In het nieuws

Een kleine greep uit een zee van Europese plannen

Europese vlaggen in Brussel. / Jonas Roosens | ANP

Foto van 'Erik Jonk'

21 MEI 2019

Zestien partijen, zestien programma’s vol plannen voor na de verkiezingen voor het Europees Parlement. Voor wie geen zin of tijd heeft om al die verkiezingsprogramma’s door te spitten: hier een (hele kleine) greep op belangrijke thema’s uit de zee van Europese ideeën: EU-lidmaatschap, asielzoekers, de euro en stemgerechtigde leeftijd. Doe er je voordeel mee als je nog niet zo goed weet op welke partij je je stem gaat uitbrengen.

D66

Lijst: 1. Slogan: In Europa maken we de toekomst

In of uit Europa?

In. De Europese Unie is geen voetbalclub of krantenabonnement dat Nederland zomaar kan opzeggen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Het recht op asiel is een mensenrecht, dat mag je niet beknotten.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. De euro is niet af, maar geeft ons wel stabiliteit.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jongeren laten meepraten over een toekomst die hen aangaat, is een goede zaak.

CDA

Lijst 2. Slogan: Nederland het beschermen waard, daarom een sterk Europa

In of uit Europa?

In. Uit de EU stappen kost veel geld, veel banen en levert ons niets op.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. Alleen zo rekenen we af met het verdienmodel van mensensmokkelaars op de Middellandse Zee.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. De euro geeft Nederland meer stabiliteit en zekerheid dan een eigen munt zou kunnen.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. In Nederland ben je voor de wet met 18 jaar volwassen. Stemrecht hoort daarbij.

PVV

Lijst 3. Slogan: Nederland weer van ons

In of uit Europa?

Uit. Baas over ons eigen land, onze eigen wetten, ons eigen geld en onze eigen grenzen

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. De EU heeft ervoor gezorgd dat Europa de afgelopen jaren is overspoeld met gelukszoekers.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Ja. Nederland moet weer gaan over haar eigen geld.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. In Nederland is er stemrecht vanaf 18 jaar. Geen uitzondering voor de Europese verkiezingen.

VVD

Lijst 4. Slogan: Focus en lef

In of uit Europa?

In. Problemen die grensoverschrijdend zijn als terrorisme, migratie en klimaat, kunnen we niet als land alleen oplossen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. Vluchtelingen moeten worden opgevangen in veilige landen in de regio.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Nederland heeft voordeel van de euro, maar die moet zo stabiel mogelijk zijn.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. De VVD koppelt de kiesgerechtigde leeftijd aan de leeftijd waarop iemand meerderjarig wordt, 18 dus.

SP

Lijst 5. Slogan: Breek de macht van Brussel

In of uit Europa?

In. Helaas wordt de EU nu gegijzeld door een Europese elite. Daarom moeten wij er niet uit stappen, maar de EU aanpassen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. We moeten voorkomen dat mensen de oversteek maken en daarmee hun leven wagen.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee, niet halsoverkop. Onderzoek naar verschillende alternatieven is wel nodig.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. We willen dat meer mensen gebruik maken van hun kiesrecht, maar niet door de leeftijd te verlagen.

PvdA

Lijst 6. Slogan: Zeker van een eerlijk, vrij en duurzaam Europa

In of uit Europa?

In. In ons eentje kunnen we belastingontwijking, oneerlijke concurrentie en klimaatverandering niet oplossen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Mensen die vluchten voor oorlog of politieke vervolging vanwege geloof, overtuiging of seksuele geaardheid, moeten we veiligheid bieden.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. De Europese munt brengt Nederland veel banen en welvaart.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Veel van wat er in de EU wordt besloten, gaat juist jongeren aan (aanpak klimaatverandering, het vinden van een baan, studeren in het buitenland).

ChristenUnie-SGP

Lijst 7. Slogan: Samenwerking Ja, Superstaat Nee

In of uit Europa?

In. Geen voorstander van Nexit. De EU is verre van perfect, maar heeft ons wel degelijk veel goeds gebracht.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Oorlogsvluchtelingen en mensen die worden vervolgd, zijn altijd welkom.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Wel moet de onomkeerbaarheid van de euro geschrapt worden en dient een gedegen exit-strategie ontwikkeld te worden.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. Rond 18 jaar worden veel jongeren snel zelfstandiger. 18 is een goede leeftijd voor het stemrecht.

GroenLinks

Lijst 8. Slogan: Voor verandering

In of uit Europa?

In. De EU is een economische grootmacht die gezamenlijk het verschil kan maken de strijd tegen klimaatverandering.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Politieke vluchtelingen die bescherming nodig hebben, hebben aanspraak op verblijf en integratie.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Wij kiezen voor een muntunie die de belangen van de burgers dient in plaats van banken en bedrijven.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jongeren kunnen in Europa werken, belasting betalen en naar school. Daar hoort het recht om te beslissen over de toekomst van de EU bij.

Partij voor de Dieren

Lijst 9. Slogan: Groeiend verzet

In of uit Europa?

In. We willen dat de EU samen grensoverschrijdende problemen aanpakt zoals klimaatverandering en opkomt voor de rechten van mensen en dieren.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Er moet meer geld en capaciteit beschikbaar worden gesteld om te voorkomen dat mensen de gevaarlijke oversteek maken.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Wij zijn niet voor afschaffing, maar instandhouding van de euro moet geen doel op zich zijn.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jongeren hebben ten onrechte geen stem, terwijl de politiek belangrijke beslissingen neemt over hun toekomst.

50PLUS

Lijst 10. Slogan: Geef 50-plussers een stem in het Europees Parlement

In of uit Europa?

In. 50PLUS wil geen taferelen als bij de Brexit, maar een EU die weer gebaseerd is op de menselijke waarden en vrijheden.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. Opvangen in de regio is altijd beter dan te moeten toezien op de gevaarlijke bootreizen, georganiseerd door criminelen.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Als de EU beter samenwerkt, kan ze een vuist maken tegen andere economische blokken als China en de VS.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. Stemrecht is een groot goed en dat recht moet bewust kunnen worden gebruikt met een bepaalde dosis aan levenservaring.

Jezus Leeft

Lijst 11. Slogan: Volg Jezus

In of uit Europa?

Uit. We kunnen onze eigen boontjes wel doppen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. Geen illegale praktijken.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Ja. Eigen verantwoordelijkheid op elk gebied.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja, want de jeugd heeft de toekomst.

DENK

Lijst 12, Slogan: Denkend aan Europa

In of uit Europa?

In. Inclusiviteit, veiligheid, buitenlandbeleid, klimaat en welvaart kunnen wij samen met onze bondgenoten binnen Europa verwezenlijken.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Asielzoekers mogen niet worden teruggestuurd naar landen waar zij gevaar lopen.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Nederlanders zijn vrij om te reizen, te wonen en te werken binnen Europa. Het omwisselen van valuta behoort tot het verleden.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jongeren dienen bewust te worden van besluitvorming. Zij moeten vroeg betrokken raken.

De Groenen

Lijst: 13. Slogan: Basisinkomen: brandstof van de economie

In of uit Europa?

In. Geen steun aan een regeerakkoord waarin het voornemen is opgenomen om Nederland terug te trekken uit de EU.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Neutraal. Het hangt af van de omstandigheden in het land van herkomst en of het überhaupt mogelijk is.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. De Groenen wil de euro juist sterker maken.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Het passief kiesrecht, het recht om een plaats in te nemen in een vertegenwoordigend orgaan, willen we wel op 18 jaar houden.

Forum voor Democratie

Lijst: 14. Slogan: Een Europa van natiestaten

In of uit Europa?

Uit. De EU is onhervormbaar. Het is tijd om te stoppen met de muntunie en de open grenzen, om daarna de EU te verlaten.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. De huidige open Europese grenzen hebben een aanzuigende werking op kansarme migranten uit Afrika en het Midden-Oosten.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Ja. De euro brengt geen vrede en welvaart, maar veroorzaakt ruzie en conflicten.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee (toelichting is niet bekend).

vandeRegio & Piratenpartij

Lijst: 15. Slogan: Voor een vrije informatiesamenleving

In of uit Europa?

Neutraal. Wel blijft uittreding een ultiem vetorecht dat wellicht ooit moet worden gebruikt.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Mensen moeten we waardig behandelen. Een oprechte asielzoeker moet altijd welkom zijn.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Neutraal. Wij zijn voor parallelle lokale munteenheden, die per regio de circulaire economie ondersteunen.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jong geleerd om na te denken over de vele politieke onderwerpen, geeft dat ze dit ook later blijven doen.

Volt

Lijst 16. Slogan: Wij zijn Europa!

In of uit Europa?

In. Volt wil juist een sterke Unie om grote problemen als klimaatverandering te kunnen oplossen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Mensen in nood help je. Vluchtelingen moeten veilig over kunnen steken.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Teruggaan naar een eigen munt zou verschrikkelijk zijn voor onze economie, handel en welvaart.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Neutraal. Volt wil nieuwe manieren onderzoeken om mensen bij de politiek te betrekken, zoals online burgerplatforms.


Nederlandse detective vindt eeuwenoud boek terug

Nederlandse detective vindt eeuwenoud boek terug

De verloren gewaande bundel / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De Nederlandse kunstdetective Arthur Brand heeft een spectaculaire vondst gedaan. Hij wist een eeuwenoude, gestolen dichtbundel terug te vinden.

Het gaat om een eeuwenoude dichtbundel uit de Iraanse literatuur met verzen van de beroemde Perzische dichter Hafiz. Brand bevestigt berichtgeving hierover door De Telegraaf.

Nederlandse detective vindt eeuwenoud boek terug

De binnenkant van de bundel / ANP


Bespaar dit jaar op je autoverzekering met deze tips
Likeability of3

Bespaar dit jaar op je autoverzekering met deze tips

Foto: Colourbox

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Naast de standaard goede voornemens voor 2020, zoals afvallen en gezonder leven, willen veel Nederlanders in het nieuwe jaar geld besparen. Een van de gemakkelijkste manieren om flink wat minder geld uit te geven is door je verzekeringen eens na te lopen.

Neem bijvoorbeeld je autoverzekering: net als je zorgverzekering en je reisverzekering is het aan te raden om deze verzekering in het nieuwe jaar na te kijken. Waarom? Heel simpel: ook hiermee kun je namelijk geld besparen. Steeds meer mensen zien de voordelen in van het veranderen van hun autoverzekering, omdat het ze simpelweg meer geld oplevert. Hoewel de meeste mensen in Nederland op 12 januari stoppen met hun goede voornemens is dit voornemen veel te aantrekkelijk voor je portemonnee om het niet te doen. Hoe ook jij in 2020 een goedkopere autoverzekering kunt scoren lees je hieronder.

Bekijk de dekkingen


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Ook Amsterdam en Rotterdam zetten Citrix-systemen uit

Ook Amsterdam en Rotterdam zetten Citrix-systemen uit

Ook Rotterdam en Amsterdam nemen voorzorgsmaatregelen / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De gemeenten Amsterdam en Rotterdam hebben uit voorzorg de externe toegang tot hun Citrix-netwerk tijdelijk afgesloten. Die zijn kwetsbaar door een fout in het systeem.

Gemeenten gebruiken Citrix onder meer om thuis te werken. Den Haag had de Citrix-servers in de nacht van donderdag op vrijdag uitgeschakeld, maar vrijdagochtend zijn ze weer aangezet. Den Haag houdt de computersystemen in de gaten en overweegt ze in het weekeinde weer uit te zetten.

Advies


Likeability of2

Organisatie: 'Varkens worden soms levend gekookt'

Frederieke Schouten van de organisatie Varkens in Nood in 2018 / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Het toezicht in Nederlandse slachthuizen faalt nog steeds. Er worden herhaaldelijk varkens bij vol bewustzijn geslacht, blijkt uit rapporten van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), opgevraagd door organisatie Varkens in Nood.

De organisatie wil daarom dat cameratoezicht in alle slachthuizen verplicht wordt gesteld. Daarbij moeten de beelden extern bekeken kunnen worden om zo de misstanden tegen te gaan.

Verdronken in heet water


saddislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avataruser_007cbecd5bde995ed0d8cee5cce0f362a09d1cc0_avatar

Man opgepakt voor verkoop 12 miljard inloggegevens

Beeld ter illustratie / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Een 22-jarige man uit Arnhem is opgepakt omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de website WeLeakInfo.com. Volgens de politie werden daar ongeveer 12 miljard gestolen inlognamen en wachtwoorden te koop aangeboden.

De Amerikaanse recherche, de FBI, heeft de site uit de lucht gehaald. Ook een 22-jarige man uit Noord-Ierland is opgepakt.

Onderzoek loopt


Likeability of5

Kinderen in actie voor dieren in Australië

De brandweer aan het werk / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Kinderen gaan met een speciale tv-actie geld ophalen voor bedreigde dieren in Australië. Samen met NPO Zapp en het Wereld Natuurfonds (WNF) wordt volgende week zaterdag de uitzending SOS Koala uitgezonden.

Presentatoren Klaas van Kruistum, Saskia Weerstand en Anne-Mar Zwart roepen kinderen en scholen op om komende week geld in te zamelen om de koala’s en andere dieren in het door bosbranden geteisterde land.

Leefgebied herstellen


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Advocaat Spong spreekt Van Laarhoven in gevangenis

Advocaat Gerard Spong (links) en zijn kamergenoot Sidney Smeets (rechts) op weg naar Van Laarhoven / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Voor het eerst in vijfenhalf jaar heeft Johan van Laarhoven weer in een bed geslapen. Dat zei advocaat Gerard Spong vrijdagochtend na een gesprek met zijn cliënt in de gevangenis in Vught.

Daar werd de voormalige Tilburgse coffeeshophouder donderdagavond heen gebracht nadat Thailand hem aan Nederland had overgedragen.

'Zorgelijk'


Longvirus eist tweede slachtoffer in China
Likeability of2

Longvirus eist tweede slachtoffer in China

Een man verlaat het ziekenhuis in Whuhan | Noel Celis / AFP.jpg

Foto van 'Quincy Brouwer'

GISTEREN

In China is een tweede persoon overleden aan de gevolgen van het mysterieuze coronavirus. Dat maakten de autoriteiten vrijdag bekend.

De 69-jarige man overleed woensdag in een ziekenhuis in Wuhan, waar ook het eerste slachtoffer overleed. Het coronavirus is verwant aan het virus dat SARS veroorzaakt, een ernstige besmettelijke longontsteking.

Uitbraak


sad
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avataruser_007cbecd5bde995ed0d8cee5cce0f362a09d1cc0_avatar

Likeability of6

Sudoku van de dag

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Speel hier elke dag gratis een uitdagende Sudoku, aangeboden door Denksport. De Sudoku werkt als volgt: vul het diagram zo in, dat in elk blok van 3x3 vakjes de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.


likelove
user_025c4c0ef950b5c1bb712ce3b6799df36b85ba8a_avataruser_2895189b950331c781bc37ce073361230ac0b69c_avataruser_e873a16bc9365ca54e429854a44c5ab39150346d_avatar

+3


Likeability of2

Rokers krijgen soms illegaal antidepressiva voorgeschreven

Een uitgedrukte sigaret / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Stoppen met roken kan behoorlijk lastig zijn. Met behulp van coaching wordt het makkelijker. Sommige coaches schrijven echter illegaal medicatie voor.

Coachingbureaus die mensen helpen te stoppen met roken, laten artsen antidepressiva voorschrijven aan patiënten die ze niet hebben ontmoet, onthult Reporter Radio.

Voorzitter Ruud Coolen van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) zegt tegen het radioprogramma dat dit niet mag. „Je hebt geen arts gezien, geen apotheek gezien, en toch een receptgeneesmiddel gekregen, dat je zonder begeleiding gaat gebruiken."


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avataruser_007cbecd5bde995ed0d8cee5cce0f362a09d1cc0_avatar

Servers in Friese gemeenten uit voorzorg uitgeschakeld

Servers in Friese gemeenten uit voorzorg uitgeschakeld

Servers worden uit voorzorg uitgeschakeld / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De Friese gemeenten Achtkarspelen en Tietjerksteradeel hebben uit voorzorg de Citrix-server voor computersystemen van enkele eigen externe locaties uitgeschakeld.

Dat gebeurde nadat deze week bekend was geworden dat er hackpogingen waren gedaan bij het Medisch Centrum Leeuwarden en de gemeente Zutphen.

Advies opgevolgd


Politie hoopt oude zaken op te lossen met gevangenen

De colcasekalender uit 2017 / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De politie heeft voor het vierde jaar op rij een coldcasekalender verspreid onder gevangenen. Daarop worden 52 oude zaken onder de aandacht gebracht in de hoop dat er bruikbare tips over binnenkomen.

Dit jaar wordt de kalender ook naar tbs-instellingen gestuurd.

In 2019 leverde de kalender 202 tips op, waarvan 31 bruikbaar bleken te zijn. Twee zaken zijn heropend, maar er zijn geen vorig jaar geen zaken opgelost met behulp van de tips.


A4 weer open na ernstig ongeluk

Beeld ter illustratie / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De A4 is na een ernstig ongeluk inmiddels weer open. Rond tien over acht werd de snelweg weer vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat.

Door een ernstig ongeluk met meerdere voertuigen tussen knooppunt Prins Clausplein en Leidschendam is de A4 in de richting van Amsterdam vrijdagochtend enkele uren dicht geweest.

De verwachting was eerder dat de weg tot na de spits dicht zou blijven. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat verwacht dat de files snel verdwijnen nu de weg weer open is. De vertraging bedroeg maximaal een uur, toen de weg nog afgesloten was.


Lees de krant van morgen nu al online!
Likeability of5

Lees de krant van morgen nu al online!

Lees de krant van morgen nu al online!

Foto van 'Metro'

16 JAN 2020

Wil jij ook je dag goed beginnen met een gloednieuwe Metro? Morgen is hij in de bakken van bijna alle treinstations te vinden, maar online kun je hem ook alvast lezen. Fijn, voor als je niet kan wachten op deze kersverse editie.

In de krant van morgen lees je onder meer hoe er een mysterie hangt rondom honden. Want waar komen ze vandaan? „Een klein deel zal uit gewone nestjes komen. De rest is niet traceerbaar, maar komt vermoedelijk uit puppyfabrieken in binnen- en buitenland”, vertelt Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming.

Verder lees je hoe beveiligers vrezen dat ze in 2020 onder druk komen te staan. Het aantal evenementen in ons land is dit jaar namelijk zo enorm, dat de Nederlandse Veiligheidsbranche oproept tot snel overleg.


like
user_f534e17ea017e6b9f8ed4258e054cc7ad742492d_avatar

NPO wil samenwerking met onder meer Netflix en Videoland

NPO wil samenwerking met onder meer Netflix en Videoland

„We willen een experiment beginnen waarbij tot en met 2021 in totaal vijf producties mogelijk zijn". /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

16 JAN 2020

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) staat open voor samenwerking met commerciële mediapartijen als Netflix, Videoland, Disney+ en Amazon voor het maken van nieuw Nederlands kwaliteitsdrama. Dat zei NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman tijdens haar nieuwjaarstoespraak.

„We willen een experiment beginnen waarbij tot en met 2021 in totaal vijf producties mogelijk zijn. Partijen die zich hiervoor kunnen aanmelden zijn mediadiensten met een eigen platform."

Samenwerking


Wat verwachten we van het nieuwe jaar?

Wat verwachten we van het nieuwe jaar?

Er werd gevraagd naar uiteenlopende onderwerpen zoals economie, technologische ontwikkelingen en maatschappelijke kwesties. /Unsplash

Foto van 'Metro'

16 JAN 2020

Wat verwachten Nederlanders en de rest van de wereld van dit nieuwe decennium? In het kader van het Global Advisor 2020 Predictions onderzoek zijn ruim 22.500 mensen uit 32 verschillende landen gevraagd naar hun verwachtingen voor 2020.

Er werd gevraagd naar uiteenlopende onderwerpen zoals economie, technologische ontwikkelingen en maatschappelijke kwesties.

Optimisme


Minister Schouten: verspreiding vogelgriep is zorgelijk

Minister Schouten: verspreiding vogelgriep is zorgelijk

De verspreiding van vogelgriep in het oosten van Europa is „zorgelijk", vindt minister Carola Schouten (Landbouw). /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

16 JAN 2020

De verspreiding van vogelgriep in het oosten van Europa is „zorgelijk", vindt minister Carola Schouten (Landbouw). Maar een ophokplicht in Nederland komt er nog niet. De pluimveesector had daar om gevraagd.

Meerdere landen in het oosten van Europa hebben te maken met vogelgriep. Dit jaar is de besmettelijke variant H5N8 ontdekt op boerderijen in Polen, Slowakije, Hongarije en in het noorden van Roemenië. Tienduizenden dieren zijn daar uit voorzorg al geruimd.

Nauw contact


Stint verandert naam in Buszy

Stint verandert naam in Buszy

Naar aanleiding van het spoordrama in Oss hebben nabestaanden gevraagd of de Stint een nieuwe naam zou kunnen krijgen. /ANP

Foto van 'Metro'

16 JAN 2020

De nieuwe Stint krijgt een andere naam: Buszy. Naar aanleiding van het spoordrama in Oss hebben nabestaanden gevraagd of de Stint een nieuwe naam zou kunnen krijgen, wanneer deze in aangepaste vorm terugkeert. Edwin Renzen, eigenaar van het bedrijf dat deze vervoersmiddelen maakt, heeft hier gehoor aan gegeven. Dat meldt Omroep Brabant. 

De nieuwe Stint wordt momenteel nog gekeurd door verkeersdienst RDW, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Naamswijziging


Veroordeelde coffeeshophouder Van Laarhoven terug in Nederland

Veroordeelde coffeeshophouder Van Laarhoven terug in Nederland

Van Laarhoven was in Thailand veroordeeld tot een celstraf van 75 jaar wegens witwassen. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

16 JAN 2020

De in Thailand veroordeelde oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven is donderdagavond op Schiphol geland. Hij zat ruim vijf jaar vast in een Thaise cel en werd ernstig ziek. 

Het vliegtuig met daarin Van Laarhoven was om 12.15 uur (06.15 uur Nederlandse tijd) vanuit de Thaise hoofdstad Bangkok richting Nederland vertrokken.

Ernstig ziek