In het nieuws

Een kleine greep uit een zee van Europese plannen

Europese vlaggen in Brussel. / Jonas Roosens | ANP

Foto van 'Erik Jonk'

21 MEI 2019

Zestien partijen, zestien programma’s vol plannen voor na de verkiezingen voor het Europees Parlement. Voor wie geen zin of tijd heeft om al die verkiezingsprogramma’s door te spitten: hier een (hele kleine) greep op belangrijke thema’s uit de zee van Europese ideeën: EU-lidmaatschap, asielzoekers, de euro en stemgerechtigde leeftijd. Doe er je voordeel mee als je nog niet zo goed weet op welke partij je je stem gaat uitbrengen.

D66

Lijst: 1. Slogan: In Europa maken we de toekomst

In of uit Europa?

In. De Europese Unie is geen voetbalclub of krantenabonnement dat Nederland zomaar kan opzeggen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Het recht op asiel is een mensenrecht, dat mag je niet beknotten.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. De euro is niet af, maar geeft ons wel stabiliteit.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jongeren laten meepraten over een toekomst die hen aangaat, is een goede zaak.

CDA

Lijst 2. Slogan: Nederland het beschermen waard, daarom een sterk Europa

In of uit Europa?

In. Uit de EU stappen kost veel geld, veel banen en levert ons niets op.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. Alleen zo rekenen we af met het verdienmodel van mensensmokkelaars op de Middellandse Zee.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. De euro geeft Nederland meer stabiliteit en zekerheid dan een eigen munt zou kunnen.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. In Nederland ben je voor de wet met 18 jaar volwassen. Stemrecht hoort daarbij.

PVV

Lijst 3. Slogan: Nederland weer van ons

In of uit Europa?

Uit. Baas over ons eigen land, onze eigen wetten, ons eigen geld en onze eigen grenzen

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. De EU heeft ervoor gezorgd dat Europa de afgelopen jaren is overspoeld met gelukszoekers.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Ja. Nederland moet weer gaan over haar eigen geld.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. In Nederland is er stemrecht vanaf 18 jaar. Geen uitzondering voor de Europese verkiezingen.

VVD

Lijst 4. Slogan: Focus en lef

In of uit Europa?

In. Problemen die grensoverschrijdend zijn als terrorisme, migratie en klimaat, kunnen we niet als land alleen oplossen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. Vluchtelingen moeten worden opgevangen in veilige landen in de regio.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Nederland heeft voordeel van de euro, maar die moet zo stabiel mogelijk zijn.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. De VVD koppelt de kiesgerechtigde leeftijd aan de leeftijd waarop iemand meerderjarig wordt, 18 dus.

SP

Lijst 5. Slogan: Breek de macht van Brussel

In of uit Europa?

In. Helaas wordt de EU nu gegijzeld door een Europese elite. Daarom moeten wij er niet uit stappen, maar de EU aanpassen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. We moeten voorkomen dat mensen de oversteek maken en daarmee hun leven wagen.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee, niet halsoverkop. Onderzoek naar verschillende alternatieven is wel nodig.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. We willen dat meer mensen gebruik maken van hun kiesrecht, maar niet door de leeftijd te verlagen.

PvdA

Lijst 6. Slogan: Zeker van een eerlijk, vrij en duurzaam Europa

In of uit Europa?

In. In ons eentje kunnen we belastingontwijking, oneerlijke concurrentie en klimaatverandering niet oplossen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Mensen die vluchten voor oorlog of politieke vervolging vanwege geloof, overtuiging of seksuele geaardheid, moeten we veiligheid bieden.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. De Europese munt brengt Nederland veel banen en welvaart.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Veel van wat er in de EU wordt besloten, gaat juist jongeren aan (aanpak klimaatverandering, het vinden van een baan, studeren in het buitenland).

ChristenUnie-SGP

Lijst 7. Slogan: Samenwerking Ja, Superstaat Nee

In of uit Europa?

In. Geen voorstander van Nexit. De EU is verre van perfect, maar heeft ons wel degelijk veel goeds gebracht.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Oorlogsvluchtelingen en mensen die worden vervolgd, zijn altijd welkom.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Wel moet de onomkeerbaarheid van de euro geschrapt worden en dient een gedegen exit-strategie ontwikkeld te worden.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. Rond 18 jaar worden veel jongeren snel zelfstandiger. 18 is een goede leeftijd voor het stemrecht.

GroenLinks

Lijst 8. Slogan: Voor verandering

In of uit Europa?

In. De EU is een economische grootmacht die gezamenlijk het verschil kan maken de strijd tegen klimaatverandering.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Politieke vluchtelingen die bescherming nodig hebben, hebben aanspraak op verblijf en integratie.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Wij kiezen voor een muntunie die de belangen van de burgers dient in plaats van banken en bedrijven.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jongeren kunnen in Europa werken, belasting betalen en naar school. Daar hoort het recht om te beslissen over de toekomst van de EU bij.

Partij voor de Dieren

Lijst 9. Slogan: Groeiend verzet

In of uit Europa?

In. We willen dat de EU samen grensoverschrijdende problemen aanpakt zoals klimaatverandering en opkomt voor de rechten van mensen en dieren.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Er moet meer geld en capaciteit beschikbaar worden gesteld om te voorkomen dat mensen de gevaarlijke oversteek maken.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Wij zijn niet voor afschaffing, maar instandhouding van de euro moet geen doel op zich zijn.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jongeren hebben ten onrechte geen stem, terwijl de politiek belangrijke beslissingen neemt over hun toekomst.

50PLUS

Lijst 10. Slogan: Geef 50-plussers een stem in het Europees Parlement

In of uit Europa?

In. 50PLUS wil geen taferelen als bij de Brexit, maar een EU die weer gebaseerd is op de menselijke waarden en vrijheden.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. Opvangen in de regio is altijd beter dan te moeten toezien op de gevaarlijke bootreizen, georganiseerd door criminelen.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Als de EU beter samenwerkt, kan ze een vuist maken tegen andere economische blokken als China en de VS.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. Stemrecht is een groot goed en dat recht moet bewust kunnen worden gebruikt met een bepaalde dosis aan levenservaring.

Jezus Leeft

Lijst 11. Slogan: Volg Jezus

In of uit Europa?

Uit. We kunnen onze eigen boontjes wel doppen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. Geen illegale praktijken.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Ja. Eigen verantwoordelijkheid op elk gebied.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja, want de jeugd heeft de toekomst.

DENK

Lijst 12, Slogan: Denkend aan Europa

In of uit Europa?

In. Inclusiviteit, veiligheid, buitenlandbeleid, klimaat en welvaart kunnen wij samen met onze bondgenoten binnen Europa verwezenlijken.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Asielzoekers mogen niet worden teruggestuurd naar landen waar zij gevaar lopen.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Nederlanders zijn vrij om te reizen, te wonen en te werken binnen Europa. Het omwisselen van valuta behoort tot het verleden.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jongeren dienen bewust te worden van besluitvorming. Zij moeten vroeg betrokken raken.

De Groenen

Lijst: 13. Slogan: Basisinkomen: brandstof van de economie

In of uit Europa?

In. Geen steun aan een regeerakkoord waarin het voornemen is opgenomen om Nederland terug te trekken uit de EU.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Neutraal. Het hangt af van de omstandigheden in het land van herkomst en of het überhaupt mogelijk is.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. De Groenen wil de euro juist sterker maken.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Het passief kiesrecht, het recht om een plaats in te nemen in een vertegenwoordigend orgaan, willen we wel op 18 jaar houden.

Forum voor Democratie

Lijst: 14. Slogan: Een Europa van natiestaten

In of uit Europa?

Uit. De EU is onhervormbaar. Het is tijd om te stoppen met de muntunie en de open grenzen, om daarna de EU te verlaten.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. De huidige open Europese grenzen hebben een aanzuigende werking op kansarme migranten uit Afrika en het Midden-Oosten.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Ja. De euro brengt geen vrede en welvaart, maar veroorzaakt ruzie en conflicten.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee (toelichting is niet bekend).

vandeRegio & Piratenpartij

Lijst: 15. Slogan: Voor een vrije informatiesamenleving

In of uit Europa?

Neutraal. Wel blijft uittreding een ultiem vetorecht dat wellicht ooit moet worden gebruikt.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Mensen moeten we waardig behandelen. Een oprechte asielzoeker moet altijd welkom zijn.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Neutraal. Wij zijn voor parallelle lokale munteenheden, die per regio de circulaire economie ondersteunen.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jong geleerd om na te denken over de vele politieke onderwerpen, geeft dat ze dit ook later blijven doen.

Volt

Lijst 16. Slogan: Wij zijn Europa!

In of uit Europa?

In. Volt wil juist een sterke Unie om grote problemen als klimaatverandering te kunnen oplossen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Mensen in nood help je. Vluchtelingen moeten veilig over kunnen steken.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Teruggaan naar een eigen munt zou verschrikkelijk zijn voor onze economie, handel en welvaart.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Neutraal. Volt wil nieuwe manieren onderzoeken om mensen bij de politiek te betrekken, zoals online burgerplatforms.


Ruim 20 aanhoudingen bij demonstratie Schiphol
Likeability of3

Ruim 20 aanhoudingen bij demonstratie Schiphol

De demonstranten verzetten zich hevig en moesten soms weggedragen worden. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De marechaussee heeft zaterdag ruim twintig mensen aangehouden bij de betoging om een klimaatplan van de luchthaven af te dwingen, meldt een woordvoerder.

Marechaussees zijn al uren bezig met het weghalen en aanhouden van actievoerders van Greenpeace uit Schiphol Plaza. Kort voor 17.00 uur bevonden zich nog ruim vijftien demonstranten in het gebouw.

Gebiedsverbod


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Ruzie tijdens klimaattop in Madrid

Ruzie tijdens klimaattop in Madrid

Ook klimaatactiviste Greta Thunberg sprak tijdens de top. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Tijdens de klimaattop in Madrid is onenigheid ontstaan tussen vertegenwoordigers van deelnemende landen. Veel landen vinden dat de verklaring van Chili, het land dat de top organiseert, veel te mild is.

Ook vinden een aantal deelnemende landen dat grote landen te weinig verandering willen. Vooral landen met een sterke economie zijn tegen grote aanpassingen om klimaatverandering tegen te gaan.

„Als wetenschappers in de rij staan om ons te waarschuwen voor de afschuwelijke gevolgen van de stijgende uitstoot en schoolkinderen met miljoenen tegelijk de straat opgaan, dan is wat wij hier in Madrid doen het verraden van de mensen op de wereld", zei Keniaanse vertegenwoordiger Mohamed Adow zaterdag.


Bejaarde vrouw (87) neergestoken in Apeldoorn
Likeability of3

Bejaarde vrouw (87) neergestoken in Apeldoorn

Een 61-jarige vrouw is als verdachte aangehouden. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Een vrouw van 87 jaar is neergestoken in een woning in Apeldoorn. Een 61-jarige vrouw is als verdachte aangehouden. Volgens de politie zijn de twee bekenden van elkaar.

Getuigen zeggen tegen De Stentor dat het gaat om de dochter van de bejaarde vrouw, maar dat wil de politie niet bevestigen.

Omgeving afgezet


sad
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Nieuwe dienstregeling spoor gaat zondag in

Nieuwe dienstregeling spoor gaat zondag in

En nu nog hopen op op tijd vertrekken. / Robin van Lonkhuijsen | ANP

Foto van 'Erik Jonk'

GISTEREN

NS start zondag 15 december de nieuwe dienstregeling op het spoor voor 2020. Een geruststelling misschien: voor 95 procent van de reizigers verandert hun dagelijkse reis volgend jaar nauwelijks.

NS brengt elke dag 1,3 miljoen reizigers van A naar B, dus een aanzienlijk aantal moet vanaf zondag toch even opletten. „Zij kunnen te maken krijgen met andere vertrek- en aankomsttijden”, laat de vervoerder weten. Meer dan 50.000 reizigers krijgen een kortere reistijd, terwijl 5.000 treingebruikers een langere reistijd krijgen.

Sneller naar Zwolle


CNV: '30-urige werkweek moet de nieuwe norm worden'

CNV: '30-urige werkweek moet de nieuwe norm worden'

Vakbond CNV pleit voor een 30-urige werkweek. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Dertig uur per week werken. Dat moet volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin op termijn de norm worden in Nederland.

„We houden elkaar gevangen in een ziekmakend en peperduur systeem”, zegt Fortuin. Uit een onderzoek van de vakbond onder 3000 werkenden blijkt dat bijna de helft (45 procent) het gevoel heeft knel te zitten tussen werk, privé en andere verplichtingen. Meer dan de helft van de ondervraagden ervaart een hoge werkdruk en wil meer tijd voor zijn of haar privéleven.

Burn-out


Akkoord over ziekenhuis-cao: in twee jaar 8 procent erbij

Akkoord over ziekenhuis-cao: in twee jaar 8 procent erbij

Er is een akkoord bereikt over de ziekenhuis-cao. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel.

In het akkoord, dat is gesloten na maandenlange acties bij ziekenhuizen, zijn volgens vakbond FNV twee structurele loonsverhogingen afgesproken. Het personeel krijgt er per 1 januari 2020 vijf procent bij, per 1 januari 2021 stijgen de lonen nog eens met drie procent.

Leerlingsalarissen


Likeability of3

Activisten op Schiphol weggehaald door Marechaussee

Greenpeace houdt een 'protestival' op Schiphol / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Marechaussees zijn zaterdagmiddag begonnen met het weghalen en aanhouden van actievoerders van Greenpeace uit Schiphol Plaza. Een paar honderd mensen hebben zich in hal verzameld om een klimaatplan van de luchthaven af te dwingen.

Greenpeace had van Schiphol en van de gemeente Haarlemmermeer geen toestemming om in Schiphol Plaza actie te voeren. De demonstranten verzamelden zich zaterdagochtend echter toch in de hal. De Marechaussee liet weten dat ze om 12.00 uur moesten vertrekken, maar daar werd geen gehoor aan gegeven.

Vastgeketend


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Noodtoestand door mazelen in Samoa verlengd

Iedereen moet worden ingeënt tegen de mazelen / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De noodtoestand wegens de mazelenepidemie op de afgelegen eilandenstaat Samoa duurt tot 29 december voort, heeft premier Tuilaepa Sailele Malielegaoi na kabinetsberaad zaterdag bekendgemaakt.

In die periode moeten de resterende eilandbewoners worden gevaccineerd, die nu nog vatbaar zijn voor de besmettelijke ziekte. Sinds de uitbraak van de epidemie in november zijn 72 inwoners aan mazelen overleden. Het gaat in verreweg de meeste gevallen om kinderen jonger dan vier jaar. Er zijn tot dusver 5154 ziektegevallen gemeld, op een inwonertal van 200.000.

Kinderen in kritieke toestand


Likeability of6

Sudoku van de dag

Foto van 'Metro'

13 DEC 2019

Speel hier elke dag gratis een uitdagende Sudoku, aangeboden door Denksport. De Sudoku werkt als volgt: vul het diagram zo in, dat in elk blok van 3x3 vakjes de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.


likelove
user_025c4c0ef950b5c1bb712ce3b6799df36b85ba8a_avataruser_2895189b950331c781bc37ce073361230ac0b69c_avataruser_e873a16bc9365ca54e429854a44c5ab39150346d_avatar

+3


Wonen in Brabant: Eindhoven heeft een magnetisch effect

Wonen in Brabant: Eindhoven heeft een magnetisch effect

Eindhoven. / Foto: Colourbox

Foto van 'Metro'

GISTEREN

De woningmarkt staat de afgelopen jaren behoorlijk onder spanning, wat het vinden van een nieuwe woning niet gemakkelijk heeft gemaakt, vooral voor starters. Hoe gaat het in Brabant?

Onderbieden, meer bezichtigingen doen bij één huis en er even over nadenken is er bijna niet meer bij. Toch lijkt de woningmarkt landelijk wat af te koelen. De snelle prijsstijgingen lijken wat getemperd te zijn en het aanbod van woningen neemt weer wat toe. De gemiddelde verkoopprijs stijgt nog wel, maar er worden over het algemeen wel weer wat meer huizen verkocht. Maar hoe zit het in Noord-Brabant en in het bijzonder in een middelgrote stad als Eindhoven?

Wonen in Brabant: Eindhoven heeft een magnetisch effect

Eindhoven van boven.


Likeability of5

'THC-gehalte in wiet moet omlaag'

Het THC-gehalte in wiet moet omlaag / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Verslavingsartsen pleiten in overgrote meerderheid voor een maximering van het THC-gehalte in wiet. Dat gehalte van deze belangrijkste stof in cannabis, die zorgt dat iemand zich high voelt, is nu gemiddeld 16 procent.

Dat percentage zou naar 10 of zelfs 5 procent moeten, blijkt uit een rondgang onder leden van de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) die het programma De Monitor (KRO-NCRV) heeft uitgevoerd.

Afspraken


likedislike
user_2895189b950331c781bc37ce073361230ac0b69c_avataruser_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Likeability of5

Vermiste moeder en zoon gevonden na Amber Alert

Beeld ter illustratie / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De 26-jarige vrouw en haar zoontje van een jaar uit Ede die werden vermist, zijn na een Amber Alert in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie zaterdag.

Agenten vonden moeder en kind na een tip in een hotel in het Duitse Düsseldorf.

De moeder is aangehouden voor, zoals dat heet, onttrekking aan het gezag. Haar precieze rol wordt volgens de politie nog onderzocht. Het jongetje en zijn moeder krijgen nu de hulp en aandacht die nodig is, aldus de politie. In verband met de privacy worden verder geen mededelingen gedaan.


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Kim Putters meest invloedrijke Nederlander

Kim Putters van het SCP / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau is de meest invloedrijke Nederlander volgens de Volkskrant. Putters volgt daarmee Feike Sijbesma van multinational DSM op.

Putters is sinds 2013 directeur van het SCP, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet. Sijbesma maakte onlangs bekend te stoppen als bestuursvoorzitter bij DSM.

Al tweede


Test voert druk door Noord-Korea op

Noord-Korea's leider Kom Jong-Un / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Noord-Korea heeft een nieuwe test uitgevoerd ten behoeve van een nucleaire raket op de basis Sohae in het westen van het land, meldt het staatsmedium KCNA zaterdag.

Volgens de mededeling moet deze test bijdragen aan de strategische, nucleaire afschrikking.

Volgens KCNA gaat het "om een succesvolle test van grote betekenis". Verdere details zijn niet bekendgemaakt, maar mogelijk is het een proef met de motor van een nucleaire langeafstandsraket van het type Pukguksong-3.


Boris Johnson.
Likeability of3

De Britten verlaten de EU, hoe nu verder?

Boris Johnson. / EPA

Foto van 'Sarah Sitanala'

13 DEC 2019

Uitgerekend op vrijdag de dertiende is een einde gekomen aan de jarenlange brexitonderhandelingen. Omstreden premier Boris Johnson kreeg voor elkaar want niemand een jaar geleden nog voor mogelijk hield: hij behaalde een ruime meerderheid van 365 zetels in het Lagerhuis, daarmee is de brexit een feit. Op 31 januari 2020 zullen de Britten definitief de EU verlaten.

De Conservatie partij van Johnson is veruit de grootste partij geworden en kan alleen gaan regeren. De oppositiepartij Labour is de grote verliezer van de verkiezingen. De partij van Jeremy Corbyn behaalde 203 zetels, wat neerkomt op een verlies van 59. Volgens Armin Cuyvers, Universitair Hoofddocent Europees recht aan het Europa Instituut van de Universiteit Leiden, had Johnson geluk met Corbyn als tegenstander. „Labour had geen goed tegengeluid.”

Hoe nu verder?


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

De twee kanten van de boeren: protestdag

Boeren hebben deze protestdag twee kanten laten zien

De twee kanten van de boeren: protestdag / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

13 DEC 2019

De boeren hebben vrijdag twee kanten laten zien. Enerzijds vond er op de Dam een gemoedelijke protestbrunch plaats, anderzijds wilden ze Eindhoven Airport bezetten. 

Passagiers van en naar de Brabantse luchthaven hebben grote hinder van boeren die met trekker richting de luchthaven zijn gestroomd. De weg naar de parkeergarage is geblokkeerd, waardoor reizigers er niet meer in of uit kunnen. De politie heeft enkele wegen afgesloten, om de oprukkende boeren naar Eindhoven Airport te stuiten.

De actie komt vanuit Farmers Defense Force, die eerder op de dag al aankondigde harde actie te gaan voeren. Wat, wilden ze toen nog niet zeggen. De boeren waren vrijdag ook al in Den Bosch om bij het provinciehuis te protesteren tegen het huidige stikstofbeleid.


Lof voor proeven en stunts van natuurkundeleraar (69)

Zo wil je wel iedere dag natuurkundeles krijgen, toch? / Twitter @its_riccaa

Foto van 'Metro'

13 DEC 2019

Denk je aan een natuurkundeleraar, dan zie je misschien een stoffig type voor je die zachtjes praat en waarbij je veel moeite moet doen om niet in slaap te vallen. Hoe anders is dat bij de Amerikaanse David Wright.

Toegegeven: de beste man is grijs. Maar aan levenslust en lol in het lesgeven ontbreekt het hem allerminst. Een van zijn leerlingen zette de stunts van de docent uit Virginia op Twitter en inmiddels is het filmpje al meer dan 17 miljoen keer bekeken.

Gebroken glasscherven


Likeability of3

Harde actie: boeren bezetten luchthaven Eindhoven

Boeren bij het provinciehuis in Brabant. / ANP

Foto van 'Metro'

13 DEC 2019

De boeren dreigden al met harde acties en dat lijkt nu ook daadwerkelijk te gebeuren. Boze boeren van Farmers Defence Force zijn vrijdagmiddag onderweg naar Eindhoven Airport om de luchthaven te bezetten.

Op hun trekkers rijden de boeren van het provinciehuis in Den Bosch over de A2 naar Eindhoven. Dat meldt Omroep Brabant. Het verkeer loopt bij Vught helemaal vast. Volgens Rijkswaterstaat gaat het mogelijk om wel 80 trekkers. De politie en ME begeleidt de boeren.

Stikstofdebat hervat


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Lucratieve periode voor deze 'mensen-kerstman' met clownsverleden

Af en toe even een klein kersttukje, hij wordt tenslotte ook een kerst ouder

Foto van 'Iris Hermans'

13 DEC 2019

Het zijn de drukste dagen van het jaar voor Robert Stoesser van boekdekerstman.nl. Getooid in zijn pak en bewapend met bel en grapjes over ballen en pieken, vliegt hij van hot naar her, soms zelfs op een arrenslee. „Dit is het allermooiste seizoen voor mij!” Zo was er laatst een event van een groot beautymerk, „Met van die influencermeisjes, weet je wel. Ze wilden allemaal een boomerang met me. Tag me maar, riep ik ze na, met hashtag Kerstman!” 

Een halfuur aan de lijn met Stoesser, die vol humor zit, en je begint spontaan te glimlachen. Het is een kerstman met een clownsverleden. Hij zit al lang in de entertainment en is een echte ‘mensen-kerstman’, „ik maak graag mensen blij, dat heeft er altijd al wel ingezeten.”

ABK