Kasper Hermans
Kasper Hermans Nieuws 29 jan 2019 / 15:59 uur

Zo kwam de CDA-bom onder het kinderpardon

De Tweede Kamer debatteert woensdag over het kinderpardon. Een onderwerp dat net zoals het klimaatakkoord voor de nodige spanning heeft gezorgd binnen het kabinet. Dit terwijl er ruim een jaar lang in harmonie geregeerd werd door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Waar komt deze plotselinge hobbel in de weg vandaan?

De reden daarvoor ligt vooral bij het CDA. De christelijke partij leek zich lange tijd over te geven aan de afspraken van het kabinet Rutte III. In juni verdedigde fractievoorzitter Sybrand Buma zelfs het typische VVD-standpunt van het afschaffen van de dividendbelasting op het eigen partijcongres. Die afschaffing was nergens in het partijprogramma voor de verkiezingen terug te vinden en dat zorgde voor veel kritiek van tal van leden. „Het was een verantwoordelijkheid die ik tijdens de onderhandelingen nam. En ik zou hem vandaag ook weer nemen”, zo luidde het verweer van Buma.

Keihard immigratiebeleid

Tijdens de verkiezingscampagne twee jaar geleden kwam naar voren dat het CDA een voor haar doen keihard immigratiebeleid wilde hanteren. Dan is je scharen achter het niet verruimen van het kinderpardon al helemaal appeltje-eitje, zou je zeggen. Toch reikte de partij drie weken geleden de hand naar coalitiepartner D66, om voor een versoepeling van het kinderpardon te strijden.

Een verrassing die tot stand is gekomen nadat er binnen de partij tal van overleggen zijn gehouden met CDA-prominenten. Een van hen is de voormalig minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin. Hij zou de partij gewezen hebben op een uitspraak van het Europese hof, waarin geschreven werd dat Nederland te streng is met de regels voor het kinderpardon. Ook beargumenteerde hij dat het pardon in deze vorm niet overeind zal blijven.

Partijcongres

Dan is er nog het naderende partijcongres in Amsterdam. Daar zal volgende week zaterdag een breed gedragen resolutie ingediend worden, waarin de achterban haar zorgen over het kinderpardon uit. Want dat er harde taal over immigratiebeleid in de verkiezingsplannen stond, betekent niet per se dat alle trouwe leden zich er in konden vinden. Zeker CDA’ers die in hun eigen omgeving een uitzetting hebben meegemaakt zijn geschrokken.

„Kinderen mogen niet de dupe zijn van de discussie over de oorzaken, verantwoordelijkheden van ouders en de Staat, of personeelstekorten bij de IND”, zo schrijft een van de lokale CDA-fracties die het initiatief voor de resolutie nam. „Kinderen hebben recht op bescherming. Daar moet een partij als het CDA te allen tijde voor blijven staan.” Zo vlak voor de Provinciale Staten-verkiezingen kan de landelijke fractie het zich eigenlijk niet veroorloven om daar binnen de partij een bom over te laten barsten. Dat heeft tot de ommezwaai geleid.

De move die het CDA daardoor maakt, gaat tegen het regeerakkoord in. Daarin staat: „De permanente regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen (kinderpardon) blijft in haar huidige vorm gehandhaafd.” Een standpunt dat de VVD nog altijd inneemt, maar waarin het nadat ook de ChristenUnie ‘overstapte’ alleen staat.

Gemiste koffieafspraak

CDA, D66 en ChristenUnie willen verschillende dingen aanpassen. Het belangrijkste punt zijn de eisen om aanspraak te maken op het kinderpardon. Nu geldt dat een asielzoeker áltijd moet hebben meegewerkt gedurende de uitzettingsprocedure. Een gemiste ‘koffieafspraak’ bij de immigratiedienst IND kan al leiden tot uitsluiting. De partijen pleiten er voor om gezinnen pas buiten het pardon te vallen als het aantoonbaar is dat ze de procedure tot hun uitzetting tegenwerken.

Verder vinden de drie fracties dat de asielverzoeken van gezinnen met kinderen met spoed worden behandeld. Ook willen ze dat de capaciteit van de IND wordt uitgebreid en dat er na afwijzing door de rechter zo snel mogelijk een uitzetplan moet worden opgesteld.

200 gezinnen

Als dit allemaal wordt doorgevoerd, heeft dat voor een hoop gezinnen positieve gevolgen. Een kleine tweehonderd families mag dan in Nederland blijven.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Zo kwam de CDA-bom onder het kinderpardon
Sluiten