Erik Jonk
Erik Jonk | LinkedIn Nieuws 21 mei 2019 / 08:30 uur

Een kleine greep uit een zee van Europese plannen

Zestien partijen, zestien programma’s vol plannen voor na de verkiezingen voor het Europees Parlement. Voor wie geen zin of tijd heeft om al die verkiezingsprogramma’s door te spitten: hier een (hele kleine) greep op belangrijke thema’s uit de zee van Europese ideeën: EU-lidmaatschap, asielzoekers, de euro en stemgerechtigde leeftijd. Doe er je voordeel mee als je nog niet zo goed weet op welke partij je je stem gaat uitbrengen.

D66

Lijst: 1. Slogan: In Europa maken we de toekomst

In of uit Europa?

In. De Europese Unie is geen voetbalclub of krantenabonnement dat Nederland zomaar kan opzeggen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Het recht op asiel is een mensenrecht, dat mag je niet beknotten.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. De euro is niet af, maar geeft ons wel stabiliteit.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jongeren laten meepraten over een toekomst die hen aangaat, is een goede zaak.

CDA

Lijst 2. Slogan: Nederland het beschermen waard, daarom een sterk Europa

In of uit Europa?

In. Uit de EU stappen kost veel geld, veel banen en levert ons niets op.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. Alleen zo rekenen we af met het verdienmodel van mensensmokkelaars op de Middellandse Zee.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. De euro geeft Nederland meer stabiliteit en zekerheid dan een eigen munt zou kunnen.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. In Nederland ben je voor de wet met 18 jaar volwassen. Stemrecht hoort daarbij.

PVV

Lijst 3. Slogan: Nederland weer van ons

In of uit Europa?

Uit. Baas over ons eigen land, onze eigen wetten, ons eigen geld en onze eigen grenzen

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. De EU heeft ervoor gezorgd dat Europa de afgelopen jaren is overspoeld met gelukszoekers.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Ja. Nederland moet weer gaan over haar eigen geld.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. In Nederland is er stemrecht vanaf 18 jaar. Geen uitzondering voor de Europese verkiezingen.

VVD

Lijst 4. Slogan: Focus en lef

In of uit Europa?

In. Problemen die grensoverschrijdend zijn als terrorisme, migratie en klimaat, kunnen we niet als land alleen oplossen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. Vluchtelingen moeten worden opgevangen in veilige landen in de regio.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Nederland heeft voordeel van de euro, maar die moet zo stabiel mogelijk zijn.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. De VVD koppelt de kiesgerechtigde leeftijd aan de leeftijd waarop iemand meerderjarig wordt, 18 dus.

SP

Lijst 5. Slogan: Breek de macht van Brussel

In of uit Europa?

In. Helaas wordt de EU nu gegijzeld door een Europese elite. Daarom moeten wij er niet uit stappen, maar de EU aanpassen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. We moeten voorkomen dat mensen de oversteek maken en daarmee hun leven wagen.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee, niet halsoverkop. Onderzoek naar verschillende alternatieven is wel nodig.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. We willen dat meer mensen gebruik maken van hun kiesrecht, maar niet door de leeftijd te verlagen.

PvdA

Lijst 6. Slogan: Zeker van een eerlijk, vrij en duurzaam Europa

In of uit Europa?

In. In ons eentje kunnen we belastingontwijking, oneerlijke concurrentie en klimaatverandering niet oplossen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Mensen die vluchten voor oorlog of politieke vervolging vanwege geloof, overtuiging of seksuele geaardheid, moeten we veiligheid bieden.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. De Europese munt brengt Nederland veel banen en welvaart.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Veel van wat er in de EU wordt besloten, gaat juist jongeren aan (aanpak klimaatverandering, het vinden van een baan, studeren in het buitenland).

ChristenUnie-SGP

Lijst 7. Slogan: Samenwerking Ja, Superstaat Nee

In of uit Europa?

In. Geen voorstander van Nexit. De EU is verre van perfect, maar heeft ons wel degelijk veel goeds gebracht.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Oorlogsvluchtelingen en mensen die worden vervolgd, zijn altijd welkom.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Wel moet de onomkeerbaarheid van de euro geschrapt worden en dient een gedegen exit-strategie ontwikkeld te worden.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. Rond 18 jaar worden veel jongeren snel zelfstandiger. 18 is een goede leeftijd voor het stemrecht.

GroenLinks

Lijst 8. Slogan: Voor verandering

In of uit Europa?

In. De EU is een economische grootmacht die gezamenlijk het verschil kan maken de strijd tegen klimaatverandering.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Politieke vluchtelingen die bescherming nodig hebben, hebben aanspraak op verblijf en integratie.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Wij kiezen voor een muntunie die de belangen van de burgers dient in plaats van banken en bedrijven.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jongeren kunnen in Europa werken, belasting betalen en naar school. Daar hoort het recht om te beslissen over de toekomst van de EU bij.

Partij voor de Dieren

Lijst 9. Slogan: Groeiend verzet

In of uit Europa?

In. We willen dat de EU samen grensoverschrijdende problemen aanpakt zoals klimaatverandering en opkomt voor de rechten van mensen en dieren.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Er moet meer geld en capaciteit beschikbaar worden gesteld om te voorkomen dat mensen de gevaarlijke oversteek maken.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Wij zijn niet voor afschaffing, maar instandhouding van de euro moet geen doel op zich zijn.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jongeren hebben ten onrechte geen stem, terwijl de politiek belangrijke beslissingen neemt over hun toekomst.

50PLUS

Lijst 10. Slogan: Geef 50-plussers een stem in het Europees Parlement

In of uit Europa?

In. 50PLUS wil geen taferelen als bij de Brexit, maar een EU die weer gebaseerd is op de menselijke waarden en vrijheden.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. Opvangen in de regio is altijd beter dan te moeten toezien op de gevaarlijke bootreizen, georganiseerd door criminelen.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Als de EU beter samenwerkt, kan ze een vuist maken tegen andere economische blokken als China en de VS.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. Stemrecht is een groot goed en dat recht moet bewust kunnen worden gebruikt met een bepaalde dosis aan levenservaring.

Jezus Leeft

Lijst 11. Slogan: Volg Jezus

In of uit Europa?

Uit. We kunnen onze eigen boontjes wel doppen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. Geen illegale praktijken.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Ja. Eigen verantwoordelijkheid op elk gebied.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja, want de jeugd heeft de toekomst.

DENK

Lijst 12, Slogan: Denkend aan Europa

In of uit Europa?

In. Inclusiviteit, veiligheid, buitenlandbeleid, klimaat en welvaart kunnen wij samen met onze bondgenoten binnen Europa verwezenlijken.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Asielzoekers mogen niet worden teruggestuurd naar landen waar zij gevaar lopen.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Nederlanders zijn vrij om te reizen, te wonen en te werken binnen Europa. Het omwisselen van valuta behoort tot het verleden.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jongeren dienen bewust te worden van besluitvorming. Zij moeten vroeg betrokken raken.

De Groenen

Lijst: 13. Slogan: Basisinkomen: brandstof van de economie

In of uit Europa?

In. Geen steun aan een regeerakkoord waarin het voornemen is opgenomen om Nederland terug te trekken uit de EU.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Neutraal. Het hangt af van de omstandigheden in het land van herkomst en of het überhaupt mogelijk is.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. De Groenen wil de euro juist sterker maken.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Het passief kiesrecht, het recht om een plaats in te nemen in een vertegenwoordigend orgaan, willen we wel op 18 jaar houden.

Forum voor Democratie

Lijst: 14. Slogan: Een Europa van natiestaten

In of uit Europa?

Uit. De EU is onhervormbaar. Het is tijd om te stoppen met de muntunie en de open grenzen, om daarna de EU te verlaten.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. De huidige open Europese grenzen hebben een aanzuigende werking op kansarme migranten uit Afrika en het Midden-Oosten.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Ja. De euro brengt geen vrede en welvaart, maar veroorzaakt ruzie en conflicten.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee (toelichting is niet bekend).

vandeRegio & Piratenpartij

Lijst: 15. Slogan: Voor een vrije informatiesamenleving

In of uit Europa?

Neutraal. Wel blijft uittreding een ultiem vetorecht dat wellicht ooit moet worden gebruikt.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Mensen moeten we waardig behandelen. Een oprechte asielzoeker moet altijd welkom zijn.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Neutraal. Wij zijn voor parallelle lokale munteenheden, die per regio de circulaire economie ondersteunen.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jong geleerd om na te denken over de vele politieke onderwerpen, geeft dat ze dit ook later blijven doen.

Volt

Lijst 16. Slogan: Wij zijn Europa!

In of uit Europa?

In. Volt wil juist een sterke Unie om grote problemen als klimaatverandering te kunnen oplossen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Mensen in nood help je. Vluchtelingen moeten veilig over kunnen steken.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Teruggaan naar een eigen munt zou verschrikkelijk zijn voor onze economie, handel en welvaart.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Neutraal. Volt wil nieuwe manieren onderzoeken om mensen bij de politiek te betrekken, zoals online burgerplatforms.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Een kleine greep uit een zee van Europese plannen
Sluiten