeen meer jongens een mbo-opleiding volgen, volgen meisjes vaker een opleiding op het hoogste niveau. Jongens zijn met 53 procent in de meerderheid, maar 51 procent van hen volgt een opleiding op het hoogste niveau. Bij meisjes ligt dat percentage rond de 60. Meisjes stromen ook vaker door van het vmbo naar een mbo-4-opleiding.

Jongens stromen echter wel vaker door naar het hbo na het afronden van een mbo-4-opleiding. Ongeveer 41 procent van hen deed dat, ten opzichte van ongeveer 37 procent van de meisjes.

Populaire opleidingen

Ongeveer de helft van de meisjes doet een opleiding in de sector Zorg & Welzijn. Jongens kozen vooral voor opleidingen in de sector techniek (41 procent) of economie (38 procent). Onder de meisjes is economie ook populair, 30 procent van hen koos daarvoor.

De sector landbouw is zowel bij jongens als bij meisjes het minst populair. 5 procent van de jongens en 6 procent van de meisjes kiest daarvoor.

Veel jongeren op mbo

Op 1 oktober van het studiejaar 2017-2018 volgden ongeveer 436.000 jongeren tot 25 jaar een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het hoger beroepsonderwijs (hbo) stonden iets meer dan 344.000 studenten ingeschreven. In het wetenschappelijk onderwijs waren dat er bijna 220.000.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Doorstroom van mbo naar hbo daalt
Sluiten