Naomi Defoer
Naomi Defoer Nieuws 9 apr 2019 / 17:00 uur

‘Als je betaalde seks verbiedt, gebeurt het stiekem’

Als het aan Exxpose ligt, een jongerenorganisatie tegen prostitutie, dan doven de rode lichten, gaan de gordijnen dicht en ‘peeskamers’ op slot. De stichting wil namelijk dat betaalde seks strafbaar wordt. Lyle Muns (25), sekswerker en medeoprichter PROUD (belangenvereniging voor sekswerkers) vindt dit een heel slecht idee. „Op het moment dat je betaalde seks strafbaar maakt, gaat de sector ondergronds, is er geen controle meer en gebeurt het stiekem."

Exxpose wil naar eigen zeggen een brug slaan van #metoo naar prostitutie. „Sinds 2000 is het bordeelverbod opgeheven om prostitutie te normaliseren en mensenhandel aan te pakken. Wat blijkt? Mensenhandel is gegroeid en juist lastig aan te pakken", legt Exxpose mede-oprichter Natasja Bos uit. „Met de #metoo beweging zijn we gaan nadenken over gelijkwaardigheid. In prostitutie komen veelal vrouwen uit een minderheidsgroep terecht, de kopers zijn veelal mannen uit alle sociaal economische achtergronden."

Volgens Exxpose is het legale beleid gebaseerd op vooroordelen. „Zoals: mannen moeten seks kunnen kopen want anders… En: ze kiest er toch zelf voor?", legt Bos uit. „Het beleid dat wij voorstellen is gebaseerd op onderzoek naar mensen in de prostitutie. Bijvoorbeeld dat de meerderheid van de mensen seksueel misbruikt is en er uit wil stappen. Door dit model zal de gehele sector kleiner worden en heeft de politie meer mogelijkheden om misstanden aan te pakken."

Sekswerkers de kast in

Daar is Lyle Muns het niet mee eens. „Op het moment dat je betaalde seks strafbaar maakt, betekent dit niet dat de sector kleiner wordt, maar dat de sector ondergronds gaat en dat er totaal geen controle meer op is", legt de sekswerker uit. „Wij kunnen niet meer veilig ons werk doen en het wordt bijvoorbeeld voor de politie moeilijker om ons te beschermen. Je duwt sekswerkers (opnieuw) de kast in en dat is enorm contraproductief, want je wil juist dat mensen hun verhaal delen. Op deze manier is er juist meer kans op geweld en mensenhandel, omdat sekswerkers kwetsbaar worden."

Het hele probleem heeft volgens Muns dan ook niet met wetgeving te maken. „Het gaat om het hele stigma eromheen", zegt de escort. „Dat zorgt ervoor dat sekswerkers niet over hun werk durven praten, niet met de overheid, hun familie of vertrouwenspersonen. Dát zorgt juist voor de kwetsbaarheid." Hij vindt de gedachtegang van Exxposure erg zwart-wit. „Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vrijwillig en gedwongen sekswerk", zegt hij. „Prostitutie wordt alleen maar tot slecht bestempeld. Bovendien spreken onderzoeken elkaar tegen. Je kunt niet stellen dat de meerderheid van sekswerkers gedwongen werkt."

Muns is zes jaar geleden begonnen als escort en woordvoerder geweest van PROUD (belangenvereniging voor sekswerkers). „Ik woonde op het platteland in België, ben homo en ik wilde andere jongens ontmoeten via het internet", vertelt hij. „Ik kreeg geld aangeboden voor seks, maar daar wilde ik eerst niks van weten. Pas toen ik ouder was, mijn werk bij de Jumbo niet meer leuk vond en vrijer met seks omging, ben ik opnieuw het internet opgegaan."

Geen vieze oude man

Hij kan zich de eerste afspraak nog goed herinneren. „Ik kwam doodzenuwachtig aan op een station", vertelt hij. „Exxposure schept een beeld van een vieze oude man die mensen wil misbruiken en ontvoeren. Dat is précies wat ik toen ook dacht en waar ik bang voor was. Mijn klant was alles behalve dat en minstens even zenuwachtig. Hij had lang geworsteld met homoseksuele gevoelens. Mijn klanten zijn heel divers, ik heb er ook met een handicap. Vaak hebben die mensen enorme behoefte aan intimiteit. Zou je betaalde seks verbieden, dan valt dit ook voor hen weg."

Muns merkt dat er veel vooroordelen zijn over sekswerkers. „Zodra ik als spreker ergens kom, krijg ik standaard dezelfde vraag te horen", legt hij uit. Namelijk of ik het niet erg vind dat ik geen vriendje kan krijgen? Dan lach ik en zeg ik dat ik een vriendje heb. Mensen gaan er altijd gelijk vanuit dat het moeilijk is om een relatie te hebben, als je sekswerker bent."

‘Ik Ben Onbetaalbaar’

Stichting Exxpose, een beweging van jonge mensen die de realiteit van prostitutie aan het licht brengt, is een petitie gestart. Met de petitie genaamd ‘Ik Ben Onbetaalbaar’ wil de stichting betaalde seks strafbaar maken. De petitie van Exxpose is inmiddels veertigduizend keer ondertekend.

Een petitie wordt ook wel een verzoekschrift genoemd. Iedere Nederlander heeft het recht om een petitie te starten en in te dienen bij de overheid (regering, parlement, provincie of gemeente). Wel moet er duidelijk zijn wie de organisatoren zijn, waar ze het mee oneens zijn en waarom en en wat ze er precies mee willen bereiken. Voor een petitie is, in tegenstelling tot het burgerinitiatief, geen minimum aantal handtekeningen nodig. Een landelijke petitie moet, op afspraak, ingeleverd worden in Den Haag bij de Tweede Kamer en gericht zijn aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. De eerste volgende keer dat er een vergadering is, wordt het onderwerp behandeld. De indieners hebben hierna altijd recht op een antwoord.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
‘Als je betaalde seks verbiedt, gebeurt het stiekem’
Sluiten