In het nieuws

Wat gaat er gebeuren met de Oostvaardersplassen?

Edelherten in de plassen. Foto: ANP

Foto van 'Elselotte Smink'

24 APR 2018

Woensdag is het zover: dan komt de Commissie Van Geel, die onderzoek deed naar de situatie in en de toekomst van de Oostvaarderplassen, met een adviesrapport. De emoties over de omstandigheden van de grote grazers in het gebied laaiden dit jaar ontzettend hoog op.

Er wordt dan ook met hoge verwachtingen uitgekeken naar het advies. Want volgens velen moet er echt iets veranderen in het gebied. Een kleine geschiedenis van het natuurgebied dat wordt verguisd en verafgood. Wat zijn belangrijke gebeurtenissen geweest? Wat zal de toekomst zijn van het gebied en hoe moet het nou met alle grote grazers in de plassen?

Rustige beginjaren

Nico Dijkshoorn ('niet die DWDD-dichter') vertelt graag wat er allemaal is gebeurd. Dijkshoorn was in de beginjaren van de Oostvaardersplassen werkzaam bij de Wetenschappelijke afdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, daarna werkte hij bijna twintig jaar als beheerder van het gebied.

In de beginperiode was het vooral een rustig gebied, volgens de natuurliefhebber en vogelspotter. ,,Toch zijn er al vanaf het begin al veel inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd en pas later werden de grote grazers geïntroduceerd. Dit gebeurde na veel discussie tussen ambtenaren van twee ministeries en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders: het gebied werd tot die tijd door vee van boeren en de ganzen ‘gekortwiekt’.”

De grote grazers vanuit de lucht. Foto: ANP

Heckrunderen en konikpaarden

,,In 1983 werden 35 Heckrunderen uit een dierenpark aangevoerd. Een jaar later kwamen daar 27 Poolse konikpaarden bij, en pas veel later, in 1992, werden er 54 edelherten losgelaten. Deze dieren konden niet zomaar loslopen in het gebied, want dan zouden ze over heel Flevoland uitzwermen. En dus kwam er een hoog hek om het gebied.”

Volgens Dijkshoorn, bevestigd door cijfers van Staatsbosbeheer, groeiden de populaties van de dieren eerst langzaam. ,,In de loop van de jaren negentig ging het ineens hard. In 2003 liepen er al 1000 herten, 650 konikpaarden en 630 Heckrunderen rond in het gebied. De dieren hadden zich razendsnel voortgeplant. Dat zorgde voor problemen, want er was sprake van overbegrazing en een voedseltekort in de winter voor de grote grazers.”

Discussies en commissies

In de daaropvolgende jaren gebeurde er veel in het natuurgebied. Zo leidde de wintersterfte in 2005 tot een Kamerdebat. In 2010 en 2012 leidden filmbeelden van de magere en stervende grazers ook tot discussies in de Tweede Kamer. Door speciale commissies (ICMO 1 en ICMO 2, International Commission on Management of the Oostvaardersplassen) moest worden geadviseerd over een nieuw beleid, zodat er geen sprake zou zijn van lijdende dieren.

Dijkshoorn: ,,Er werden nieuwe richtlijnen opgesteld. In deze richtlijnen staat dat langdurig en onnodig lijden door voedseltekorten maatschappelijk niet acceptabel is en moet worden voorkomen. Dat had tot gevolg dat de beheerders in het park dieren die verzwakt waren, eerder mochten afschieten om ze uit hun lijden te verlossen. Dit wordt 'vroeg-reactief beheer' genoemd. Een grote verbetering voor het prachtige gebied.”

Geen natuurlijke dood

De meeste paarden, runderen en edelherten in de Oostvaardersplassen sterven dan ook geen natuurlijke dood, zo is ook te lezen op de website van Staatsbosbeheer. Het vroeg-reactieve beheer houdt in dat in de winter meerdere keren per dag een ronde wordt gedaan om de dieren in de gaten te houden. Maar niet alle dieren worden op tijd gezien door de boswachters, zo schrijft ook Staatsbosbeheer.

Beleid over natuurterreinen

Een belangrijke gebeurtenis was het overdragen van het beleid over de natuurterreinen. Tot voor kort viel dit onder het ministerie van Economische Zaken, maar op 1 januari 2017 werd dit overgedragen aan de provincies. De provincie Flevoland is dus verantwoordelijk voor het beleid, ook voor het beleid van de grote grazers, na een initiatiefvoorstel van SGP en VVD.

Dit voorstel had flink wat kritiek tot gevolg: de partijen SGP en VVD wilden meer recreatie in het gebied. Dijkshoorn: ,,Toen was het hek van de dam. Er werd de indruk gewekt dat de provincie allemaal hotels en lodges wilde gaan bouwen in de Oostvaardersplassen. Dat kan helemaal niet, want het gebied is enorm beschermd omdat het hoort bij de Natura 2000-gebieden.”

Ook Zondag met Lubach besteedde aandacht aan de plannen:

De huidige situatie

Hoe komt het dat de gemoederen dit jaar weer zo hoog opliepen? Dijkshoorn vertelt dat er in de afgelopen herfst meer van deze wilde dieren dan ooit in de Oostvaardersplassen rondliepen. ,,De ruim 5200 grote grazers hadden al snel al het beschikbare voedsel opgegeten. Voor kenners was het al snel duidelijk dat dit tot grote problemen zou leiden.”

De natuurliefhebber wijst op een brief van Stichting Welzijn Grote Grazers (een stichting die zich, zoals de naam doet vermoeden, inzet voor de Heckrunderen, konikpaarden en edelherten in het gebied) gericht aan de directeur van Staatsbosbeheer en de Gedeputeerde Staten.

Actievoerders in maart op de Oostvaardersplassen. Foto: ANP

Versneld afschot

,,Hierin waarschuwden ze voor een naderende crash, waarbij veel dieren zouden komen te overlijden. Ze drongen in de brief aan tot versneld afschot. Dat gebeurde onvoldoende en in februari pakten de media de massale sterfte op. Op social media circuleerden foto’s van de vermagerde en stervende dieren.”

Dit leidde tot meerdere demonstraties, bedreigingen van boswachters, arrestaties en boetes. Staatsbosbeheer ging “met tegenzin” bijvoeren, nadat er door mensen zelf hooibalen werden gevoerd aan de dieren. Dit bijvoeren van Staatsbosbeheer, waarbij op een dag meerdere keren op meerdere plaatsen hooi wordt uitgedeeld door de boswachters, zal binnenkort langzaam worden afgebouwd omdat er dan meer voedsel beschikbaar zal zijn door het groeiende gras.

Het adviesrapport

Afgezien van het bijvoeren zal er misschien nog meer veranderen aan het beleid in de plassen. Dat wordt dus woensdag 25 april bekend: dan komt het rapport van de Commissie Van Geel uit. Eigenlijk zou het al in maart uit zijn gekomen, maar door alle commotie en de protesten werd het uitgesteld.

Wat zou er allemaal in dit rapport kunnen staan? Vanuit verschillende hoeken (waaronder het Wereldnatuurfonds, de Partij voor de Dieren en Staatsbosbeheer) klinkt de roep om een corridor: een verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold, een bos bij Zeewolde. De grote grazers zouden zo meer ruimte hebben om te grazen en naar de Veluwe te trekken. ,,Dit plan was al in 2010 op de kaart gezet, maar werd toen door staatssecretaris Bleker geschrapt”, vertelt Dijkshoorn.

'Kater van de provincie'

Dijkshoorn ziet overigens niet heel veel in dit plan: ,,Ik denk dat de provincie nog met een kater zit, want destijds was er al veel gedaan om de corridor te kunnen aanleggen. Bovendien hebben we vanuit de geschiedenis kunnen zien dat de grote grazers zich heel snel voortplanten. Meer ruimte betekent in dat geval ook meer grazers. En dan misschien nog meer dieren moeten afschieten.”

De oud-natuurbeheerder van de Oostvaardersplassen bepleit dat het aantal grazers teruggebracht moet worden naar 1000. ,,Dan hoef je niet elk jaar gemiddeld 1500, maar 300 dieren af te schieten om de populatie stabiel te houden. Het aantal van de grote grazers zal uiteindelijk afgestemd moeten worden naar de ontwikkeling van wat er groeit in het gebied en hoeveel voedsel er beschikbaar is.” Dijkshoorn heeft wel vertrouwen in het advies van de Commissie Van Geel. ,,Het is spannend, maar door alle aandacht de afgelopen weken, moet er wel iets bruikbaars uit komen.”

Een vogel op de Oostvaardersplassen. Foto: Unsplash

Oostvaardersplassen in cijfers

1968
In dit jaar ontstond het gebied in de polder Zuidelijk Flevoland, tussen Lelystad en Almere. Eigenlijk zou het een industriegebied worden, maar er waren geen plannen en dus werd het gebied met rust gelaten. Al snel ontdekten allerlei soorten vogels het gebied.

1975
Halverwege de jaren 70 ontdekten tienduizenden grauwe ganzen de Oostvaardersplassen. Deze hadden al jarenlang niet meer gebroed in Nederland, en hielden het moeras open.

31
De Oostvaardersplassen zijn onderdeel van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. 31 vogelsoorten die in Europa beschermd zijn, zijn in de plassen te vinden. Voor de vogelkenners: dit zijn onder andere de roerdomp, de woudaap, de kleine zilverreiger, de lepelaar en de blauwe kiekendief.

6000
Het gebied van de Oostvaardersplassen omvat anno 2018 een oppervlakte van 6000 hectare, waarvan 3.600 hectare moeras met open water en rietvelden. Eigenlijk is het gebied nog groter, want bij de plassen horen ook het Hollandse Hout, het Kotterbos, het Oostvaardersveld en het Oostvaardersbos. Bij elkaar ruim 7.700 hectare.

1983
In dit jaar werden de eerste grote grazers geïntroduceerd: de heckrunderen. Later kwamen daar de konikpaarden en edelherten bij.

2005
In 2005 en 2017 werden er rechtszaken gevoerd, waarin centraal stond of de heckrunderen, konikpaarden en edelherten wilde dieren zijn, of gehouden dieren. Dit maakt nogal een verschil: wanneer er sprake is van gehouden dieren, vallen deze onder de Wet Dieren, waar strengere zorgplichten aan verbonden zijn. De rechter bepaalde dat de dieren, mede omdat ze in een gebied lopen dat groter is dan 5000 hectare, onder de Natuurbeschermingswet vallen en daarmee wilde dieren zijn.


Flitspaal geeft geen boete maar beloning: remmen voor het goede doel

Flitspaal geeft geen boete maar beloning: remmen voor het goede doel

Wie zich netjes aan de snelheid houdt, spekt de buurtpot

Foto van 'Tim van der Steen'

31 MIN

Een markante flitspaal haalt plotseling het nieuws: de Safety-Safe. De paal registreert of jij je aan de maximumsnelheid houdt maar geeft geen boete bij een overtreding, hij beloont je juist voor goed gedrag. Die aanpak blijkt verrassend goed te werken.

Je ontvangt het geld niet eens persoonlijk, wel wordt er een paar cent in een buurtpot gestort wanneer langsrijdend verkeer zich netjes aan de maximumsnelheid houdt. Het resultaat: bijna een kwart minder snelheidsovertredingen.

Flitspaal geeft geen boete maar beloning: remmen voor het goede doel

Buurtbewoners bepalen zelf waarvoor zij willen sparen.


Likeability of5

Romantisch! Verhaal getrouwde forenzen wordt verfilmd

In de trein werd Zoë verliefd op haar echtgenoot / Pexels

Foto van 'Metro'

1 UUR

The Holiday, Nothing Hill, Crazy Stupid Love, Pretty Woman, Love Actually. Bijna allemaal hebben we op een onbewaakt moment wel eens gedroomd dat we zelf ooit de hoofdrol zouden spelen in deze bevlogen liefdesverhalen.

Helaas blijkt de liefde van je leven vinden in de realiteit vaak een stuk minder geschikt voor het witte doek. Maar er zijn uitzonderingen die de regel bevestigen. Een Britse vrouw werd in 2003 tijdens haar dagelijkse treinreizen verliefd op een medereiziger en inmiddels zijn de twee gelukkig getrouwd.

Hartkloppingen


love
user_2955c27e6606324f433eb07a3c37405ce771d1a2_avatar

Keurmerk: 40 miljoen dieren per jaar hebben ‘beter leven’

Keurmerk: 40 miljoen dieren per jaar hebben ‘beter leven’, maar...

Foto's: Dierenbescherming

Foto van 'Erik Jonk'

21 OKT 2019

Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming blijft groeien en dus houden boeren hun dieren steeds diervriendelijker, zo blijkt uit maandag gepubliceerde jaarcijfers.

De Dierenbescherming verwacht komend jaar uit te komen op 40 miljoen dieren die per jaar volgens de criteria van het keurmerk worden gehouden. Dat zou een verdubbeling inhouden in nog geen vijf jaar tijd.

Is dat wel zo’n mooi getal?


Likeability of3

Schietpartij in Amsterdam: dode en gewonde

Foto van 'Metro en ANP'

1 UUR

Door een schietpartij op het Hugo de Grootplein in Amsterdam-West is een persoon gewond geraakt en een persoon overleden. Eén verdachte is inmiddels aangehouden.

Eén van de verdachten is aangehouden aan de Admiraal de Ruijterweg. De politie houdt rekening met een tweede verdachte.

Volgens de Telegraaf werd het vermoedelijke vluchtvoertuig gespot en aan de kant gezet. Het zou gaan om een grijze Volkswagen met een Belgisch nummerbord. Er is één waarschuwingsschot gelost waarna een verdachte kon worden aangehouden. Het is onbekend of het gaat om een liquidatiepoging.


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Likeability of5

Nieuw middel voor Alzheimer lijkt succesvol

Eén op de vijf mensen wordt dement / ANP

Foto van 'Metro'

2 UUR

Goed nieuws in de medische wereld: voor het eerst in vijftien jaar komt er misschien een nieuw medicijn tegen Alzheimer op de markt.

Een Amerikaans farmaceutisch bedrijf wil de toezichthouder FDA goedkeuring vragen voor een nieuw middel tegen de ziekte. Ook in Europa wil het bedrijf toestemming vragen. Dementie is op dit moment nog niet te voorkomen of te genezen, wel zijn er middelen om de ziekte te vertragen.

Geen effect


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Een overzicht van het boerenprotest op het Malieveld.
Likeability of5

Verbod op zware voertuigen op Malieveld

Een overzicht van het boerenprotest op het Malieveld. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

3 UUR

In Den Haag staat de gemeente niet meer toe dat er tractoren en andere zware voertuigen op het Malieveld komen. De gemeente heeft daartoe besloten omdat het dek van de parkeergarage die zich onder een groot deel van het Malieveld bevindt, maar beperkt mag worden belast met zware voertuigen.

In overleg met Staatsbosbeheer, eigenaar van het Malieveld, heeft de gemeente besloten het terrein nog wel beschikbaar te houden voor grote groepen demonstranten. Voorwaarde is wel dat die actievoerders te voet komen. Op die manier is er ruimte voor enkele tienduizenden personen.

Groot aantal zware landbouwvoertuigen


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Voorzitter EU-parlement steunt uitstel brexit

Voorzitter EU-parlement steunt uitstel brexit

Voorzitter EU-parlement steunt uitstel brexit. / EPA

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 13:24

De voorzitter van het Europees Parlement vindt dat de EU-regeringsleiders het Britse verzoek om de brexit uit te stellen tot 31 januari moeten accepteren. David Sassoli sluit zich daarmee aan bij het advies van EU-president Donald Tusk aan de leiders.

„Dit uitstel staat het Verenigd Koninkrijk toe zijn positie te verhelderen, en het Europees Parlement om zijn rol te vervullen", zegt Sassoli in een verklaring. Het EU-parlement behandelt het brexitakkoord pas als het aan de Britse kant is geratificeerd. Het Lagerhuis heeft daar echter meer tijd voor nodig, zodat de geplande vertrekdatum van 31 oktober niet langer haalbaar lijkt.

Bijeenkomen niet nodig


Verplicht onbereikbaar zijn kan ook stress opleveren

Verplicht onbereikbaar zijn kan ook stress opleveren

Verplicht onbereikbaar zijn kan ook stress opleveren. / Foto: Unsplash

Foto van 'Metro'

VANDAAG, 12:39

Dachten we dat het goed voor ons was om af en toe die telefoon aan de kant te leggen, blijkt ook dát stress te kunnen veroorzaken. Uit Brits onderzoek volgt: ook verplicht onbereikbaar zijn kan stress opleveren.

De hele dag ben je aan telefoneren, appen en mailen. Lichtpuntje is dat je werkdag ooit een keer ten einde loopt en dat je dan niet meer voortdurend bereikbaar hoeft te zijn. Morgen weer een dag. In Nederland en de rest van Europa heerst namelijk het idee dat de hele dag door bereikbaar zijn stress oplevert.

Recht op onbereikbaarheid


Likeability of6

Sudoku van de dag

Foto van 'Metro'

VANDAAG, 09:00

Speel hier elke dag gratis een uitdagende Sudoku, aangeboden door Denksport. De Sudoku werkt als volgt: vul het diagram zo in, dat in elk blok van 3x3 vakjes de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.


like
user_761825ac10beda546b153b852684b47b5b948517_avataruser_9d7413a65ac5be6e146a6a2cf93bd5e9f241a2e2_avataruser_29224ea528b8c532bb2b7cf10fd234a319228450_avatar

39 doden gevonden in container in Engeland
Likeability of3

39 doden gevonden in container in Engeland

Foto ter illustratie. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 11:34

In het Engelse Grays zijn woensdagochtend 39 doden gevonden in een container die op een vrachtwagen stond. De politie van Essex meldt dat het gaat om 38 volwassenen en een tiener.

De vrachtwagen is vermoedelijk afkomstig uit Bulgarije en kwam zaterdag binnen in Wales. Een 25-jarige man uit Noord-Ierland is opgepakt op verdenking van moord.

„Dit is een tragisch incident waarbij een groot aantal mensen om het leven is gekomen", zegt een politiecommandant. „We onderzoeken wat er precies aan de hand is. Ik verwacht dat dit proces lang gaat duren."


sad
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Nieuwe opleiding voor automonteurs van de toekomst

Nieuwe opleiding voor automonteurs van de toekomst

De automonteur van de toekomst sleutelt niet meer in een dieselwalm onder ronkende motoren. / Unsplash

Foto van 'Amarins de Boer'

VANDAAG, 10:39

Het werk van de automonteur verandert drastisch. Om toekomstige monteurs daarop voor te bereiden, start het Vista College in Heerlen een nieuwe opleiding.

De automonteur van de toekomst sleutelt niet meer in een dieselwalm onder ronkende motoren, maar kan zijn werk gewoon doen vanachter een laptop. De reden: de waterstofauto en elektrische auto zijn bezig met een flinke opmars.

En ja, aan een Tesla valt weinig te sleutelen. „De automonteur van de toekomst zit nog wel in een autogarage, maar wel in een hele schone”, zegt Gio Colombi. Hij is opleidingsmanager van de nieuwe opleiding tot elektro-automonteur in Heerlen, die start vanaf september 2020. Het Vista College gaat samenwerken met vijf dealerbedrijven uit de omgeving. „We zijn blij met deze samenwerking, want de bedrijven uit het werkveld hebben veel kennis.”


Marktplaats haalt advertenties met verboden dieren offline
Likeability of5

Marktplaats haalt advertenties met verboden dieren offline

Marktplaats haalt advertenties met verboden dieren offline. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 10:19

Marktplaats heeft woensdag vier advertenties verwijderd waarin in Nederland verboden exotische plant- en diersoorten te koop werden aangeboden.

Aanleiding was een bericht van de organisatie Stop Invasieve Exoten. Deze groep had op 6 oktober al melding gedaan bij Marktplaats, maar daar werd toen niets mee gedaan.

Onderzoek


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

In België 'worden kinderen op school opgesloten in de kast'
Likeability of3

In België worden kinderen op school 'opgesloten in de kast'

In België 'worden kinderen op school opgesloten in de kast'. / ANP

Foto van 'Metro'

VANDAAG, 09:19

Op Belgische kleuter- en lagere scholen worden nog steeds kinderen opgesloten als ze ‘lastig’ zijn. Dat meldt onderzoeker Elke Emmers van de Hogeschool Leuven-Limburg aan het programma De Wereld Vandaag op Radio 1. 

Aanleiding hiervoor was een opiniestuk over de gedwongen afzondering en isolatie van kinderen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, voorzieningen van de integrale jeugdhulp en het bijzonder onderwijs.

Taboe


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Kabinet stelt brigade in voor begrijpelijke taal overheid

Kabinet stelt brigade in voor begrijpelijke taal overheid

Kabinet stelt brigade in voor begrijpelijke taal overheid. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 08:21

Door het kabinet is een brigade van honderd taalexperts ingesteld om brieven van de overheid begrijpelijker te maken. 

De taalcoaches trekken het land in om ambtenaren te helpen bij het schrijven van duidelijker teksten, meldt het AD.

„Wij willen ervoor zorgen dat mensen kunnen meedoen en direct snappen waar brieven van de overheid over gaan", zegt staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken, die woensdag de aftrap geeft voor het project. De taalbrigade begint met vijftig experts, dat moeten er volgend jaar honderd zijn.


Basisscholen willen flexibele onderwijstijd

Basisscholen willen flexibele onderwijstijd

Basisscholen willen flexibele onderwijstijd. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 07:39

Zo'n 80 procent van de basisschooldirecteuren wil flexibeler kunnen omgaan met onderwijstijd. Zij willen bijvoorbeeld afwijken van de vakanties en van de vijfdaagse schoolweek om het onderwijs beter op individuele leerlingen af te stemmen, bericht Trouw.

Die flexibiliteit is niet alleen in het belang van ouders, maar vooral goed voor leerlingen, zegt voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). De vereniging hield een peiling onder 616 directeuren.

Niet van deze tijd


Steeds meer transformatiewoningen: huizen met een verleden

In Oostmahorn staat dit voormalige zendstation van de PTT / www.redres.nl

Foto van 'Iris Hermans'

VANDAAG, 06:01

Steeds meer mensen gaan voor een transformatiewoning: ,,Mensen willen een plek met emoties en geschiedenis.”

Wonen in een oude school of voormalig ziekenhuis: steeds vaker worden oude gebouwen en panden gerecycled en omgetoverd tot nieuwe woningen. In 2018 waren dat er 13.000, blijkt uit cijfers die het CBS woensdag naar buiten brengt.

Nieuwbouw, met bijna 67.000 woningen, is nog altijd de belangrijkste factor voor groei van het aantal woningen, maar steeds meer mensen gaan voor woningen met een verleden. ,,Die hebben helemaal geen zin in nieuwbouw. Ze zoeken een plek met emoties, een huis met geschiedenis.” Jan-Willem Andriessen begrijpt dit wel. Hij is directeur van Redres, dat gespecialiseerd is in de verkoop van erfgoed. Hij is net onderweg naar Giethoorn voor de verkoop van een oude molen waar de geschiedenis van afstraalt. ,,Wat is er nou mooier dan dat je het patina van decennia terug kunt zien in een huis.” Net zoals het craquelé van een schilderij, of ‘het karakteristieke van oude mensen’. ,,Jammer dat zoveel vrouwen tegenwoordig aan de botox gaan, mooie rimpels zijn niet lelijk.”


Likeability of3

Duitse liet zoon (6) meedoen aan IS-training en excecutie bijwonen

ANP

Foto van 'Kasper Hermans'

GISTEREN

Net zoals vanuit Nederland zijn er ook vanuit Duitsland mensen naar het IS-gebied afgereisd. Daartoe behoort ook een moeder Carla-Josephine S., die haar zoontje kennis liet maken met de gewoonten van de IS.

De vrouw vertrok in 2015 toen haar man aan het werk was tegen zijn zin in naar het kalifaat. Hun kinderen, waaronder een zoon van pas zes jaar oud, werden gedwongen om mee te doen aan de trainingen die IS verzorgde. Ook moesten ze een openbare excecutie bijwonen.

Wapenskills


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Likeability of3

Klimaatverandering maakt Rusland nóg groter

Rusland/ANP

Foto van 'Kasper Hermans'

GISTEREN

Rusland is al met afstand het grootste land ter wereld, maar het is nog aan het groeien. Door klimaatveranderingen zijn er een paar kleine eilandjes komen bovendrijven.

Volgens Aleksandr Moisejev, chef van de Noordelijke Russische vloot, dachten ze altijd dat het om drijvende gletsjers ging. Nu het ijs gesmolten is, blijken er in de kaap een aantal eilandjes te zijn. „De eilandjes zijn ontdekt doordat het ijs smelt en instort en door de temperatuurverandering", vertelt Moisejev.

Acht voetbalvelden


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Johnson wint eerste brexitstemming, maar verliest versnelde procedure

Boris Johnson/ANP

Foto van 'Kasper Hermans'

GISTEREN

De Britse premier Boris Johnson heeft een belangrijke overwinning geboekt in het Lagerhuis. Dat keurde zijn nieuwe brexitwetgeving in een eerste stemming goed, maar de tweede ronde kwam er niet door. Een brexit op 31 oktober lijkt nu zeer onwaarschijnlijk.

De zogeheten 'withdrawal agreement bill' (WAB) zet de nieuwe brexitdeal om in Britse wetgeving. Dat is nodig om de EU met een deal te kunnen verlaten. Parlementariërs hebben nu met 329 tegen 299 stemmen besloten dat de wetgeving verder kan worden behandeld, maar die is daarmee nog niet definitief goedgekeurd.

Tweede stemronde