In het nieuws

Een kleine greep uit een zee van Europese plannen

Europese vlaggen in Brussel. / Jonas Roosens | ANP

Foto van 'Erik Jonk'

21 MEI 2019

Zestien partijen, zestien programma’s vol plannen voor na de verkiezingen voor het Europees Parlement. Voor wie geen zin of tijd heeft om al die verkiezingsprogramma’s door te spitten: hier een (hele kleine) greep op belangrijke thema’s uit de zee van Europese ideeën: EU-lidmaatschap, asielzoekers, de euro en stemgerechtigde leeftijd. Doe er je voordeel mee als je nog niet zo goed weet op welke partij je je stem gaat uitbrengen.

D66

Lijst: 1. Slogan: In Europa maken we de toekomst

In of uit Europa?

In. De Europese Unie is geen voetbalclub of krantenabonnement dat Nederland zomaar kan opzeggen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Het recht op asiel is een mensenrecht, dat mag je niet beknotten.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. De euro is niet af, maar geeft ons wel stabiliteit.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jongeren laten meepraten over een toekomst die hen aangaat, is een goede zaak.

CDA

Lijst 2. Slogan: Nederland het beschermen waard, daarom een sterk Europa

In of uit Europa?

In. Uit de EU stappen kost veel geld, veel banen en levert ons niets op.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. Alleen zo rekenen we af met het verdienmodel van mensensmokkelaars op de Middellandse Zee.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. De euro geeft Nederland meer stabiliteit en zekerheid dan een eigen munt zou kunnen.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. In Nederland ben je voor de wet met 18 jaar volwassen. Stemrecht hoort daarbij.

PVV

Lijst 3. Slogan: Nederland weer van ons

In of uit Europa?

Uit. Baas over ons eigen land, onze eigen wetten, ons eigen geld en onze eigen grenzen

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. De EU heeft ervoor gezorgd dat Europa de afgelopen jaren is overspoeld met gelukszoekers.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Ja. Nederland moet weer gaan over haar eigen geld.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. In Nederland is er stemrecht vanaf 18 jaar. Geen uitzondering voor de Europese verkiezingen.

VVD

Lijst 4. Slogan: Focus en lef

In of uit Europa?

In. Problemen die grensoverschrijdend zijn als terrorisme, migratie en klimaat, kunnen we niet als land alleen oplossen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. Vluchtelingen moeten worden opgevangen in veilige landen in de regio.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Nederland heeft voordeel van de euro, maar die moet zo stabiel mogelijk zijn.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. De VVD koppelt de kiesgerechtigde leeftijd aan de leeftijd waarop iemand meerderjarig wordt, 18 dus.

SP

Lijst 5. Slogan: Breek de macht van Brussel

In of uit Europa?

In. Helaas wordt de EU nu gegijzeld door een Europese elite. Daarom moeten wij er niet uit stappen, maar de EU aanpassen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. We moeten voorkomen dat mensen de oversteek maken en daarmee hun leven wagen.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee, niet halsoverkop. Onderzoek naar verschillende alternatieven is wel nodig.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. We willen dat meer mensen gebruik maken van hun kiesrecht, maar niet door de leeftijd te verlagen.

PvdA

Lijst 6. Slogan: Zeker van een eerlijk, vrij en duurzaam Europa

In of uit Europa?

In. In ons eentje kunnen we belastingontwijking, oneerlijke concurrentie en klimaatverandering niet oplossen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Mensen die vluchten voor oorlog of politieke vervolging vanwege geloof, overtuiging of seksuele geaardheid, moeten we veiligheid bieden.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. De Europese munt brengt Nederland veel banen en welvaart.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Veel van wat er in de EU wordt besloten, gaat juist jongeren aan (aanpak klimaatverandering, het vinden van een baan, studeren in het buitenland).

ChristenUnie-SGP

Lijst 7. Slogan: Samenwerking Ja, Superstaat Nee

In of uit Europa?

In. Geen voorstander van Nexit. De EU is verre van perfect, maar heeft ons wel degelijk veel goeds gebracht.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Oorlogsvluchtelingen en mensen die worden vervolgd, zijn altijd welkom.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Wel moet de onomkeerbaarheid van de euro geschrapt worden en dient een gedegen exit-strategie ontwikkeld te worden.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. Rond 18 jaar worden veel jongeren snel zelfstandiger. 18 is een goede leeftijd voor het stemrecht.

GroenLinks

Lijst 8. Slogan: Voor verandering

In of uit Europa?

In. De EU is een economische grootmacht die gezamenlijk het verschil kan maken de strijd tegen klimaatverandering.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Politieke vluchtelingen die bescherming nodig hebben, hebben aanspraak op verblijf en integratie.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Wij kiezen voor een muntunie die de belangen van de burgers dient in plaats van banken en bedrijven.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jongeren kunnen in Europa werken, belasting betalen en naar school. Daar hoort het recht om te beslissen over de toekomst van de EU bij.

Partij voor de Dieren

Lijst 9. Slogan: Groeiend verzet

In of uit Europa?

In. We willen dat de EU samen grensoverschrijdende problemen aanpakt zoals klimaatverandering en opkomt voor de rechten van mensen en dieren.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Er moet meer geld en capaciteit beschikbaar worden gesteld om te voorkomen dat mensen de gevaarlijke oversteek maken.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Wij zijn niet voor afschaffing, maar instandhouding van de euro moet geen doel op zich zijn.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jongeren hebben ten onrechte geen stem, terwijl de politiek belangrijke beslissingen neemt over hun toekomst.

50PLUS

Lijst 10. Slogan: Geef 50-plussers een stem in het Europees Parlement

In of uit Europa?

In. 50PLUS wil geen taferelen als bij de Brexit, maar een EU die weer gebaseerd is op de menselijke waarden en vrijheden.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. Opvangen in de regio is altijd beter dan te moeten toezien op de gevaarlijke bootreizen, georganiseerd door criminelen.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Als de EU beter samenwerkt, kan ze een vuist maken tegen andere economische blokken als China en de VS.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. Stemrecht is een groot goed en dat recht moet bewust kunnen worden gebruikt met een bepaalde dosis aan levenservaring.

Jezus Leeft

Lijst 11. Slogan: Volg Jezus

In of uit Europa?

Uit. We kunnen onze eigen boontjes wel doppen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. Geen illegale praktijken.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Ja. Eigen verantwoordelijkheid op elk gebied.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja, want de jeugd heeft de toekomst.

DENK

Lijst 12, Slogan: Denkend aan Europa

In of uit Europa?

In. Inclusiviteit, veiligheid, buitenlandbeleid, klimaat en welvaart kunnen wij samen met onze bondgenoten binnen Europa verwezenlijken.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Asielzoekers mogen niet worden teruggestuurd naar landen waar zij gevaar lopen.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Nederlanders zijn vrij om te reizen, te wonen en te werken binnen Europa. Het omwisselen van valuta behoort tot het verleden.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jongeren dienen bewust te worden van besluitvorming. Zij moeten vroeg betrokken raken.

De Groenen

Lijst: 13. Slogan: Basisinkomen: brandstof van de economie

In of uit Europa?

In. Geen steun aan een regeerakkoord waarin het voornemen is opgenomen om Nederland terug te trekken uit de EU.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Neutraal. Het hangt af van de omstandigheden in het land van herkomst en of het überhaupt mogelijk is.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. De Groenen wil de euro juist sterker maken.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Het passief kiesrecht, het recht om een plaats in te nemen in een vertegenwoordigend orgaan, willen we wel op 18 jaar houden.

Forum voor Democratie

Lijst: 14. Slogan: Een Europa van natiestaten

In of uit Europa?

Uit. De EU is onhervormbaar. Het is tijd om te stoppen met de muntunie en de open grenzen, om daarna de EU te verlaten.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. De huidige open Europese grenzen hebben een aanzuigende werking op kansarme migranten uit Afrika en het Midden-Oosten.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Ja. De euro brengt geen vrede en welvaart, maar veroorzaakt ruzie en conflicten.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee (toelichting is niet bekend).

vandeRegio & Piratenpartij

Lijst: 15. Slogan: Voor een vrije informatiesamenleving

In of uit Europa?

Neutraal. Wel blijft uittreding een ultiem vetorecht dat wellicht ooit moet worden gebruikt.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Mensen moeten we waardig behandelen. Een oprechte asielzoeker moet altijd welkom zijn.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Neutraal. Wij zijn voor parallelle lokale munteenheden, die per regio de circulaire economie ondersteunen.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jong geleerd om na te denken over de vele politieke onderwerpen, geeft dat ze dit ook later blijven doen.

Volt

Lijst 16. Slogan: Wij zijn Europa!

In of uit Europa?

In. Volt wil juist een sterke Unie om grote problemen als klimaatverandering te kunnen oplossen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Mensen in nood help je. Vluchtelingen moeten veilig over kunnen steken.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Teruggaan naar een eigen munt zou verschrikkelijk zijn voor onze economie, handel en welvaart.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Neutraal. Volt wil nieuwe manieren onderzoeken om mensen bij de politiek te betrekken, zoals online burgerplatforms.


Jongen (17) steekt school in brand en wordt opgepakt

Jongen (17) steekt school in brand en wordt opgepakt

De politie heeft een jongen (17) aangehouden voor brandstichting in een school aan de Dapperstraat in Amsterdam. Foto: Unsplash

Foto van 'Metro en ANP'

20 MIN

De politie heeft een jongen (17) aangehouden voor brandstichting in een school aan de Dapperstraat in Amsterdam.

Vorige week dinsdag deed iemand een poging tot het stichten van brand in de middelbare school. De verdachte rende vervolgens het gebouw uit. Volgens scholieren, die hem weg zagen gaan, stond hij half in brand. Kort daarna is de brand geblust en het schoolgebouw ontruimd.

Onrust en angst


Brandrups teistert ons land, Schouten wil 1 infopunt

Brandrupsen teisteren NL, Schouten wil 1 infopunt

De overlast van de processierups is dit jaar uitzonderlijk groot. Volgens onderzoekers zijn er driemaal zoveel rupsen als vorig jaar. Foto: ANP.

Foto van 'Amarins de Boer'

1 UUR

Over haar hele lichaam heeft Angela Harberts uit Enkhuizen rode bultjes. „Overal jeukt het. Op mijn armen, benen, in mijn nek en op mijn buik. Het geeft een ontzettend brandend gevoel.” Habets was op een vakantiepark in het Overijsselse Holten en dacht in eerste instantie dat het om vlooienbeten ging. „Een vakantieganger waarschuwde ons dat er overal eikenprocessierupsen in de bomen van het park zitten.”

Harberts is niet de enige die op dit moment met rode bultjes op haar lijf rondloopt. Het aantal eikenprocessierupsen is het afgelopen jaar verdriedubbeld, blijkt uit een telling van het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Het centrum heeft zo’n 20.000 bomen in Brabant, Gelderland, Noord-Limburg en Amsterdam onder de loep genomen. De telling is representatief voor heel Nederland.

Brandharen


Win een meet & greet met Maan, zondag op Parkpop

Win een meet & greet met Maan, zondag op Parkpop

Maan tijdens Vrienden van Amstel Live. / Levin den Boer | ANP

Foto van 'Erik Jonk'

GISTEREN

De hand schudden, misschien wel een knuffel krijgen, een gesprekje voeren en een selfie maken met Maan? Dat kan! Metro en festival Parkpop hebben met de zangeres een winactie opgezet en wie weet ontmoet jij haar komende zondag al.

Maan treedt zondag van 17.50 tot 18.35 uur op tijdens het gratis festival in het Zuiderpark in Den Haag. Kort voor of kort na het optreden is de meet & greet waaraan je kunt meedoen. Op Parkpop zie je die dag onder meer ook Waylon, Kovacs, Ronnie Flex, Jett Rebel en Ilse DeLange.

The Voice of Holland


Onveilig gevoel in de trein? App de NS!

De gloednieuwe sprinter van de NS, de Flirt. Foto: ANP

Foto van 'Metro en ANP'

1 UUR

Zit je soms niet helemaal op je gemak in de trein omdat je je onveilig voelt? Dan kan je vanaf 1 juli Whatsappen of sms’en - net wat jij fijner vindt - met de NS.

De Nederlandse Spoorwegen beginnen vanaf maandag in Zuidoost-Nederland met een proef met veiligheidsmeldingen via tekstberichten. Reizigers kunnen in treinen van het type Flirt (de nieuwe sprinters) en op de stations Eindhoven, Tilburg en Breda hulp krijgen via sms of WhatsApp als zij zich onveilig voelen.

De NS doet deze proef op verzoek van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). „Ik wil dat reizigers zich veilig voelen in de trein, ook laat in de avond of in een lege coupé", zei Van Veldhoven begin dit jaar. „Het kan best fijn zijn als je de NS met dit alert een seintje kunt geven, bijvoorbeeld als je ziet dat een dronken reiziger mensen lastig valt of meubilair wordt vernield."


Horecabanen waarbij je het zelf voor het zeggen hebt

Horecabanen waarbij je het zelf voor het zeggen hebt

In samenwerking met Hospitality Heroes

GISTEREN

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het bestaat. Werken in de horeca waarbij je zelf het aantal uren bepaalt; waarbij je ook nog van locatie naar locatie kunt hoppen en saaiheid dus ver weg is. En kwaliteit wordt beloond…

Opleiden tot horecaheld

Hospitality Heroes biedt al dat moois. Dit uitzendbureau staat al langere tijd voor kwaliteitshorecapersoneel en dat betekent dat er wel iets van je wordt verwacht als je eenmaal ‘binnen’ bent. Hospitality Heroes leidt je namelijk eerst op. Tot horecaheld, vandaar de naam. „Het horecavak is nu eenmaal een prachtig vak dat helden nodig heeft”, zo vindt de organisatie.


Verslaafd aan goedkope Chinese spulletjes

De app van AliExpress.

Foto van 'Cerise van Vliet'

1 UUR

De VVD vindt dat pakketjes uit China veel te goedkoop naar Nederland worden verstuurd. VVD-Kamerlid Weverling vindt het oneerlijke concurrentie voor Nederlandse ondernemers dat producten uit dat land zo goedkoop zijn. De partij hoopt hiermee staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken wakker te schudden.

Marjan Heemskerk, accountant en YouTuber onder de naam ‘The Happy Financial’, was eigenlijk best wel verslaafd aan het bestellen van goedkope spulletjes via de Chinese site AliExpress. „Ja het was wel echt een verslaving", vertelt ze. „Er staat daar zoveel online en zeker als je de app op je telefoon hebt is het ‘oh even snel kijken wat ze hebben’. Vervolgens krijg je automatisch suggesties van producten die je ook kan aanschaffen en zo blijf je doorgaan.”

Verlanglijstje


VVD: spullen uit China zijn spotgoedkoop

VVD: spullen uit China zijn spotgoedkoop

Nederlandse ondernemers worden de dupe van Chinese internetwinkels. Bron: ANP

Foto van 'Metro en ANP'

1 UUR

Spullen opgestuurd uit China zijn te goedkoop, vindt de VVD. Volgens de regeringspartij worden Nederlandse ondernemers hier de dupe van. De VVD wil dat het kabinet ingrijpt als het gaat om Chinese internetwinkels.

„We moeten onze bedrijven beschermen tegen oneerlijke concurrentie’’, spreekt VVD-Kamerlid Arne Weverling. „Het lijkt er sterk op dat we daar nu in falen, omdat er massaal pakketjes uit China verstuurd worden onder de kostprijs. Onze ondernemers kunnen daar nooit tegenop concurreren.’’

Spotgoedkoop


Trein rijdt scootmobiel aan, bestuurder overleden

Trein rijdt scootmobiel aan, bestuurder overleden

Tussen Amersfoort en Ede-Wageningen is donderdagochtend een scootmobiel aangereden, de bestuurder overleed. Foto: ANP

Foto van 'Naomi Defoer'

2 UUR

Tussen Amersfoort en Ede-Wageningen rijden donderdagochtend geen treinen, zo melden de Nederlandse Spoorwegen. Oorzaak is een aanrijding met een scootmobiel. De bestuurder is aangereden door de trein en overleden.

Het ongeluk gebeurde rond 07.45 uur ter hoogte van de Nijkerkerweg. De politie zoekt nu uit hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren. Naar vermoeden wordt het spoor tussen Amersfoort en Ede-Wageningen rond 11.00 uur vrijgegeven.


Sudoku van de dag

Foto van 'Metro'

25 JUN 2019

Speel hier elke dag gratis een uitdagende Sudoku, aangeboden door Denksport. De Sudoku werkt als volgt: vul het diagram zo in, dat in elk blok van 3x3 vakjes de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.


In deze Nederlandse stad komt geen songfestival. Foto: ANP

In deze Nederlandse stad komt geen songfestival

het Eurovisiesongfestival strijkt volgend jaar niet neer in Den Haag. Foto: ANP

Foto van 'Metro'

3 UUR

Zondah dollûh: het Eurovisiesongfestival strijkt volgend jaar niet neer in Den Haag. Rotterdam maakt wel een grote kans, gesteund door de groen-gele stad. Dat laat wethouder Richard de Mos (Evenementen) weten.

Den Haag had zich in eerste instantie gemeld als geïnteresseerde, maar zegt nu niet te kunnen voldoen aan het eisenpakket. In 1980 was dit nog wel het geval, toen vond het festival plaats in het Nederlands Congresgebouw. Echter is het songfestival nu veel groter en het World Forum (nieuwe naam) te klein.

Niet haalbaar


Geen festivalzomer voor kickboxer: Ik word de beste

Geen festivalzomer voor kickboxer: Ik word de beste

De 23-jarige Levi met zijn twee wereldkampioen 'belts' / Jurgen Jacob Lodder

Foto van 'Anne Kersten'

3 UUR

Zijn de meeste twintigers in de zomer op festivals te vinden, zit dat er voor Levi Rigters niet in. De 23-jarige is professioneel kickboxer en is zelfs met de tropische temperaturen van afgelopen week gewoon in de sportschool te vinden. Vrijdag 28 juni vecht hij zijn zesde professionele wedstrijd, in Servië.

Schoenen uit

Vertrouwen heeft hij er zeker in, vertelt hij, terwijl hij gefixeerd naar de bokszak tegenover hem kijkt. „Linkerhoek, rechter highkick”, roept trainer Jamal. Bam bam, klinkt het in de zaal. Al jaren traint Levi in Kops Gym Amsterdam; een van de buitenkant vervallen gebouw, inclusief vergeelde affiches op de ramen. Bij binnenkomst ruik je nog net geen permanente zweetlucht, al zouden de bergen schoenen voor de dojo makkelijk anders kunnen doen denken. ‘Schoenen uit’, leest het papiertje op de deur die toegang geeft tot de sportruimte.


Dierenvrienden starten petitie voor hond Batman

Dierenvrienden starten petitie voor hond Batman

Ter illustratie. Foto: Unsplash

Foto van 'Metro'

3 UUR

Wandelaars in Rijswijk troffen geen fraai tafereel. Tijdens hun wandeling maandag vonden ze namelijk op het Pieter Postmapad in het Wilhelminapark een hond in staat van ontbinding. De pitbull/stafford werd vastgebonden aan een boom met de dood tot gevolg.

Een man van 24 jaar en een vrouw van 22 jaar zijn aangehouden vanwege de betrokkenheid bij hond Batman, zoals zijn naam zou luiden. Hondenliefhebbers waren verontwaardigd vanwege de dood van het beestje en startten een petitie; 'Doe Batman postuum eer aan'. Hiermee roepen ze de politiek op om de straffen op dierenmishandeling flink te verzwaren.

Doodsbedreigingen


Brandweer Nederland in nieuws jasje

Brandweer Nederland in nieuw jasje

Brandweer Nederland wil één lijn trekken in brandweerkleding. Foto: ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 07:47

Brandweer-, jassen, schoenen, waadpakken, mutsen en nekkappen. Nu nog in verschillende soorten en kleuren, maar straks nog maar één. Brandweer Nederland wil één lijn trekken en gaat voor kakikleurig met fluorescerend gele strepen, zo meldt De Telegraaf.

Ook de outfit die op de kazerne wordt gedragen, wordt vervangen voor een donkerblauw uniform met rode balk. Dat tenue kan ook worden gedragen bij 'lage risico-incidenten' zoals lichte hulpverlening en liftopsluitingen.

Eenheid


Nederland scheidt steeds beter!

Floating City van de Afvaljuf Carolien Adriaansche, gemaakt van afval plastic

Foto van 'Iris Hermans'

VANDAAG, 07:10

Hoe scheid je zelf? Het klinkt als een zeer impertinente vraag, maar anno 2019 is het op veel plekken niet meer dan normaal om je afval te scheiden. In de Efteling bij Holle Bolle Gijs en op sommige festivals bijvoorbeeld, of in de trein. Er zijn ook mensen die om andere redenen scheiden.

Afvaljuf

Afval loopt bij Carolien Adriaansche a.k.a. de Afvaljuf als rode draad door haar werk. Of als blauw/gele/groen plastic, want ze sorteert plastic afval op kleur. Gele afwasmiddelfles bij dito boterbakje, witte terpentinefles bij dito melkpak. De kunstenares maakt er grote werken van en gebruikt het tijdens workshops, waar ze met name kinderen wil laten zien hoe je van alles met plastic kunt maken, zoals verfbakjes van melkpakken en vliegtuigjes van flessen, in plaats van weer allerlei nieuwe plastic dingen te kopen. ,,Bizar hoeveel plastic zooi we allemaal hebben.”


'Zelfmoordmiddelen' buiten bereik particulier houden

Hugo de Jonge/ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Fabrikanten en verkopers van stoffen die mensen gebruiken om een eind aan hun leven te maken, gaan die niet meer aan particulieren leveren. Dat hebben ze afgesproken met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Zelfmoordpoeder

De Jonge kwam in actie toen vorig jaar bleek dat informatie over een 'zelfmoordpoeder' rondging onder mensen die zelf over hun levenseinde willen beschikken. Het ging om een gemakkelijk verkrijgbaar conserveringsmiddel dat voor dat doel geschikt zou zijn. Onder andere Coöperatie Laatste Wil wees haar achterban de weg naar dit middel, wat de coöperatie op een strafrechtelijk onderzoek kwam te staan. De minister beloofde dat hij ging kijken wat hij zou kunnen doen om de verspreiding van zulke stoffen tegen te gaan.


Verdachte neerschieten Karel Pronk opgepakt

Politielint/ANP

Foto van 'Kasper Hermans'

GISTEREN

De politie heeft dinsdag in Spanje Errol J. aangehouden, de 52-jarige man die wordt verdacht van het neerschieten van de 60-jarige Karel Pronk. Dat maakte de politie woensdag bekend. Het misdrijf werd op 7 augustus vorig jaar op klaarlichte dag gepleegd nabij een koffietent aan het Kalverbos in Delft.

Lid van de Hells Angels

Errol J. stond op de nationale opsporingslijst van de Nederlandse politie. J., volgens de politie lid van de Hells Angels, werd voor het laatst op 7 augustus in Delft gezien. De politie had al vermoedens dat hij zich in het buitenland ophield, "in de omgeving van andere Hells Angel-members".


Grote temperatuurverschillen in Nederland

Thermometer/ANP

Foto van 'Kasper Hermans'

GISTEREN

Nederland had woensdag te maken met opmerkelijk grote temperatuurverschillen. In het Limburgse Arcen steeg het kwik naar 29,2 graden, terwijl het op Terschelling 17,8 graden werd, meldt Weeronline.

De grote verschillen werden veroorzaakt door koele lucht vanaf de Noordzee. Dit was vooral te merken op de Waddeneilanden. Verder landinwaarts had de koele zeewind minder invloed.

Wolkenvelden


Verkeer op A12 stil vanwege brand in hooibalen

Hooibaal/ANP

Foto van 'Kasper Hermans'

GISTEREN

Op de snelweg A12 ter hoogte van Bodegraven is het verkeer gestremd vanwege een brand in de buurt van de berm. De rook belemmert het zicht op de rijbanen en levert gevaar op voor doorgaand verkeer. In beide richtingen is de weg afgesloten.

De brand woedt in een rij hooibalen, met een forse rookontwikkeling tot gevolg. De brandweer is bezig met blussen en probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar de berm.

Lange files


Boeing 737 MAX mag na de zomer weer de lucht in

ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De eerste vluchten met de Boeing 737 MAX zullen mogelijk tegen het einde van de zomer weer plaatsvinden. Dat zei Boeing-baas Dennis Muilenburg tijdens een forum in Aspen. Hij zei ook dat onderhandelingen lopen met maatschappijen over een compensatie voor geleden schade.

Eerder dit jaar werden de 737 MAX-toestellen wereldwijd aan de grond gezet, na twee dodelijke ongelukken in korte tijd. Boeing werkt sindsdien, in overleg met veiligheidsautoriteiten, aan een update van de toestellen.

Hogere lat