Jelmer Visser
Jelmer Visser Nieuws 1 okt 2018 / 10:20 uur

Hardleers Vindicat kan fluiten naar accreditatie

De grote cultuuromslag die van studentenvereniging Vindicat een brave borrelclub met zo nu en dan gezelligheidsdrankje moest maken is door de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool beoordeeld met een onvoldoende.

En dit heeft gevolgen: Vindicat moet het dit schooljaar zonder accreditatie van 33.000 euro doen. Ook snijden de onderwijsinstellingen de banden met hen door.

Baldadige ballen

De accreditatie van de Groningse studentenvereniging kwam ter discussie te staan na een reeks van incidenten. Vanwege onder meer het publiceren van een Bangalijst, het uitreiken van een ‘sletbokaal’, het naar de vernieling helpen van een sushirestaurant, de zware mishandeling van een aspirantlid tijdens een ontgroening en een aantal geweldsincidenten werd er een onderzoek ingesteld naar de interne verenigingscultuur. Deze zou namelijk niet goed zijn.

Vindicat zou een ‘vrouwonvriendelijke vereniging zijn waar overmatig alcoholgebruik en baldadig gedrag de norm waren’. De commissie heeft onvoldoende bereidwilligheid bij de studentenvereniging gezien om hieraan mee te werken. Een belangrijk punt was het inperken van het overmatige gezuip. Tijdens de introductieperiode was er echter volgens de onderzoekers nauwelijks sprake van een verbetering. Het onverantwoord veel drinken ging gestaag door.

Ondanks het feit dat Vindicat aangaf de kritiek ter harte te nemen en zelf mee wilde werken aan een cultuurverandering, ontbreekt het gevoel van urgentie. Dit terwijl hun motto ironisch genoeg ‘handhaaft en beschaaft’ is. De accreditatiecommissie meldde bovendien een nieuw geweldsincident waarbij een vrouwelijk lid gewond raakte in mei van dit jaar, dit werd stilgehouden en zou door de interne rechtspraak afgewikkeld zijn.

Het Sushi-restaurant waar een ravage werd aangericht ©ANP

Cultuuromslag

Door het wegvallen van de accreditatie is de vereniging niet langer welkom op officiële bijeenkomsten van de universiteit en de hogeschool. Ook het toekennen van bestuursbeurzen is voor het hele collegejaar 2018/19 ingetrokken. Deze beurzen zijn bedoeld als compensatie voor studenten die door het doen van een bestuursjaar studievertraging oplopen.

In het onderzoek kwam verder naar voren dat ook leden zelf de cultuur binnen de vereniging niet als prettig en soms zelfs als onveilig ervaren. Ook menen de leden dat het bestuur van Vindicat slecht communiceert na ernstige incidenten. Uit de enquete bleek verder dat 11 procent van de eigen leden zich niet veilig voelde in de kroeg en dat 15 procent zich ergerde aan de wijze waarop er alcohol werd gebruikt. Iets meer dan een derde vond bovendien dat alcoholgebruik en te grote rol speelde binnen de vereniging.

Het is nog niet helemaal exit voor Vindicat. Volgend schooljaar kunnen ze een nieuw verzoek tot accreditatie bij de Groningse onderwijsinstellingen neerleggen. Als dan de gewenste cultuuromslag wél heeft plaatsgevonden dan kunnen zij wel weer in aanmerking komen voor een toelage. „De bal ligt nadrukkelijk bij Vindicat", zo stellen de RUG en de Hanze Hogeschool.

'Vindicat: handhaaft en beschaaft' ©ANP

Teleurstelling

Vindicat zelf reageert (voor hun doen) uitermate snel op het nieuws. De vereniging stelt dat ze juist enorm veel hebben gedaan om de verenigingscultuur te verbeteren. Zo implementeerden zij een gedragscode die breed wordt gedragen binnen de vereniging en hoopten zij dat de RUG en de Hanzehogeschool zouden inzien dat zij ‘een nieuwe weg zijn ingeslagen’.

Het bestuur van de vereniging vindt het teleurstellend dat zij ‘onevenredig’ hard worden gestraft. In een persbericht laten zij weten dat een cultuurverandering niet van de ene op de andere dag plaatsvindt, maar dat dit een proces is waar een langere periode voor nodig is. Zij hadden dan ook gehoopt dat hen meer tijd werd gegund om te stoppen met overmatig veel zuipen en beginnen met vrouwen als gelijkwaardigen te behandelen.

Vertrouwen in de toekomst hebben ze echter wel. De cultuuromslag en de gedragscode zouden intern zijn doorgevoerd, hierdoor zou de accreditatie voor volgend schooljaar geen enkel probleem moeten worden.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Hardleers Vindicat kan fluiten naar accreditatie
Sluiten