In het nieuws

Liveblog: Debat over fouten rond Michael P.

Liveblog: debat over fouten rond Michael P.

Foto: ANP

Foto van 'Metro'

3 APR 2019

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de rapporten in de zaak Anne Faber. De afgelopen week bleek uit verschillende rapporten dat er een opeenstapeling aan fouten is gemaakt waardoor Michael P. te veel vrijheid had. Zo kon hij informatie over zijn zeden verleden achterhouden. Daarom wist men niet dat P. eerder was veroordeeld voor de gewelddadige verkrachting van twee tienermeisjes. Het was tijdens een verlof dat P. Anne Faber zou hebben vermoord.

In het kort:

  • De afgelopen week bleek uit rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat er veel fouten zijn gemaakt bij de behandeling van Michael P., de moordenaar van Anne Faber.
  • Het debat is aangevraagd door Attje Kuiken van de PvdA. Zij noemt het falen van de betrokken instanties en het ministerie onthutsend. „Voor mij betekent dat het nu echt klaar is met de excuses van de minister. Er moeten nu echt verbeteringen volgen", aldus Kuiken.
  • Uit het debat moet duidelijk worden of minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming de gemaakte fouten in de toekomst kan voorkomen.
  • Ook de ouders van Anne Faber zijn aanwezig bij het debat.

Na een volgens minister Dekker „zwaar en beladen" debat, wordt dit liveblog gesloten.

Update 18.45 uur

Alleen DENK en PVV hebben voor de motie van wantrouwen gestemd, daarmee wordt hij verworpen.

Update 18.18 uur

Dekker reageert op de moties en de vragen die gesteld zijn. Het lijkt hem verstandig om voor de zomerreces terug te komen op de zaak, om te kijken of alles goed wordt opgepakt en of er voldoende urgentie is.

Update 18.02 uur

GroenLinks vindt het belangrijk dat het debat gevoerd is en hoopt dat Dekker ook echt de stappen gaat zetten die hij nu heeft gezegd te willen zetten. De partij is kritisch naar Dekker toe en wil een brief met daarin de maatregelingen die de Kamer dit jaar kan verwachten. De minister staat voor de partij onder toezicht.

Update 18.00 uur

D66 is kritisch naar Dekker en zal hem ook in de gaten gaan houden de komende tijd. De partij vindt dat het aan de minister is om te zorgen dat het systeem verbetert.

Update 17.57 uur

DENK vraagt of er genoeg verantwoordelijkheid is genomen. De partij herhaalt dat de overheid ernstig tekort is geschoten en ondersteunt de PVV in het opzeggen van het vertrouwen.

Update 17.55 uur

CDA benadrukt dat het een beladen debat is, maar houdt het vertrouwen in de minister.

Update 17.52 uur

50Plus is kritisch over minister Dekker, maar dienst geen motie van wantrouwen in.

Update 17.50 uur

De PVV ziet een rechtstreeks verband tussen de moord op Anne Faber en het beleid van Dekker. De partij vindt dat de minister veel te weinig gedaan heeft en zegt het vertrouwen in hem op.

Update 17.46 uur

De VVD vraagt Dekker om nauw betrokken te blijven bij het kosten onderzoek dat momenteel loopt.

Update 17.43 uur

De SGP vindt de uitleg van Dekker helder en vertrouwen wekkend. Wel de partij dit jaar nog horen over hoe de maatregelingen van Dekker uitpakken.

Update 17.41 uur

De SP grijpt terug op de woorden van Dekker en zegt hem scherp te zullen houden. Ook deze partij wil een vervolg op dit debat. Wel zegt de SP weinig vertrouwen te hebben in de kliniek en vraagt of het toezicht op dit soort klinieken aanscherpt moet worden.

Update 17.38 uur

PvdA geeft aan vertrouwen te hebben in Dekker. De partij wil echter wel resultaten zien en stelt voor over een halfjaar weer samen te komen om te kijken waar „we staan".

Update 16.44 uur

Dekker herhaalt dat er fouten zijn gemaakt in de zaak Michael P.. „In het gevangeniswezen en de klinieken wordt gewerkt met gevaarlijke mensen, dat schept risico's. De weging van die risico's moet zo zorgvuldig mogelijk gebeuren. In deze casus is daarin gefaald. Daar ben ik van geschrokken."

Update 15.16 uur

Dekker benadrukt dat hij politiek eindverantwoordelijke is. „En ik voel die verantwoordelijkheid in elke vezel."

Update 14.57 uur

Markuszower: „Als u de verantwoordelijke mensen niet ontslaat en de cultuur niet verandert, moet ik u toch waarschuwen want dan zult u niets oplossen. Dan staan we hier straks weer en is er weer een onschuldige vermoord of verkracht."

Update 14.55 uur

Markuszower (PVV): „Als de minister niet uit zichzelf aftreedt, dan moet hij toch mensen ontslaan? Waarom is de gevangenisdirecteur niet ontslagen?" Dekker: „U moet mij aanspreken, ik ga in debatten niet op personele consequenties in. Ik ben de verantwoordelijke." Markuszower vraagt zich daarop af hoe hij dan moet kunnen beoordelen of de minister kan aanblijven. Volgens Markuszower zitten er fouten in de cultuur van het systeem.

Update 14.53 uur

Dekker:„Deze zaak laat pijnlijk zien dat er te weinig checks zijn in het geval van menselijke fouten die worden gemaakt."

Update 14.45 uur

Minister Dekker stelt voor om de Tweede Kamer periodiek te informeren over de uitkomsten van de al genomen maatregelen. De structurele fouten zouden zo boven water komen.

Update 14.34 uur

Attje Kuiken van de PvdA vraagt minister Dekker toe te geven dat er structurele fouten in het systeem zitten. Dekker is het met haar eens, maar benadrukt dat er goed gekeken moet worden naar wat er van geleerd kan worden. „Ik voer liever de discussie met u vóór dat er meer nare dingen gebeuren. Kuiken: „Dat ben ik met u eens, maar er moet echt gekeken worden naar de fouten. Een inspectierapport heeft geen zin als niet alle feiten boven tafel komen. Dit is het moment, de onderste steen moet boven."

Update 14.30 uur

Volgens Dekker geven de rapporten geen antwoord op de vraag of Anne Faber nog had geleefd als er geen fouten waren gemaakt. „Het zijn zware vragen, maar naar de antwoorden kunnen we slechts gissen."

Update 14.25 uur

Dekker: „Laten de fouten een harde les zijn. We moeten er nu voor zorgen dat iedereen veilig is, waar je ook bent." Hij geeft aan zich volledig verantwoordelijk te voelen.

Update 14.21 uur

Minister Dekker begint met het beantwoorden van alle vragen. Ook zegt hij excuses gemaakt te hebben aan de nabestaanden van Anne Faber.

Update 14.19 uur

Voorzitter Arib heropent het debat.

Update 13.05 uur

De eerste termijn van het debat is afgelopen. Om 13.45 gaat het debat weer verder.

Update 12.54 uur

Van Nispen vindt dat het debat een onwaardige wending heeft genomen en verzoekt Hiddema om verder in te gaan op de inhoud. Ook van Toorenburg geeft aan graag bij de feiten te blijven.

Update 12.48 uur

„Ik noem de gruwelijkheden om aan te duiden over wat voor een psychopaat het hier gaat", aldus Hiddema, die zijn toon weigert te veranderen. De moeder van Anne Faber zou de zaal verlaten hebben.

Update 12.44 uur

Hiddema wordt onderbroken tijdens zijn gedetailleerde opsomming van de daden van P. Het is volgens zijn collega's al pijnlijk genoeg. Ze vragen hem de details achterwegen te laten. „We zitten hier niet in de rechtszaal", zegt Van Wijngaarden (VVD).

Update 12.42 uur

Theo Hiddema (Fvd) komt aan het woord. „Het gaat hier niet over een systeemfout, maar over een menselijk tekort dat hier opspeelt."

Update 12.40 uur

Femke Merel van Kooten-Arissen (PvdD) stelt dat de samenleving beter beschermd moet worden. Wel vindt ze dat de privacyoverwegingen meegenomen moeten worden.

Update 12.30 uur

Nico Drost van de ChristenUnie wil van minister Dekker weten hoe het kan dat privacyoverwegingen zwaarder wogen dan de veiligheid. „De moord op Anne Faber had misschien voorkomen kunnen worden."

Update 12.20 uur

Buitenweg legt uit dat onbegeleid verlof aan het einde van de straf wordt toegekend. Volgens Markuszower is dat 'gewoon niet waar'. „Het wordt direct gegeven. Soms zelfs zonder de protocollen te volgen. Laten we nu pleiten voor het voorlopig stoppen van onbegeleide verloven."

Update 12.13 uur

Buitenweg (GroenLinks) geeft toe zelf ook emotioneel te worden van het zware debat. Ook wordt er volgens haar niet alleen te makkelijk verlof gegeven, maar zit er ook een 'gat' in het toezicht tijdens een eventueel onbegeleid verlof. Wordt er wel goed genoeg gekeken naar de veiligheid van de samenleving?" Markuszower vraagt zich daarop af hoe dat dan werkt, toezicht op onbegeleid verlof. „Het is toch niet voor niets onbegeleid? We moeten ons afvragen of dat wel kan."

Update 12.05 uur

Azarkan roept de minister op om af te treden.

Update 12.00 uur

Het debat gaat verder. Azarkan is aan het woord. „Het moet onmogelijk worden om informatie achter te houden, zoals P. heeft gedaan."

Update 11.52 uur

Het debat wordt voor twee minuten geschorst.

Update 11.43 uur

Van Toorenburg is het eens met de stelling van Denk dat het detentiestelsel financieel te kort is gedaan, maar vindt dat het ontslaan van falende artsen in de uitvoerende diensten niet de taak van de overheid is. Markuszower vindt dat ze het opneemt voor de gevangenisdirecteur „Houdt u hem en de minister nou het hand boven het hoofd?"

Update 11.40 uur

Volgens Markuszower maakt Van Toorenburg 'van een kat een muis'. Hij benadrukt dat de straffen omhoog zouden moeten. Van Toorenburg is het met hem eens dat in sommige gevallen de straffen omhoog moeten.

Update 11.37 uur

Interruptie Azarkan: Hij benadrukt nogmaals dat bezuinigingen volgens hem te risicovol waren. Van Toorenburg is het daar niet mee eens. „Ik kan niet zeggen dat de bezuinigingen alleen hebben geleid tot dit drama."

Update 11.35 uur

Van Toorenburg vindt het vreemd dat de wet om tbs-weigeraars alsnog tbs op te leggen nog steeds niet in werking is.

Update 11.29 uur

„Hoe kon de zedenproblematiek toch zo op de achtergrond raken", vraagt Van Toorenburg zich af. „We kunnen het systeem nog wel verder dichtregelen, maar ik vraag me af of dat voldoende is. Er moet een adviescommissie komen."

Update 11.29 uur

Van Toorenburg (CDA) komt aan het woord. „Doordat de nadruk op de zorg kwam te liggen, werd de veiligheid uit het oog verloren. Wij drukken ons medeleven uit aan de nabestaanden." Volgens Van Toorenburg begon 'de ellende' toen P. gene tbs opgelegd kreeg.

Update 11.26 uur

Krol: „Je zult toch maar in de schoenen van de nabestaanden staan."

Update 11.25 uur

Henk Krol van 50PLUS stelt voor om voortaan alle patiënten die op verlof mogen een enkelband te geven. „Mijn fractie wil een noodrem."

Update 11.21 uur

„Het verlof is gebaseerd op verloven. Je bent nog niet binnen in de clinic of je kunt alweer op verlof", aldus Markuszower

Update 11.13 uur

Volgens Gidi Markuszower (PPV) is de justitieketen in Nederland verrot.

Tegen de minister: „U bent niet de minister van Rechtsbescherming, u beschermt criminelen."

Update 11.10 uur

Azarkan: „Hebben we niet veel te veel bezuinigd op de veiligheid?"

Update 11.06 uur

Wel geeft Van Wijngaarden aan dat de overheid lessen trekt. „Vanaf 1 januari is er wetgeving van kracht geworden die iets doet aan de fouten die hier zijn gemaakt."

Update 11.04 uur

Van Wijngaarden: „Ik wil zien dat de overheid lessen trekt. P. heeft een haast bespottelijk beroep op de privacywetgeving kunnen doen."

Update 11.00 uur

Azarkan verschilt van mening. Volgens hem is er niets met de conclusies gedaan.

Update 10.56 uur

Interruptie Azarkan (Denk)

„Wat heeft het kabinet gedaan met de conclusies van voorgaande rapporten over de sector", is zijn vraag.

Van Wijngaarden: „Er is nieuwe wetgeving gekomen."

Update 10.50 uur

De volgende spreker is Jeroen van Wijngaarden (VVD). „Wie een misdrijf pleegt, verspeelt zijn recht op vrijheid. Michael P. is exemplarisch geworden voor het feit dat de zorg voorop werd gesteld en niet de detentie."

Volgens Van Wijngaarden is het een cruciale fout geweest dat P. geen tbs heeft gekregen.

Update 10.40 uur

Van der Staaij (SGP): „Er moet alles op alles gezet worden om de veiligheid te vergroten."

Van der Staaij vraagt zich af de urgentie van deze zaak blijvend zal zijn. „Vandaag is dat geen probleem, daar twijfel ik niet aan. Maar hoe is dat over een jaar?"

Update 10.37 uur

Volgens van Nispen is de overheid in deze zaak te kort geschoten en heeft het vertrouwen in de overheid een deuk opgelopen.

Update 10.30 uur

Van Nispen (SP): „Dit is de nachtmerrie van iedere ouder. De fouten zijn pijnlijk en niet te verteren. De veiligheid van de samenleving is niet voorop gesteld."

Update 10.22 uur

Het debat wordt kort geschorst. Kuiken wordt duizelig.

Update 10.18 uur

Voorzitter Arib opent het debat en heet de ouder van Anne Faber welkom. Attje Kuiken van de PvdA: „Dit debat valt mij zwaar. Het gaat hier niet over een enkel incident."


Instagrammer laat zien hoe influencers content maken

Het perfecte kiekje schiet je niet zomaar / Pexels

Foto van 'Ingelise de Vries'

GISTEREN

De meest mooie foto's worden ons dagelijks op Instagram voorgeschoteld. Maar net als bij een professionele fotoshoot, is het soms knap lastig om het perfecte kiekje te schieten.

Tank Sinatra vond het daarom tijd om de consument eens een kijkje achter de schermen te geven. Op 10 januari lanceerde hij een Instagram-account waarop te zien is hoe mensen zich laten filmen en fotograferen.

De meest opvallende dingen komen voorbij. Mensen die fanatiek aan het dansen zijn zonder muziek, dieren in de spotlights en er wordt op heel wat objecten geklommen voor de beste hoek.


Likeability of5

Wetenschappers ontdekken wandelende haai

We kennen haaien vooral in deze variant / Pexels

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Haaien hebben niet bepaald een goede reputatie. We denken al snel aan de Jaws-films of brute aanvallen. Maar sommige haaien zijn zo slecht nog niet.

Wetenschappers hebben namelijk een nieuwe haai ontdekt, en wel eentje die graag een wandeling maakt. Letterlijk, deze haai heeft namelijk pootjes. Wetenschappers vonden de nieuwe soort en presenteerden hun bevindingen in Marine and Freshwater Research.

Hele oude dieren


like
user_007cbecd5bde995ed0d8cee5cce0f362a09d1cc0_avatar

Likeability of5

Kilo's cocaïne gevonden in Breda en Rotterdam

Beeld ter illustratie / Pixabay

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De douane heeft vrijdag bij een controle een partij van ongeveer 150 kilo cocaïne aangetroffen. Dat gebeurde bij een transportbedrijf in de Botlek. Vermoedelijk heeft dit bedrijf niets met de drugssmokkel te maken, aldus de douane.

De drug zat verstopt in plastic emmers met strooizout. De lading had als bestemming het Verenigd Koninkrijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.

Italiaanse bestuurder


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Likeability of5

Medische herkeuringen CBR niet versoepeld

Beeld ter illustratie / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Mensen die zich periodiek moeten laten keuren voor hun rijbewijs, moeten dat blijven doen. De lijst met aandoeningen waarbij mensen zich moeten laten herkeuren, blijft hetzelfde.

De Gezondheidsraad ziet geen mogelijkheden om te snoeien in de lijst. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

Versoepeling


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Deze man probeert een oplossing te vinden voor het coronavirus

Deze man probeert een oplossing te vinden voor het coronavirus

Autoriteiten op een Thais vliegveld bekijken een scanner om de lichaamstemperatuur van reizigers te meten. / EPA

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Metro sprak met professor Anthony Fehr, van de afdeling moleculaire biowetenschappen aan de Amerikaanse universiteit van Kansas.

Autoriteiten zijn bezorgd dat het coronavirus, voor het eerst vastgesteld op een vismarkt in de Oost-Chinese stad Wuhan, zich zal verspreiden met wereldwijde besmetting tot gevolg. Het virus veroorzaakt een longontsteking. Patiënten hebben last van hoesten, ademhalingsproblemen en koorts. Dat is vervelend, omdat voor het aansterken een sterk immuunsysteem van belang is.

Anthony Fehr, assistent-professor bij de afdeling moleculaire biowetenschappen aan de universiteit van Kansas, werkt aan het ontwikkelen van een medicijn dat zich richt op een deel van het virus dat vergelijkbaar is onder alle coronavirussen.


Likeability of3

Boeren willen naar het Catshuis voor 'massaal protest'

Beeld ter illustratie / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Boeren willen op woensdag 5 februari weer massaal voor een protest naar het Catshuis in Den Haag. Op die dag staat volgens de actiegroep Farmers Defence Force opnieuw een gesprek tussen het Landbouwcollectief en premier Mark Rutte en minister Carola Schouten van Landbouw gepland.

Farmers Defence Force wil dat er op 5 februari „spijkers met koppen worden geslagen". „Daar moet de finale klap worden gegeven", aldus de actiegroep in een verklaring. „Het is judgementday. FDF heeft jullie nodig. Druk is nog nooit zo belangrijk geweest als op deze dag. Zorg dat Rutte zich wel drie keer bedenkt voor hij de Nederlandse boeren opnieuw durft te belazeren. Wij accepteren geen offers van boeren meer. Wij accepteren geen leed voor onze families meer. Het is genoeg geweest".

Diverse acties uit onvrede


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Geen besluit over verhuizing mariniers naar Zeeland

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de verhuizing van het Korps Mariniers naar een nog te bouwen kazerne in het Zeeuwse Vlissingen. Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) zei eind maart duidelijkheid te willen geven over de kwestie.

Ze gaat begin volgende week overleggen met de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen. Die zijn boos omdat donderdag uitlekte dat de verhuizing van Doorn naar Zeeland van de baan zou zijn. Veel mariniers zijn tegen de verhuizing en verlaten het korps.

Consequenties bespreken


Tinder introduceert paniekknop

Tinder introduceert paniekknop

Tinder introduceert paniekknop. / Unsplash

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Tinder is momenteel bezig met ontwikkelen van een mogelijkheden om het gebruik van de populaire datingapp nog veiliger te maken voor gebruikers.

De bedoeling is dat indien gebruikers zich onveilig voelen tijdens een date, het mogelijk wordt een paniekknop in te schakelen. Deze knop zal bij gebruik contact opnemen met de politie.

Om dit mogelijk te maken werkt de datingapp nauw samen met Noonlight, een veiligheidsplatform dat locaties van gebruikers volgt.


Likeability of6

Sudoku van de dag

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Speel hier elke dag gratis een uitdagende Sudoku, aangeboden door Denksport. De Sudoku werkt als volgt: vul het diagram zo in, dat in elk blok van 3x3 vakjes de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.


likelove
user_025c4c0ef950b5c1bb712ce3b6799df36b85ba8a_avataruser_2895189b950331c781bc37ce073361230ac0b69c_avataruser_e873a16bc9365ca54e429854a44c5ab39150346d_avatar

+3


Likeability of5

Oud-coffeeshopbaas Van Laarhoven blijft toch in cel

Geert-Jan Knoops en Carry Knoops, de advocaten van Van Laarhoven / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Voormalig coffeeshopbaas Johan van Laarhoven blijft in de cel. De rechter in Den Haag wees vrijdagmiddag zijn eis af zijn gratieverzoek thuis te mogen afwachten.

Ook wordt hij niet met onmiddellijke ingang opgenomen in een ziekenhuis. Volgens de rechter kan hij over een dergelijke strafonderbreking niet beslissen en is daarvoor een andere procedure nodig.

Witwassen


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Zes doden door schietpartij in Duitse plaats Rot am See

Politie op plaats delict / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Door een schietpartij in het zuiden van Duitsland zijn zes doden gevallen. Dat heeft de politie gemeld, aldus diverse Duitse media.

De schietpartij was vrijdag in de plaats Rot am See in de deelstaat Baden-Württemberg. Er is een verdachte gearresteerd. Volgens de politie vielen de schoten in een gebouw bij het station. Twee mensen raakten gewond.

Relationeel incident


Van der Weijden gestopt met zwemmen

Maarten van der Weijden gestopt met wereldrecordpoging

Van der Weijden gestopt met zwemmen / ANP

Foto van 'Anne Kersten'

GISTEREN

Maarten van der Weijden is na ruim 18 uur gestopt met zwemmen. Het is hem niet gelukt het wereldrecord 24 uur zwemmen te verbeteren.

Dat bevestigt zijn woordvoerder aan Metro. Van der Weijden moest meer dan 101,9 kilometer zwemmen, en had rond 13.30 uur bijna 80 kilometer in armen en benen. De olympisch kampioen kreeg het zwaarder en zwaarder en het record verbreken was uiteindelijk niet meer haalbaar. Hij was „fysiek echt op", laat zijn woordvoerder weten. „In de laatste twee uur was het verval groot. Hij heeft geknokt en alles gegeven, maar fysiek ging het niet meer."

Op de livestream, die door 24 uur zwemmen Maarten van der Weijden Foundation in stand werd gehouden, staat: kijkers, donateurs, publiek en alle anderen die deze recordpoging van Maarten hebben mogelijk gemaakt: bedankt!


Geen extra opvang onderwijsstaking: 'Rek is eruit'

Geen extra opvang onderwijsstaking: 'Rek is eruit'

Geen extra opvang onderwijsstaking: 'Rek is eruit' / ANP

Foto van 'Anne Kersten'

GISTEREN

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari gaat er weer gestaakt worden door het onderwijs. In tegenstelling tot vorige stakingen is er bij de kinderopvang nagenoeg geen ruimte meer om ouders te hulp te schieten. „De grenzen van wat mogelijk is zijn bereikt.”

Net als in het onderwijs, kampt ook de kinderopvang met flinke tekorten. Volgens woordvoerder van Brancheorganisatie Kinderopvang René Loman gaat het momenteel om ruim 3000 vacatures: „Dat zijn er zelfs meer dan nu in het onderwijs openstaan.” Daar staat momenteel 2400 vacatures open, vertelt Loman. Hoewel ze ouders heel graag tegemoet willen komen, is de rek eruit.

Dat blijkt uit een enquête die de brancheorganisatie heeft gehouden onder hun de ruim 900 leden. Een derde geeft aan met dusdanige krapte te kampen, dat extra opvang tijdens de onderwijsstaking niet mogelijk is.


Regering-Trump gaat 'geboortetoerisme' inperken
Likeability of5

Regering-Trump gaat 'geboortetoerisme' inperken

Een Amerikaans paspoort. / EPA

Foto van 'Metro'

GISTEREN

De regering-Trump heeft nieuwe maatregelen aangekondigd wat betreft het tegengaan van immigratietoerisme. 

Daarbij gaat het specifiek om het geboortetoerisme. De strengere visumvoorwaarden moeten voorkomen dat vrouwen speciaal naar de Verenigde Staten afreizen met enkel als doel daar te bevallen, zodat hun kind de Amerikaanse nationaliteit krijgt.

Legitieme reden


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Drie doden bij huisbrand in Duiven
Likeability of3

Drie doden bij huisbrand in Duiven

Bij een brand in een woning in het Gelderse Duiven is een derde dode gevonden. / ANP

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Bij een brand in een woning in het Gelderse Duiven is vrijdagochtend een derde dode gevonden. Het gaat om een huis aan de Roodwilligenstraat.

Volgens De Gelderlander werd vrijdagochtend even na 08.00 alarm geslagen door een voorbijganger. Buren probeerden vervolgens de bewoners te wekken.

Om 08.30 haalde brandweer een bewoner uit de woning. Daarna werd nog gezocht andere personen die zich mogelijk in het huis zouden bevinden.


sad
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Nederlanders actief op gehackt forum voor neonazi’s
Likeability of3

Nederlanders actief op gehackt forum voor neonazi’s

Nederlanders actief op gehackt forum voor neonazi’s. / Unsplash

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Nederlandse rechts-extremisten waren jarenlang actief op een internationaal, fascistisch webforum dat wordt gelinkt aan een gewelddadige neonazi-groep en enkele moorden in de VS.

De Nederlanders probeerden er een nieuwe organisatie op te zetten en gingen tekeer tegen homo’s, joden en moslims. Dat schrijft het AD vrijdag.

Besloten webforum


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Rechtszaak omdat vrouw thuis topless rondliep
Likeability of3

Rechtszaak omdat vrouw thuis topless rondliep

Rechtszaak omdat vrouw thuis topless rondliep / Colourbox

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Het moment dat je thuiskomt na een lange dag werken en éindelijk je bh uit kan doen. Een vrouw uit het Amerikaanse Utah zal voortaan wel twee keer nadenken voor ze haar bovenlijf thuis ontbloot.

De vrouw in kwestie was met haar man aan het klussen in de garage. Om te voorkomen dat hun kleding vies zou worden, hadden ze hun shirts uitgetrokken. Op zich geen probleem zou je denken, maar op dat moment kwamen de drie kinderen (tussen de 9 en 13 jaar oud) van haar man binnen lopen.

De ex (en moeder van de kinderen) was niet gediend van de plotselinge les over het menselijk lichaam en diende een klacht in, schrijft het CBS. De ontblootte vrouw probeerde nog uit te leggen dat ze zichzelf een feminist vindt en een punt wilde maken dat iedereen in zijn of haar huis zou mogen rondlopen zoals zij dat willen, maar dat baatte niet.


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Briljant bedrijfsplan: Photoshop-held wist exen uit foto's

Soms is het toch geen ware liefde / Pexels

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Het lijkt nog ver weg dat we net als in de film Eternal Sunshine of the Spotless Mind onze herinneringen kunnen laten wissen. Maar je kunt nu wél vrij makkelijk je ex uit alle foto's waar jullie samen opstaan laten halen.

Op Twitter biedt een vrouw die goed overweg kan met Photoshop namelijk haar diensten aan. Voor een tientje photoshopt ze je ex uit een foto waar jullie samen opstaan. Je ex zit dan misschien nog wel in je hoofd, je hoeft in elk geval niet tegen zijn of haar hoofd aan te kijken elke keer dat je door je foto's scrollt.

Een kleine twee weken geleden plaatste Circe - zoals ze zichzelf op Twitter noemt - een bericht met dat ze voor een tientje je ex wegshopt uit foto's. Daar hadden heel wat twitteraars toch wel oren naar: het bericht is inmiddels duizenden keren geliked en geretweet.


Likeability of3

EU tekent verdrag voor Brexit

Beeld ter illustratie / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Het heeft jaren geduurd, maar het moment is toch daar. De Europese Unie tekent vrijdagochtend een verdrag over het vertrek van Engeland uit de EU.

Voor het eerst in het bestaan van de EU wordt een verdrag over het vertrek van een lidstaat getekend. EU-president Charles Michel zet tijdens een korte ceremonie in Brussel namens de nog 27 lidstaten zijn naam onder het scheidingspapier. Voor het dagelijks EU-bestuur doet Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat.

Na de ceremonie gaat het originele document volgens ingewijden naar Londen, waar het door de Britse regering wordt getekend en teruggestuurd. De overeenkomst was tot nu toe slechts met „een handdruk", aldus betrokkenen, met de Britse premier Boris Johnson op een EU-top bezegeld.


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar