In het nieuws

Liveblog: Debat over fouten rond Michael P.

Liveblog: debat over fouten rond Michael P.

Foto: ANP

Foto van 'Metro'

3 APR 2019

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de rapporten in de zaak Anne Faber. De afgelopen week bleek uit verschillende rapporten dat er een opeenstapeling aan fouten is gemaakt waardoor Michael P. te veel vrijheid had. Zo kon hij informatie over zijn zeden verleden achterhouden. Daarom wist men niet dat P. eerder was veroordeeld voor de gewelddadige verkrachting van twee tienermeisjes. Het was tijdens een verlof dat P. Anne Faber zou hebben vermoord.

In het kort:

  • De afgelopen week bleek uit rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat er veel fouten zijn gemaakt bij de behandeling van Michael P., de moordenaar van Anne Faber.
  • Het debat is aangevraagd door Attje Kuiken van de PvdA. Zij noemt het falen van de betrokken instanties en het ministerie onthutsend. „Voor mij betekent dat het nu echt klaar is met de excuses van de minister. Er moeten nu echt verbeteringen volgen", aldus Kuiken.
  • Uit het debat moet duidelijk worden of minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming de gemaakte fouten in de toekomst kan voorkomen.
  • Ook de ouders van Anne Faber zijn aanwezig bij het debat.

Na een volgens minister Dekker „zwaar en beladen" debat, wordt dit liveblog gesloten.

Update 18.45 uur

Alleen DENK en PVV hebben voor de motie van wantrouwen gestemd, daarmee wordt hij verworpen.

Update 18.18 uur

Dekker reageert op de moties en de vragen die gesteld zijn. Het lijkt hem verstandig om voor de zomerreces terug te komen op de zaak, om te kijken of alles goed wordt opgepakt en of er voldoende urgentie is.

Update 18.02 uur

GroenLinks vindt het belangrijk dat het debat gevoerd is en hoopt dat Dekker ook echt de stappen gaat zetten die hij nu heeft gezegd te willen zetten. De partij is kritisch naar Dekker toe en wil een brief met daarin de maatregelingen die de Kamer dit jaar kan verwachten. De minister staat voor de partij onder toezicht.

Update 18.00 uur

D66 is kritisch naar Dekker en zal hem ook in de gaten gaan houden de komende tijd. De partij vindt dat het aan de minister is om te zorgen dat het systeem verbetert.

Update 17.57 uur

DENK vraagt of er genoeg verantwoordelijkheid is genomen. De partij herhaalt dat de overheid ernstig tekort is geschoten en ondersteunt de PVV in het opzeggen van het vertrouwen.

Update 17.55 uur

CDA benadrukt dat het een beladen debat is, maar houdt het vertrouwen in de minister.

Update 17.52 uur

50Plus is kritisch over minister Dekker, maar dienst geen motie van wantrouwen in.

Update 17.50 uur

De PVV ziet een rechtstreeks verband tussen de moord op Anne Faber en het beleid van Dekker. De partij vindt dat de minister veel te weinig gedaan heeft en zegt het vertrouwen in hem op.

Update 17.46 uur

De VVD vraagt Dekker om nauw betrokken te blijven bij het kosten onderzoek dat momenteel loopt.

Update 17.43 uur

De SGP vindt de uitleg van Dekker helder en vertrouwen wekkend. Wel de partij dit jaar nog horen over hoe de maatregelingen van Dekker uitpakken.

Update 17.41 uur

De SP grijpt terug op de woorden van Dekker en zegt hem scherp te zullen houden. Ook deze partij wil een vervolg op dit debat. Wel zegt de SP weinig vertrouwen te hebben in de kliniek en vraagt of het toezicht op dit soort klinieken aanscherpt moet worden.

Update 17.38 uur

PvdA geeft aan vertrouwen te hebben in Dekker. De partij wil echter wel resultaten zien en stelt voor over een halfjaar weer samen te komen om te kijken waar „we staan".

Update 16.44 uur

Dekker herhaalt dat er fouten zijn gemaakt in de zaak Michael P.. „In het gevangeniswezen en de klinieken wordt gewerkt met gevaarlijke mensen, dat schept risico's. De weging van die risico's moet zo zorgvuldig mogelijk gebeuren. In deze casus is daarin gefaald. Daar ben ik van geschrokken."

Update 15.16 uur

Dekker benadrukt dat hij politiek eindverantwoordelijke is. „En ik voel die verantwoordelijkheid in elke vezel."

Update 14.57 uur

Markuszower: „Als u de verantwoordelijke mensen niet ontslaat en de cultuur niet verandert, moet ik u toch waarschuwen want dan zult u niets oplossen. Dan staan we hier straks weer en is er weer een onschuldige vermoord of verkracht."

Update 14.55 uur

Markuszower (PVV): „Als de minister niet uit zichzelf aftreedt, dan moet hij toch mensen ontslaan? Waarom is de gevangenisdirecteur niet ontslagen?" Dekker: „U moet mij aanspreken, ik ga in debatten niet op personele consequenties in. Ik ben de verantwoordelijke." Markuszower vraagt zich daarop af hoe hij dan moet kunnen beoordelen of de minister kan aanblijven. Volgens Markuszower zitten er fouten in de cultuur van het systeem.

Update 14.53 uur

Dekker:„Deze zaak laat pijnlijk zien dat er te weinig checks zijn in het geval van menselijke fouten die worden gemaakt."

Update 14.45 uur

Minister Dekker stelt voor om de Tweede Kamer periodiek te informeren over de uitkomsten van de al genomen maatregelen. De structurele fouten zouden zo boven water komen.

Update 14.34 uur

Attje Kuiken van de PvdA vraagt minister Dekker toe te geven dat er structurele fouten in het systeem zitten. Dekker is het met haar eens, maar benadrukt dat er goed gekeken moet worden naar wat er van geleerd kan worden. „Ik voer liever de discussie met u vóór dat er meer nare dingen gebeuren. Kuiken: „Dat ben ik met u eens, maar er moet echt gekeken worden naar de fouten. Een inspectierapport heeft geen zin als niet alle feiten boven tafel komen. Dit is het moment, de onderste steen moet boven."

Update 14.30 uur

Volgens Dekker geven de rapporten geen antwoord op de vraag of Anne Faber nog had geleefd als er geen fouten waren gemaakt. „Het zijn zware vragen, maar naar de antwoorden kunnen we slechts gissen."

Update 14.25 uur

Dekker: „Laten de fouten een harde les zijn. We moeten er nu voor zorgen dat iedereen veilig is, waar je ook bent." Hij geeft aan zich volledig verantwoordelijk te voelen.

Update 14.21 uur

Minister Dekker begint met het beantwoorden van alle vragen. Ook zegt hij excuses gemaakt te hebben aan de nabestaanden van Anne Faber.

Update 14.19 uur

Voorzitter Arib heropent het debat.

Update 13.05 uur

De eerste termijn van het debat is afgelopen. Om 13.45 gaat het debat weer verder.

Update 12.54 uur

Van Nispen vindt dat het debat een onwaardige wending heeft genomen en verzoekt Hiddema om verder in te gaan op de inhoud. Ook van Toorenburg geeft aan graag bij de feiten te blijven.

Update 12.48 uur

„Ik noem de gruwelijkheden om aan te duiden over wat voor een psychopaat het hier gaat", aldus Hiddema, die zijn toon weigert te veranderen. De moeder van Anne Faber zou de zaal verlaten hebben.

Update 12.44 uur

Hiddema wordt onderbroken tijdens zijn gedetailleerde opsomming van de daden van P. Het is volgens zijn collega's al pijnlijk genoeg. Ze vragen hem de details achterwegen te laten. „We zitten hier niet in de rechtszaal", zegt Van Wijngaarden (VVD).

Update 12.42 uur

Theo Hiddema (Fvd) komt aan het woord. „Het gaat hier niet over een systeemfout, maar over een menselijk tekort dat hier opspeelt."

Update 12.40 uur

Femke Merel van Kooten-Arissen (PvdD) stelt dat de samenleving beter beschermd moet worden. Wel vindt ze dat de privacyoverwegingen meegenomen moeten worden.

Update 12.30 uur

Nico Drost van de ChristenUnie wil van minister Dekker weten hoe het kan dat privacyoverwegingen zwaarder wogen dan de veiligheid. „De moord op Anne Faber had misschien voorkomen kunnen worden."

Update 12.20 uur

Buitenweg legt uit dat onbegeleid verlof aan het einde van de straf wordt toegekend. Volgens Markuszower is dat 'gewoon niet waar'. „Het wordt direct gegeven. Soms zelfs zonder de protocollen te volgen. Laten we nu pleiten voor het voorlopig stoppen van onbegeleide verloven."

Update 12.13 uur

Buitenweg (GroenLinks) geeft toe zelf ook emotioneel te worden van het zware debat. Ook wordt er volgens haar niet alleen te makkelijk verlof gegeven, maar zit er ook een 'gat' in het toezicht tijdens een eventueel onbegeleid verlof. Wordt er wel goed genoeg gekeken naar de veiligheid van de samenleving?" Markuszower vraagt zich daarop af hoe dat dan werkt, toezicht op onbegeleid verlof. „Het is toch niet voor niets onbegeleid? We moeten ons afvragen of dat wel kan."

Update 12.05 uur

Azarkan roept de minister op om af te treden.

Update 12.00 uur

Het debat gaat verder. Azarkan is aan het woord. „Het moet onmogelijk worden om informatie achter te houden, zoals P. heeft gedaan."

Update 11.52 uur

Het debat wordt voor twee minuten geschorst.

Update 11.43 uur

Van Toorenburg is het eens met de stelling van Denk dat het detentiestelsel financieel te kort is gedaan, maar vindt dat het ontslaan van falende artsen in de uitvoerende diensten niet de taak van de overheid is. Markuszower vindt dat ze het opneemt voor de gevangenisdirecteur „Houdt u hem en de minister nou het hand boven het hoofd?"

Update 11.40 uur

Volgens Markuszower maakt Van Toorenburg 'van een kat een muis'. Hij benadrukt dat de straffen omhoog zouden moeten. Van Toorenburg is het met hem eens dat in sommige gevallen de straffen omhoog moeten.

Update 11.37 uur

Interruptie Azarkan: Hij benadrukt nogmaals dat bezuinigingen volgens hem te risicovol waren. Van Toorenburg is het daar niet mee eens. „Ik kan niet zeggen dat de bezuinigingen alleen hebben geleid tot dit drama."

Update 11.35 uur

Van Toorenburg vindt het vreemd dat de wet om tbs-weigeraars alsnog tbs op te leggen nog steeds niet in werking is.

Update 11.29 uur

„Hoe kon de zedenproblematiek toch zo op de achtergrond raken", vraagt Van Toorenburg zich af. „We kunnen het systeem nog wel verder dichtregelen, maar ik vraag me af of dat voldoende is. Er moet een adviescommissie komen."

Update 11.29 uur

Van Toorenburg (CDA) komt aan het woord. „Doordat de nadruk op de zorg kwam te liggen, werd de veiligheid uit het oog verloren. Wij drukken ons medeleven uit aan de nabestaanden." Volgens Van Toorenburg begon 'de ellende' toen P. gene tbs opgelegd kreeg.

Update 11.26 uur

Krol: „Je zult toch maar in de schoenen van de nabestaanden staan."

Update 11.25 uur

Henk Krol van 50PLUS stelt voor om voortaan alle patiënten die op verlof mogen een enkelband te geven. „Mijn fractie wil een noodrem."

Update 11.21 uur

„Het verlof is gebaseerd op verloven. Je bent nog niet binnen in de clinic of je kunt alweer op verlof", aldus Markuszower

Update 11.13 uur

Volgens Gidi Markuszower (PPV) is de justitieketen in Nederland verrot.

Tegen de minister: „U bent niet de minister van Rechtsbescherming, u beschermt criminelen."

Update 11.10 uur

Azarkan: „Hebben we niet veel te veel bezuinigd op de veiligheid?"

Update 11.06 uur

Wel geeft Van Wijngaarden aan dat de overheid lessen trekt. „Vanaf 1 januari is er wetgeving van kracht geworden die iets doet aan de fouten die hier zijn gemaakt."

Update 11.04 uur

Van Wijngaarden: „Ik wil zien dat de overheid lessen trekt. P. heeft een haast bespottelijk beroep op de privacywetgeving kunnen doen."

Update 11.00 uur

Azarkan verschilt van mening. Volgens hem is er niets met de conclusies gedaan.

Update 10.56 uur

Interruptie Azarkan (Denk)

„Wat heeft het kabinet gedaan met de conclusies van voorgaande rapporten over de sector", is zijn vraag.

Van Wijngaarden: „Er is nieuwe wetgeving gekomen."

Update 10.50 uur

De volgende spreker is Jeroen van Wijngaarden (VVD). „Wie een misdrijf pleegt, verspeelt zijn recht op vrijheid. Michael P. is exemplarisch geworden voor het feit dat de zorg voorop werd gesteld en niet de detentie."

Volgens Van Wijngaarden is het een cruciale fout geweest dat P. geen tbs heeft gekregen.

Update 10.40 uur

Van der Staaij (SGP): „Er moet alles op alles gezet worden om de veiligheid te vergroten."

Van der Staaij vraagt zich af de urgentie van deze zaak blijvend zal zijn. „Vandaag is dat geen probleem, daar twijfel ik niet aan. Maar hoe is dat over een jaar?"

Update 10.37 uur

Volgens van Nispen is de overheid in deze zaak te kort geschoten en heeft het vertrouwen in de overheid een deuk opgelopen.

Update 10.30 uur

Van Nispen (SP): „Dit is de nachtmerrie van iedere ouder. De fouten zijn pijnlijk en niet te verteren. De veiligheid van de samenleving is niet voorop gesteld."

Update 10.22 uur

Het debat wordt kort geschorst. Kuiken wordt duizelig.

Update 10.18 uur

Voorzitter Arib opent het debat en heet de ouder van Anne Faber welkom. Attje Kuiken van de PvdA: „Dit debat valt mij zwaar. Het gaat hier niet over een enkel incident."


Neurowetenschapper: Hamsteren normale reactie van ons brein

Neurowetenschapper: Hamsteren normale reactie van ons brein

Willen hamsteren is normaal, het daadwerkelijk doen is niet nodig | Foto: ANP

Foto van 'Metro'

19 MIN

Heel wat mensen hebben de afgelopen weken hun voorraadkasten volgestopt met kilometers toiletpapier, stapels conserven en genoeg afbakbroodjes om de komende maanden elke dag een paasontbijt te houden. Het hamsteren bij een pandemie blijkt helemaal niet zo vreemd.

Stephanie Preston is neurowetenschapper en psychologie professor aan de University of Michigan. In een artikel op The Conversation legt ze uit waarom we allemaal nét even wat meer inslaan tijdens ons supermarktbezoek dan anders. „Dit gedrag is normaal en te verwachten”, schrijft ze. „Ons brein is door de evolutie zo bedraad, dat we ons zo gedragen.”

Het is overigens niet zomaar normaal gedrag, het is pas gewoon als de bronnen van onze eerste levensbehoeften lijken om te drogen. Wanneer je bijvoorbeeld op sociale media of tv ziet dat toiletpapier overal is uitverkocht. Maar ook in het normale leven hamsteren we. Een beetje, althans. „Denk aan een extra blik bonen in de kast, spaargeld en chocola die je voor de kinderen hebt verstopt. Ook dat is in zekere zin hamsteren.”


Rechtszaak om auteursrechten dreigt voor TikTok

Rechtszaak om auteursrechten dreigt voor TikTok

Met de app TikTok kunnen gebruikers video's met popmuziek eronder opnemen | Foto: Pexels

Foto van 'Metro'

59 MIN

De makers van de app TikTok krijgen misschien een flink vervelende rechtszaak aan de broek. Verschillende grote bedrijven uit de muziek willen het Chinese bedrijf namelijk aanklagen voor het schenden van auteursrechten.

Via de wereldwijd razend populaire app kunnen gebruikers korte video’s maken met muziek erachter. Je kunt onder andere de muziek van je favoriete artiest playbacken, er een dansje op bedenken of het als omlijsting voor een sketch gebruiken. Volgens meerdere grote platenmaatschappijen, hebben de eigenaren van TikTok daar alleen niet de juiste rechten voor.

Tegen de Financial Times zeggen vier mensen dat die bedrijven de eigenaar van TikTok willen aanklagen. Onder andere David Israelite, ceo van de National Music Publishers Association noemt het „geen onwaarschijnlijke vervolgstap in de toekomst”. Hij schat dat meer dan vijftig procent van de muziek die op TikTok wordt gepubliceerd, niet de juiste licentie heeft.


Bokser levert helft miljoenengage in voor medische hulp

Bokser levert helft miljoenengage in voor medische hulp

Kubrat Pulev (rechts) en zijn tegenstander Anthony Joshua (links) | Foto: ANP

Foto van 'Metro en ANP'

1 UUR

Wanneer je werk stil komt te liggen, kan het financieel best spannend worden. Niet voor de Bulgaarse profbokser Kubrat Pulev. Hij staat de helft van zijn miljoenengage af voor medische hulp.

De Bulgaarse profbokser stelt een miljoenenbedrag beschikbaar voor de strijd tegen het dodelijke coronavirus. „Ik sta de helft van mijn gage af die ik voor mijn titelgevecht tegen Anthony Joshua ontvang. Dat geld doneer ik aan de onvermoeibare helden die tegen het duivelse virus vechten. Daarmee kunnen de artsen, de verplegers en de ziekenhuizen de vereiste medische hulpmiddelen aanschaffen om de strijd te winnen."

Wedstrijd uitgesteld


Niet alleen een warm weekend, het blijft lekker weer

Niet alleen een warm weekend, het blijft lekker weer

Stukje fietsen of wandelen in de zon? Houd altijd anderhalve meter afstand | Foto: ANP

Foto van 'Metro en ANP'

2 UUR

Zonaabidders konden deze zondag hun lol op, het was namelijk flink warm. Zo warm, dat het zoveelste weerrecord van 2020 is gebroken.

In De Bilt werd de temperatuur van 19,5 graden gemeten. Daarmee verslaat deze 5 april het eerdere record van 19,4 graden. Het heeft overigens wel even geduurd voordat dit record werd gebroken, in 1957 werd de tot nu toe warmste 5 april ooit gemeten, meldt Weeronline.

Records


5x positief nieuws: Queen spreekt volk toe en mee

5x positief nieuws: Fotografe legt thuiszitters vast en meer

Queen Elizabeth spreekt zondagavond het Britse volk toe | Foto: ANP

Foto van 'Metro en ANP'

2 UUR

Het positieve nieuws van woensdag 5 april. Fotograaf Annabel Jeuring legt thuisblijvers door het raam vast, het aantal doden is minder dan gisteren en de Britse koningin houdt een troostrijke speech.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro je dagelijks op de hoogte van het positieve nieuws op deze in crisis verkerende wereld.

Het positieve nieuws van 5 april


Voor het eerst twintiger overleden aan coronavirus

Voor het eerst twintiger overleden aan coronavirus

Er is in ons land voor het eerst een twintiger aan het coronavirus overleden | Foto: ANP

Foto van 'Metro en ANP'

2 UUR

In Nederland is voor het eerst een twintiger overleden aan het coronavirus. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het de jongste dode tot nu toe.

Er was echter ook sprake van 'onderliggend lijden'. Het is iemand in de leeftijd tussen 25 en 29 jaar, aldus het RIVM. Niet gemeld wordt wanneer en waar de persoon precies is overleden.

Andere klachten


Paus draagt Palmpasenmis op in lege Sint-Pieter

Paus draagt Palmpasenmis op in lege Sint-Pieter

In een vrijwel lege Sint-Pietersbasiliek in Rome heeft paus Franciscus de mis voor Palmpasen opgedragen. | Foto: ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 15:39

In een vrijwel lege Sint-Pietersbasiliek in Rome heeft paus Franciscus de mis voor Palmpasen opgedragen. Er waren geen gelovigen aanwezig, behalve wat paters en nonnen die vanwege de coronavoorschriften ver uit elkaar zaten.

Palmpasen is het begin van de zogeheten Goede Week, waarin in de aanloop naar Pasen ook Witte Donderdag en Goede Vrijdag vallen. In deze week gedenken christenen het lijden van Jezus. Op Palmzondag wordt herdacht dat Jezus in Jeruzalem werd onthaald als de nieuwe koning der joden.

Zonder gelovigen


Aantal nieuwe doden in Nederland neemt af tot 115

Aantal gemelde nieuwe doden in Nederland neemt af tot 115

Een coronavirus-informatie scherm in een uitvaartcentrum van Dela. | Foto: ANP / Koen van Weel

Foto van 'Kasper Hermans'

VANDAAG, 14:19

Het officiële dodental door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 1766. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 115 sterfgevallen doorgekregen. Een dag eerder waren dit er nog 164.

Ook het aantal nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen is met 253 lager dan zaterdag, toen hierover 336 meldingen binnenkwamen. Het aantal positieve testen nam met 1224 toe tot 17.851.

Het aantal meldingen is niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Sterfgevallen worden vaak pas een of meerdere dagen later door de GGD doorgegeven aan het RIVM. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken helemaal in de statistieken.


Likeability of6

Sudoku

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Speel hier elke dag gratis een uitdagende Sudoku, aangeboden door Denksport. De Sudoku werkt als volgt: vul het diagram zo in, dat in elk blok van 3x3 vakjes de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.


likelove
user_025c4c0ef950b5c1bb712ce3b6799df36b85ba8a_avataruser_2895189b950331c781bc37ce073361230ac0b69c_avataruser_e873a16bc9365ca54e429854a44c5ab39150346d_avatar

+3


Asscher: 'Idee dat het een keuze is om maatregelen te nemen is onzin'

Asscher: 'Idee dat het een keuze is om maatregelen te nemen is onzin'

Volgens hem realiseren de critici zich niet dat er nu zonder coronamaatregelen in korte tijd tienduizenden of honderdduizend mensen ziek worden, onder wie ook jonge mensen. | Foto: ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 14:09

De vraag of de economische schade die voortvloeit uit de coronamaaregelen wel opweegt tegen het redden van wat mensenlevens, is „een vals dilemma". PvdA-leider Lodewijk Asscher zei dat zondag in Buitenhof als reactie op kritische geluiden dat de lockdown te overdreven is.

Het zou volgens critici leiden tot een maatschappelijke ontwrichting die op de lange termijn tot nog meer slachtoffers leidt. Asscher zei dat „het idee dat het een keuze is om maatregelen te nemen, echt onzin is."

Nu al hoogspanning


Drukte valt opnieuw mee, alleen toeloop bij Drielandenpunt

Drukte valt opnieuw mee, alleen toeloop bij Drielandenpunt

Alleen naar het Drielandenpunt in Vaals zijn er tot nu toe extra toegangswegen afgesloten. | Foto: ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 13:24

Net zoals op zaterdag lijken de mensen zich redelijk te houden aan het binnen te blijven. Alleen naar het Drielandenpunt in Vaals zijn er tot nu toe extra toegangswegen afgesloten.

De gemeente meldt dat er in de ochtend al een toeloop richting het gebied ontstond. „Om te voorkomen dat te veel mensen het mooie weer aangrijpen om een wandeling te maken rond het Drielandenpunt is besloten de weg ernaartoe per direct te sluiten. Deze drukte kan er namelijk voor zorgen dat er geen veilige afstand van elkaar gehouden wordt", zegt de gemeente.

Vijlenerbos


Positieve tekenen aan de wand in Spanje en België

Positieve tekenen aan de wand in Spanje en België

Hoewel de coronacrisis nog altijd stevig huishoudt, zijn er stilaan toch ook positieve tekenen te zien in de cijfers van onder andere Spanje en België. | Foto: ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 12:49

Hoewel de coronacrisis nog altijd stevig huishoudt, zijn er stilaan toch ook positieve tekenen te zien in de cijfers van onder andere Spanje en België.

In Spanje worden sinds enkele dagen steeds minder nieuwe coronadoden geregistreerd. Ook het afgelopen etmaal bezweken er weer minder mensen aan het coronavirus dan de dag ervoor. De autoriteiten melden zondag 674 sterfgevallen, zaterdag waren het er nog 809. In totaal komt het aantal coronadoden in Spanje daarmee op ruim 12.400.

Ook het aantal nieuwe besmettingen stijgt minder hard. Waren het er een dag eerder nog bijna 8000, zondag iets meer dan 6000. In totaal zijn in Spanje ruim 130.000 besmettingen geteld. Het land heeft inmiddels Italië ingehaald als het gaat om het aantal geregistreerde infecties. Italië telt nog wel de meeste coronadoden van Europa.


Trump: 'Zo snel mogelijk weer volle sportstadions'
Likeability of3

Trump: 'Zo snel mogelijk weer volle sportstadions'

„Ik wil de supporters terug in de stadions als we daar weer klaar voor zijn. Zo snel mogelijk, uiteraard" | Foto: ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 11:04

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de grote sportcompetities in zijn land zo snel mogelijk worden hervat. Mét publiek, zo benadrukte Trump volgens Amerikaanse media in een telefonisch overleg met bestuurders van de NBA (basketbal), NHL (ijshockey), NFL (American football), MLB (honkbal) en MLS (voetbal).

„Ik wil de supporters terug in de stadions als we daar weer klaar voor zijn. Zo snel mogelijk, uiteraard", aldus Trump. Zijn land is inmiddels het zwaarste getroffen in de wereld door het coronavirus. Meer dan 300.000 Amerikanen zijn positief getest op het virus, zeker 8000 mensen stierven aan de gevolgen ervan.

Schone lucht inademen


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Minister Ecuador door het stof om coronalijken op straat
Likeability of5

Minister Ecuador door het stof om coronalijken op straat

De regering van Ecuador heeft excuses aangeboden voor de tientallen overleden coronapatiënten die dood op straat zijn blijven liggen in Guayaquil. | Foto: ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 10:24

De regering van Ecuador heeft excuses aangeboden voor de tientallen overleden coronapatiënten die dood op straat zijn blijven liggen in Guayaquil.

Inwoners van de grootste stad van het land deelden beelden op sociale media van ontbindende lichamen die buiten waren achtergelaten omdat er in de ziekenhuizen, mortuaria en kerkhoven geen plaats meer is.

Verontschuldigingen


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Britse koningin steekt volk hart onder de riem in coronacrisis

Britse koningin steekt volk hart onder de riem in coronacrisis

De Britse koningin Elizabeth II eerder dit jaar terwijl ze vertrekt na de jaarlijkse Commonwealth Service in de Westminster Abbey. | Foto: ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 10:15

De Britse koningin Elizabeth gaat haar onderdanen een hart onder de riem steken. Zondagavond wordt een speciale televisietoespraak van de Queen uitgezonden waarin ze zal ingaan op de coronacrisis.

De speech is voor het Britse volk en de inwoners van de landen van het Gemenebest van Naties. De toespraak is al op genomen en zal via de radio en sociale media te volgen zijn.

Een deel van de toespraak is door Buckingham Palace al vrijgegeven. Hierin vertelt de 93-jarige Elizabeth dat de coronacrisis zal laten zien dat de huidige generatie Britten net zo sterk is als voorgaande generaties. Ook spreekt de koningin haar bewondering uit voor het zorgpersoneel en andere werkenden die het land draaiende houden.


Politie grijpt in op feestjes in Brabant, samenscholing in Arnhem

Politie grijpt in op feestjes in Brabant, samenscholing in Arnhem

De politie heeft zaterdagnacht toch weer op diverse plekken moet ingrijpen, omdat er feestjes werden gevierd. | Foto: ANP

Foto van 'Kasper Hermans'

VANDAAG, 09:49

De politie heeft zaterdagnacht toch weer op diverse plekken moet ingrijpen, omdat er feestjes werden gevierd. Zowel in Breda, Arnhem als Middelbeers waren er veel te veel mensen bijeen.

Vooral in Breda werd er groot uitgepakt. Voor het feest was er zelf een dj ingehuurd en ook was een lichtshow aanwezig. „Bizar en heel erg dom", zo wordt de politie geciteerd door Omroep Brabant. „Er waren tientallen mensen aanwezig die dicht op elkaar stonden te dansen en te feesten. Ongelooflijk dat dit in deze tijd nog steeds gebeurt!"

Hoe onwerkelijk de situatie was, kon de agent met een zin duidelijk maken. „Een straat verderop was ambulancepersoneel op dat moment bezig met een patiënt die mogelijk besmet is met het coronavirus."


'Mexicanen overlijden aan coronavirus door slecht dieet'

'Mexicanen overlijden aan coronavirus door slecht dieet'

Volgens de overheidsfunctionaris heeft Mexico een van 's werelds hoogste diabetes- en obesitascijfers. | Foto: ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 08:14

Decennia van slechte eetgewoontes in Mexico hebben de bevolking opgezadeld met een epidemie van gezondheidsproblemen als obesitas, die hen kwetsbaarder maken voor het coronavirus. Dat zei de Mexicaanse ondersecretaris van Gezondheid Hugo López-Gatell zaterdag op een persconferentie.

In Mexico zijn tot dusver 1890 coronapatiënten bekend en 79 doden als gevolg van het virus. „Deze mensen hadden jammer genoeg chronische ziekten of waren ouder", zei López-Gatell.

Lage voedingskwaliteit


#blijfthuis: zaterdag ging het goed, nu de zonnige zondag nog

#blijfthuis: zaterdag ging het goed, nu de zonnige zondag nog

Fietsers genoten zaterdag van de zon op een dijkje bij het Noord-Hollandse Schermerhorn. | Foto: ANP / Koen van Weel

Foto van 'Erik Jonk'

VANDAAG, 06:59

Nederlanders hebben zich zaterdag over het algemeen goed aan het dringende advies te hebben gehouden om thuis te blijven. Ondanks het mooie lenteweer werden reactiegebieden, stranden en andere natuurgebieden grotendeels gemeden.

Veel straten waren leeg en waar het druk was hielden mensen goed afstand. Bij bouwmarkten en tuincentra werd her en der wel drukte gesignaleerd. Voor de zonnige zondag met kans op 20 graden werd vooraf vooral gevreesd dat mensen hun heil gaan zoeken in bossen, op stranden en parken.

Veel maatregelen zijn genomen. Parkeerterreinen aan de kust zijn afgesloten. In Amsterdam geldt een vaarverbod op de grachten en is het doorgaans drukke Vondelpark beperkt toegankelijk.


Al 62.500 bedrijven bij corona-noodloket

Al 62.500 bedrijven bij corona-noodloket

Minister Wopke Hoekstra van Financiën kondigde onlangs een noodpakket aan steunmaatregelen voor het bedrijfsleven aan. | Foto: ANP / Remko de Waal

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Ongeveer 62.500 bedrijven en ondernemers hebben zich tot dusver bij het corona-noodloket gemeld voor een bedrag van 4000 euro om de meest acute nood te kunnen verlichten.

Inmiddels hebben ook al zeker 2200 bedrijven het geld uitgekeerd gekregen. Daarmee is 9 miljoen euro gemoeid, meldde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zaterdag. Het loket werd op 17 maart aangekondigd en ging op 27 maart open.

De 4000 euro is een eenmalige belastingvrije gift waarmee bedrijven die financiële schade oplopen door de coronamaatregelen, hun eerste directe kosten kunnen betalen. Het gaat dan om de huur of andere vaste lasten die doorlopen, terwijl de bedrijfjes geen of veel minder omzet draaien. Het gaat met name om het midden- en kleinbedrijf, zoals kappers, horecazaken, de reisbranche en non-foodwinkels.