In het nieuws

Een kleine greep uit een zee van Europese plannen

Europese vlaggen in Brussel. / Jonas Roosens | ANP

Foto van 'Erik Jonk'

21 MEI 2019

Zestien partijen, zestien programma’s vol plannen voor na de verkiezingen voor het Europees Parlement. Voor wie geen zin of tijd heeft om al die verkiezingsprogramma’s door te spitten: hier een (hele kleine) greep op belangrijke thema’s uit de zee van Europese ideeën: EU-lidmaatschap, asielzoekers, de euro en stemgerechtigde leeftijd. Doe er je voordeel mee als je nog niet zo goed weet op welke partij je je stem gaat uitbrengen.

D66

Lijst: 1. Slogan: In Europa maken we de toekomst

In of uit Europa?

In. De Europese Unie is geen voetbalclub of krantenabonnement dat Nederland zomaar kan opzeggen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Het recht op asiel is een mensenrecht, dat mag je niet beknotten.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. De euro is niet af, maar geeft ons wel stabiliteit.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jongeren laten meepraten over een toekomst die hen aangaat, is een goede zaak.

CDA

Lijst 2. Slogan: Nederland het beschermen waard, daarom een sterk Europa

In of uit Europa?

In. Uit de EU stappen kost veel geld, veel banen en levert ons niets op.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. Alleen zo rekenen we af met het verdienmodel van mensensmokkelaars op de Middellandse Zee.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. De euro geeft Nederland meer stabiliteit en zekerheid dan een eigen munt zou kunnen.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. In Nederland ben je voor de wet met 18 jaar volwassen. Stemrecht hoort daarbij.

PVV

Lijst 3. Slogan: Nederland weer van ons

In of uit Europa?

Uit. Baas over ons eigen land, onze eigen wetten, ons eigen geld en onze eigen grenzen

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. De EU heeft ervoor gezorgd dat Europa de afgelopen jaren is overspoeld met gelukszoekers.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Ja. Nederland moet weer gaan over haar eigen geld.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. In Nederland is er stemrecht vanaf 18 jaar. Geen uitzondering voor de Europese verkiezingen.

VVD

Lijst 4. Slogan: Focus en lef

In of uit Europa?

In. Problemen die grensoverschrijdend zijn als terrorisme, migratie en klimaat, kunnen we niet als land alleen oplossen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. Vluchtelingen moeten worden opgevangen in veilige landen in de regio.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Nederland heeft voordeel van de euro, maar die moet zo stabiel mogelijk zijn.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. De VVD koppelt de kiesgerechtigde leeftijd aan de leeftijd waarop iemand meerderjarig wordt, 18 dus.

SP

Lijst 5. Slogan: Breek de macht van Brussel

In of uit Europa?

In. Helaas wordt de EU nu gegijzeld door een Europese elite. Daarom moeten wij er niet uit stappen, maar de EU aanpassen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. We moeten voorkomen dat mensen de oversteek maken en daarmee hun leven wagen.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee, niet halsoverkop. Onderzoek naar verschillende alternatieven is wel nodig.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. We willen dat meer mensen gebruik maken van hun kiesrecht, maar niet door de leeftijd te verlagen.

PvdA

Lijst 6. Slogan: Zeker van een eerlijk, vrij en duurzaam Europa

In of uit Europa?

In. In ons eentje kunnen we belastingontwijking, oneerlijke concurrentie en klimaatverandering niet oplossen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Mensen die vluchten voor oorlog of politieke vervolging vanwege geloof, overtuiging of seksuele geaardheid, moeten we veiligheid bieden.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. De Europese munt brengt Nederland veel banen en welvaart.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Veel van wat er in de EU wordt besloten, gaat juist jongeren aan (aanpak klimaatverandering, het vinden van een baan, studeren in het buitenland).

ChristenUnie-SGP

Lijst 7. Slogan: Samenwerking Ja, Superstaat Nee

In of uit Europa?

In. Geen voorstander van Nexit. De EU is verre van perfect, maar heeft ons wel degelijk veel goeds gebracht.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Oorlogsvluchtelingen en mensen die worden vervolgd, zijn altijd welkom.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Wel moet de onomkeerbaarheid van de euro geschrapt worden en dient een gedegen exit-strategie ontwikkeld te worden.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. Rond 18 jaar worden veel jongeren snel zelfstandiger. 18 is een goede leeftijd voor het stemrecht.

GroenLinks

Lijst 8. Slogan: Voor verandering

In of uit Europa?

In. De EU is een economische grootmacht die gezamenlijk het verschil kan maken de strijd tegen klimaatverandering.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Politieke vluchtelingen die bescherming nodig hebben, hebben aanspraak op verblijf en integratie.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Wij kiezen voor een muntunie die de belangen van de burgers dient in plaats van banken en bedrijven.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jongeren kunnen in Europa werken, belasting betalen en naar school. Daar hoort het recht om te beslissen over de toekomst van de EU bij.

Partij voor de Dieren

Lijst 9. Slogan: Groeiend verzet

In of uit Europa?

In. We willen dat de EU samen grensoverschrijdende problemen aanpakt zoals klimaatverandering en opkomt voor de rechten van mensen en dieren.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Er moet meer geld en capaciteit beschikbaar worden gesteld om te voorkomen dat mensen de gevaarlijke oversteek maken.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Wij zijn niet voor afschaffing, maar instandhouding van de euro moet geen doel op zich zijn.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jongeren hebben ten onrechte geen stem, terwijl de politiek belangrijke beslissingen neemt over hun toekomst.

50PLUS

Lijst 10. Slogan: Geef 50-plussers een stem in het Europees Parlement

In of uit Europa?

In. 50PLUS wil geen taferelen als bij de Brexit, maar een EU die weer gebaseerd is op de menselijke waarden en vrijheden.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. Opvangen in de regio is altijd beter dan te moeten toezien op de gevaarlijke bootreizen, georganiseerd door criminelen.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Als de EU beter samenwerkt, kan ze een vuist maken tegen andere economische blokken als China en de VS.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee. Stemrecht is een groot goed en dat recht moet bewust kunnen worden gebruikt met een bepaalde dosis aan levenservaring.

Jezus Leeft

Lijst 11. Slogan: Volg Jezus

In of uit Europa?

Uit. We kunnen onze eigen boontjes wel doppen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. Geen illegale praktijken.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Ja. Eigen verantwoordelijkheid op elk gebied.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja, want de jeugd heeft de toekomst.

DENK

Lijst 12, Slogan: Denkend aan Europa

In of uit Europa?

In. Inclusiviteit, veiligheid, buitenlandbeleid, klimaat en welvaart kunnen wij samen met onze bondgenoten binnen Europa verwezenlijken.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Asielzoekers mogen niet worden teruggestuurd naar landen waar zij gevaar lopen.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Nederlanders zijn vrij om te reizen, te wonen en te werken binnen Europa. Het omwisselen van valuta behoort tot het verleden.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jongeren dienen bewust te worden van besluitvorming. Zij moeten vroeg betrokken raken.

De Groenen

Lijst: 13. Slogan: Basisinkomen: brandstof van de economie

In of uit Europa?

In. Geen steun aan een regeerakkoord waarin het voornemen is opgenomen om Nederland terug te trekken uit de EU.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Neutraal. Het hangt af van de omstandigheden in het land van herkomst en of het überhaupt mogelijk is.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. De Groenen wil de euro juist sterker maken.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Het passief kiesrecht, het recht om een plaats in te nemen in een vertegenwoordigend orgaan, willen we wel op 18 jaar houden.

Forum voor Democratie

Lijst: 14. Slogan: Een Europa van natiestaten

In of uit Europa?

Uit. De EU is onhervormbaar. Het is tijd om te stoppen met de muntunie en de open grenzen, om daarna de EU te verlaten.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Ja. De huidige open Europese grenzen hebben een aanzuigende werking op kansarme migranten uit Afrika en het Midden-Oosten.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Ja. De euro brengt geen vrede en welvaart, maar veroorzaakt ruzie en conflicten.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Nee (toelichting is niet bekend).

vandeRegio & Piratenpartij

Lijst: 15. Slogan: Voor een vrije informatiesamenleving

In of uit Europa?

Neutraal. Wel blijft uittreding een ultiem vetorecht dat wellicht ooit moet worden gebruikt.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Mensen moeten we waardig behandelen. Een oprechte asielzoeker moet altijd welkom zijn.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Neutraal. Wij zijn voor parallelle lokale munteenheden, die per regio de circulaire economie ondersteunen.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Ja. Jong geleerd om na te denken over de vele politieke onderwerpen, geeft dat ze dit ook later blijven doen.

Volt

Lijst 16. Slogan: Wij zijn Europa!

In of uit Europa?

In. Volt wil juist een sterke Unie om grote problemen als klimaatverandering te kunnen oplossen.

Asielzoekers op de Middellandse Zee altijd terugsturen?

Nee. Mensen in nood help je. Vluchtelingen moeten veilig over kunnen steken.

Weg met de euro, een eigen Nederlandse munt terug.

Nee. Teruggaan naar een eigen munt zou verschrikkelijk zijn voor onze economie, handel en welvaart.

Nederlandse jongeren van 16 jaar zouden bij deze verkiezingen al moeten kunnen stemmen.

Neutraal. Volt wil nieuwe manieren onderzoeken om mensen bij de politiek te betrekken, zoals online burgerplatforms.


Organisaties roepen minister op Afghaanse tolk te beschermen

Ank Bijleveld/ANP

Foto van 'Metro en ANP'

38 MIN

Vakbonden, mensenrechtenorganisaties en tolken roepen vrijdag in een paginagrote advertentie op de achterkant van De Telegraaf minister Ank Bijleveld (Defensie) op een Afghaanse tolk te beschermen.

Het gaat om Farhad, die tolkte voor de internationale troepen in Afghanistan. Farhad kan elk moment worden uitgezet naar Afghanistan, waar hij volgens de organisaties zijn leven niet zeker is.

Bescherming bieden


Europeser dan met Lara Wolters wordt het niet

Europeser dan met Lara Wolters wordt het niet

Lara Wolters (PvdA).

Foto van 'Erik Jonk'

47 MIN

In een vierdelige reeks worden nieuwe en onlangs begonnen Nederlandse leden en gezichten van het Europees Parlement voorgesteld. Wie zijn zij en wat drijft hen? Het slot: Lara Wolters van de PvdA.

Ze woonde en woont in Nederland en België. Zag scholen en Universiteiten van binnen in Brussel, Brugge, Straatsburg en Londen. Liep stage bij het Europees Parlement en werkte er als beleidsmedewerker al drie jaar. Noemt zichzelf ‘overtuigd Europeaan’. En heeft een Griekse vriend. Nee, meer Europees gaan we het echt niet krijgen. Daarom is Lara Wolters de afsluiter van de reeks nieuwe Nederlandse gezichten bij de EU.

Met dank aan Frans


Aantal meldingen seksuele uitbuiting daalt

Colourbox

Foto van 'Metro en ANP'

1 UUR

Het aantal meldingen van seksuele uitbuiting en mensenhandel is in 2018 flink gedaald. Dat blijkt uit de Slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018. In 2014 kwamen er nog 1255 meldingen binnen, dat daalde in de jaren erna tot 956 en vorig jaar waren het er 668.

Dat het aantal meldingen daalt, betekent volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar, echter niet dat het aantal gevallen van mensenhandel daalt. Jaarlijks zijn er naar schatting 3000 Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting, onder hen 1300 minderjarigen. Er zijn 132 slachtoffers gemeld. 29 van de slachtoffers waren minderjarig. „Dat wil zeggen dat maar zo'n 2 tot 3 procent van de minderjarige slachtoffers in beeld is", staat in een verklaring van de rapporteur.

Beperkte zicht


Auto met jerrycans rijdt politiebureau Kerkrade binnen

ANP

Foto van 'Metro en ANP'

1 UUR

Een auto met daarin meerdere jerrycans is vrijdagochtend een politiebureau in Kerkrade ingereden. Er is geprobeerd om de auto aan te steken. Er ontstond een klein brandje, maar dat kon snel worden geblust.

Er raakte niemand gewond. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het is niet bekend of dit de eigenaar van de auto is. Ook de identiteit van de aangehouden persoon is nog niet bekend.

Door de glazen pui


Premier Mark Rutte tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Turkse inval in Syrie.

Kamer vol vragen na deal van VS en Turkije

Premier Mark Rutte tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Turkse inval in Syrie. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

In de Tweede Kamer zijn partijen blij met het tijdelijke staakt-het-vuren in het noorden van Syrië. Maar ze vragen zich af hoe het verder moet.

De Turkse president Recep Erdogan en de Amerikaanse vicepresident Mike Pence kwamen de rustperiode donderdag overeen.

Bufferzone


Jesse Klaver (GroenLinks) tijdens het debat met de Tweede Kamer over de aanpak van de stikstofproblematiek.

VVD en CDA onder vuur in stikstofdebat

Jesse Klaver (GroenLinks) tijdens het debat met de Tweede Kamer over de aanpak van de stikstofproblematiek. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

In de Tweede Kamer vindt de linke oppositie dat de coalitiepartijen veel te weinig daadkracht tonen bij de aanpak van de stikstofcrisis. Vooral VVD en CDA moeten het ontgelden in het debat over de kwestie, omdat zij blijven volhouden dat er geen gedwongen sanering van de veehouderij komt.

„Ik ga geen gedwongen krimp van de veestapel meemaken", aldus CDA-Kamerlid Jaco Geurts. Zijn VVD-collega Mark Harbers wil evenmin verplicht snoeien in het aantal koeien of varkens. „We hebben geen veeprobleem maar een stikstofprobleem", zei de liberaal. Hij denkt dat met technische maatregelen zelfs met meer dieren de uitstoot kan worden verminderd.

Onvoldoende


Ook vader van gezin Ruinerwold aangehouden.
Likeability of5

Ook vader van gezin Ruinerwold aangehouden

Ook vader van gezin Ruinerwold aangehouden. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De politie maakt donderdagavond bekend dat de 67-jarige vader die dinsdag met zes meerderjarige kinderen werd gevonden in een huis in Ruinerwold, is aangehouden.

Volgens de politie wordt hij verdacht van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling in de zin van het benadelen van de gezondheid van anderen en van witwassen.

Tegen wil vastgehouden


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Advocate Inez Weski komt aan bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Advocaat Taghi stopt, noemt proces 'oneerlijk'

Advocate Inez Weski komt aan bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De advocaat van de voortvluchtige Ridouan Taghi, Inez Weski, stopt per direct met zijn verdediging. Weski noemt het liquidatieproces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is, geen eerlijk proces.

Dat zegt de raadsvrouw maandag in een interview met EenVandaag. Ze vindt dat ze van de rechtbank onvoldoende onderzoek mag doen naar de verklaringen van de kroongetuige en de geheime berichten die verdachten naar elkaar stuurden.

Derk Wiersum


Likeability of6

Sudoku van de dag

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Speel hier elke dag gratis een uitdagende Sudoku, aangeboden door Denksport. De Sudoku werkt als volgt: vul het diagram zo in, dat in elk blok van 3x3 vakjes de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.


like
user_761825ac10beda546b153b852684b47b5b948517_avataruser_9d7413a65ac5be6e146a6a2cf93bd5e9f241a2e2_avataruser_29224ea528b8c532bb2b7cf10fd234a319228450_avatar

Te weinig medewerkers in de zorg: ‘Het gaat een keer mis’
Likeability of3

Te weinig medewerkers in de zorg: ‘Het gaat een keer mis’

Op 20 november vindt de landelijke ziekenhuisstaking plaats. /ANP

Foto van 'Ista van Galen'

GISTEREN

Het personeelstekort in de Nederlandse zorg is te groot en de werkdruk te hoog. Het resultaat: de eerste landelijke ziekenhuisstaking én een oproep van minister De Jonge aan ex-zorgmedewerkers om terug te komen. 

„Mensen zoals u, die hebben gewerkt in zorg en welzijn, zijn goud waard”. Zo begint de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, in zijn brief aan 3000 ex-zorgmedewerkers. Deze is donderdag verstuurd naar mensen die in het verleden minstens drie jaar in de zorg hebben gewerkt en niet langer dan tien jaar weg zijn. Hij hoopt ze hiermee – opnieuw – warm te maken voor een terugkeer in de sector. „Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor elke professional die met bevlogenheid en passie dit dankbare werk heeft gedaan.”

Hoge werkdruk


sad
user_007cbecd5bde995ed0d8cee5cce0f362a09d1cc0_avatar

Groen licht EU-leiders voor brexitakkoord.

Groen licht EU-leiders voor brexitakkoord

Groen licht EU-leiders voor brexitakkoord. / EPA

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De EU-leiders hebben unaniem hun zegen gegeven aan het akkoord dat en ordelijk vertrek van de Britten uit de EU per 1 november moet regelen. De woordvoerder van EU-president Donald Tusk liet dat weten.

Nadat de Britse premier Boris Johnson de gelegenheid had gekregen zijn 27 collega’s toe te spreken, hadden zij ruim een uur nodig om groen licht te geven.

Brits parlement


Politie doet onderzoek bij een boerderij aan de Buitenhuizerweg.
Likeability of3

‘Vader verborgen gezin was kort lid Moonsekte’

Politie doet onderzoek bij een boerderij aan de Buitenhuizerweg. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De vader van het gezin dat in Ruinerwold een geïsoleerd leven leidde, was in de jaren tachtig lid van de Nederlandse tak van de Moonsekte. Dat zegt secretaris Wim Koetsier van de The Universal Peace Federation (UPF).

Zo heet de vroegere Moonsekte nu. De UPF ziet zichzelf ook niet meer als sekte. De oudere leden binnen de Vredeskerk, zoals de UPF in Nederland heet, kennen de vader van het gezin in Ruinerwold als "een spiritueel persoon".

Eigen groep


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Een leeg Malieveld na het vertrek van de protesterende boeren.
Likeability of3

'Aanzienlijke' schade Malieveld door tractors

Een leeg Malieveld na het vertrek van de protesterende boeren. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De tractoren van de protesterende boeren hebben woensdag ‘aanzienlijke schade’ veroorzaakt aan het Malieveld in Den Haag. Dat constateert eigenaar Staatsbosbeheer een dag na het grote boerenprotest. 

De overheidsdienst die het veld beheert gaat met een aannemer bekijken wat er moet gebeuren om die schade te herstellen. Wanneer er meer duidelijkheid is over de kosten, gaat Staatsbosbeheer met 'de verantwoordelijke partijen' in gesprek over de rekening.

Vooraf niets afgesproken


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Arie Slob, minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media, staat de pers te woord naar aanleiding van het stopzetten van de financiering van het Haga Lyceum.
Likeability of5

Geldkraan Haga Lyceum gaat definitief dicht

Arie Slob, minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media, staat de pers te woord naar aanleiding van het stopzetten van de financiering van het Haga Lyceum. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De geldkraan van het islamitische Haga Lyceum word per 1 december definitief dichtgedraaid. Het schoolbestuur kreeg tot donderdagmiddag de tijd om het veld te ruimen, maar heeft dat niet gedaan.

Daarmee „dwingt het mij nu om deze maatregel te nemen", schrijft verantwoordelijk minister Arie Slob aan de Tweede Kamer. „Alle leerlingen verdienen goed onderwijs in een veilige omgeving. De bestuurders van het Haga Lyceum weigeren daaraan mee te werken", zegt Slob op Twitter.

Twee dagen uitstel


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Alleen akkoord in Lagerhuis staat Brexitdeal nog in de weg.

Alleen akkoord in Lagerhuis staat Brexitdeal nog in de weg

Alleen akkoord in Lagerhuis staat Brexitdeal nog in de weg. / AFP

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Boris Johnson en Jean-Claude Juncker kondigden donderdag gezamenlijk aan dat er eindelijk een principeakkoord is bereikt over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Op het moment van het bekendmaken van het principeakkoord moest het nog wel worden goedgekeurd door de EU-leiders en het Britse parlement. De EU-leiders zijn donderdag en vrijdag in Brussel bijeen.

Nieuwe afspraken


Veehandelaar fraudeerde mogelijk bij keurmerk 'Beter Leven'

Veehandelaar fraudeerde mogelijk bij keurmerk 'Beter Leven'

De verdenking draait specifiek om het vervalsen van certificaten waarop transporttijd van levende dieren staat. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Denk je verantwoordelijk bezig te zijn door vlees te kopen met het keurmerk 'Beter Leven', blijkt dit misschien toch niet te kloppen. Een Brabantse veehandelaar wordt er namelijk van verdacht te hebben gesjoemeld met certificaten. 

'Beter Leven' is een Nederlands keurmerk voor vlees, kip en eieren, gelanceerd door De Dierenbescherming. Door de mogelijke fraude, kwam het vlees van de veehandelaar onterecht in aanmerking voor de twee sterren van dit keurmerk. Rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben onderzoek gedaan bij het bedrijf en administratie in beslag genomen.

Vervalsing transporttijd


Britse oppositie kritisch over principeakkoord brexit

Britse oppositie kritisch over principeakkoord brexit

De Britse oppositie reageert kritisch op het principeakkoord over de brexit. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De Britse oppositie reageert kritisch op het principeakkoord over de brexit. De leider van de grootste oppositiepartij Labour zegt dat de nieuwe brexitdeal nog slechter lijkt te zijn dan die van Theresa May, die met grote meerderheid is verworpen", bericht Sky News.

Ook de leider van antibrexitpartij Liberal Democrats reageert negatief. „De deal van Boris Johnson zou slecht zijn voor onze economie, openbare diensten en het milieu", zegt Jo Swinson volgens de nieuwszender. Ze stelt „vastberadener dan ooit" te zijn om de brexit te voorkomen.

Nieuw referendum


Likeability of3

Ontslagen juf riep: Maak je huiswerk, anders ga je naar de gaskamer

Colourbox

Foto van 'Kasper Hermans'

GISTEREN

In het Verenigd Koninkrijk ligt een Britse basisschoollerares onder vuur vanwege een zwaar antisemitische opmerking met verwijzingen naar de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.

De juf van de Newberries Primary School had klaarblijkelijk moeite om de kinderen onder controle te houden en aan het werk te krijgen. Daarop dreigde ze haar leerlingen naar de gaskamer te sturen indien zij hun huiswerk niet zouden maken.

Veel Joodse leerlingen


dislikelike
user_5d4c64bb39311e9c9858d2746d4466cb49887ba9_avataruser_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avataruser_007cbecd5bde995ed0d8cee5cce0f362a09d1cc0_avatar

Van der Goot staat verdachte moord advocaat Wiersum bij

Van der Goot staat verdachte moord advocaat Wiersum bij

Van der Goot staat verdachte moord advocaat bij Advocaat Tjalling van der Goot staat de man bij die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Derk Wiersum. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Advocaat Tjalling van der Goot staat de man bij die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B. Dat bevestigde hij donderdag.

Van der Goot stelt in een verklaring dat hij en zijn kantoor de gevoeligheid van deze strafzaak beseffen. „Maar juist in een democratische rechtstaat is het essentieel dat rechtshulp aan iedere verdachte gegarandeerd blijft. De verdediging wordt door ons kantoor altijd gevoerd zonder aanzien des persoons en ongeacht de aard en ernst van het verwijt."

'Rechten van verdachte gewaarborgd'