Metro en ANP
Metro en ANP Nieuws 28 mei 2019 / 08:39 uur

Kritisch rapport over mensenrechten in Noord-Korea

Uit een rapport van de Verenigde Naties (VN) blijkt dat inwoners van Noord-Korea gevangen zitten in een vicieuze cirkel van ontbering, corruptie en repressie. De conclusie is te lezen in een rapport van UNHRC, de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

Geen basisbehoeften

Het land slaagt er volgens het rapport niet in om te voorzien in de basisbehoeften van het leven. „De rechten op voedsel, gezondheid, onderdak, werk, vrij verkeer en vrijheid zijn universeel en onvervreemdbaar, maar in Noord-Korea zijn ze in de eerste plaats afhankelijk van het vermogen van individuen om overheidsfunctionarissen om te kopen", aldus de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten, Michelle Bachelet.

Schendingen van rechten

Ook worden Noord-Koreanen geconfronteerd worden met een groot aantal mensenrechtenschendingen in een onzekere juridische omgeving. „Die fundamentele rechten van gewone mensen worden op grote schaal geschonden als gevolg van economisch wanbeheer en wijdverspreide corruptie", schrijft de VN.

Het rapport is opgesteld op basis van ruim 200 getuigenissen van uit Noord-Korea ontsnapte personen die in 2017 en 2018 door VN-medewerkers in Zuid-Korea zijn verzameld.

Reageer op artikel:
Kritisch rapport over mensenrechten in Noord-Korea
Sluiten