Metro
Metro Nieuws 18 jan 2019 / 07:14 uur

Zorgkosten juist hoger geworden door wijkteams

Het doel van de wijkteams was duidelijk: de zorg moest dicht bij de cliënt worden georganiseerd, zodat de zorg minder duur zou worden.

Maar de teams zorgen juist voor meer zorgkosten. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Veertien procent gestegen

De wijkteams zetten zich in voor het organiseren van zorg, bijvoorbeeld door mantelzorg. Alleen als het echt niet anders mogelijk is, wordt professionele zorg ingezet. In de meeste gemeenten steeg het aantal doorverwijzingen naar deze professionele zorg tussen 2015 en 2017.

Maar bij de gemeenten met wijkteams steeg het aantal doorverwijzingen meer: daar waren 14 procent extra doorverwijzingen dan in gemeenten zonder wijkteams, aldus het CPB.

In dienst van zorgaanbieder

Vooral in gemeenten waarin zorgprofessionals in dienst van een zorgaanbieder in de wijkteams zitten, neemt doorverwijzing naar de professionele zorg toe.

In gemeenten zonder wijkteams zijn het doorgaans mensen die werken bij een gemeentelijk Wmo-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning) die over doorverwijzingen gaan. „Mogelijk houden zij meer rekening met de kosten voor de gemeente dan de zorgprofessionals’’, oppert het CPB.

Doorverwijzingen wenselijk?

Wijkteams zijn mogelijk wel beter in staat verborgen problemen boven water te krijgen, stelt het CPB. Dat kan volgens het planbureau trouwens juist heel waardevol zijn. „Als hierdoor het aantal doorverwijzingen stijgt, kan dat zelfs wenselijk zijn, ondanks de hogere kosten die hiermee gepaard gaan.’’

Gemeenten die de stijging van doorverwijzingen naar professionele hulp willen tegengaan, kunnen ervoor kiezen om bijvoorbeeld alleen de zwaarste hulpvragen door een wijkteam te laten oppakken.

Geen zorgaanbieders in team

Alle andere hulpvragen zou door het Wmo-loket kunnen worden afgehandeld. Ook zouden gemeenten ervoor kunnen kiezen zorgaanbieders geen rol te geven in het wijkteam, aldus het CPB.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Zorgkosten juist hoger geworden door wijkteams
Sluiten