In het nieuws

Wat gaat er gebeuren met de Oostvaardersplassen?

Edelherten in de plassen. Foto: ANP

Foto van 'Elselotte Smink'

24 APR 2018

Woensdag is het zover: dan komt de Commissie Van Geel, die onderzoek deed naar de situatie in en de toekomst van de Oostvaarderplassen, met een adviesrapport. De emoties over de omstandigheden van de grote grazers in het gebied laaiden dit jaar ontzettend hoog op.

Er wordt dan ook met hoge verwachtingen uitgekeken naar het advies. Want volgens velen moet er echt iets veranderen in het gebied. Een kleine geschiedenis van het natuurgebied dat wordt verguisd en verafgood. Wat zijn belangrijke gebeurtenissen geweest? Wat zal de toekomst zijn van het gebied en hoe moet het nou met alle grote grazers in de plassen?

Rustige beginjaren

Nico Dijkshoorn ('niet die DWDD-dichter') vertelt graag wat er allemaal is gebeurd. Dijkshoorn was in de beginjaren van de Oostvaardersplassen werkzaam bij de Wetenschappelijke afdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, daarna werkte hij bijna twintig jaar als beheerder van het gebied.

In de beginperiode was het vooral een rustig gebied, volgens de natuurliefhebber en vogelspotter. ,,Toch zijn er al vanaf het begin al veel inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd en pas later werden de grote grazers geïntroduceerd. Dit gebeurde na veel discussie tussen ambtenaren van twee ministeries en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders: het gebied werd tot die tijd door vee van boeren en de ganzen ‘gekortwiekt’.”

De grote grazers vanuit de lucht. Foto: ANP

Heckrunderen en konikpaarden

,,In 1983 werden 35 Heckrunderen uit een dierenpark aangevoerd. Een jaar later kwamen daar 27 Poolse konikpaarden bij, en pas veel later, in 1992, werden er 54 edelherten losgelaten. Deze dieren konden niet zomaar loslopen in het gebied, want dan zouden ze over heel Flevoland uitzwermen. En dus kwam er een hoog hek om het gebied.”

Volgens Dijkshoorn, bevestigd door cijfers van Staatsbosbeheer, groeiden de populaties van de dieren eerst langzaam. ,,In de loop van de jaren negentig ging het ineens hard. In 2003 liepen er al 1000 herten, 650 konikpaarden en 630 Heckrunderen rond in het gebied. De dieren hadden zich razendsnel voortgeplant. Dat zorgde voor problemen, want er was sprake van overbegrazing en een voedseltekort in de winter voor de grote grazers.”

Discussies en commissies

In de daaropvolgende jaren gebeurde er veel in het natuurgebied. Zo leidde de wintersterfte in 2005 tot een Kamerdebat. In 2010 en 2012 leidden filmbeelden van de magere en stervende grazers ook tot discussies in de Tweede Kamer. Door speciale commissies (ICMO 1 en ICMO 2, International Commission on Management of the Oostvaardersplassen) moest worden geadviseerd over een nieuw beleid, zodat er geen sprake zou zijn van lijdende dieren.

Dijkshoorn: ,,Er werden nieuwe richtlijnen opgesteld. In deze richtlijnen staat dat langdurig en onnodig lijden door voedseltekorten maatschappelijk niet acceptabel is en moet worden voorkomen. Dat had tot gevolg dat de beheerders in het park dieren die verzwakt waren, eerder mochten afschieten om ze uit hun lijden te verlossen. Dit wordt 'vroeg-reactief beheer' genoemd. Een grote verbetering voor het prachtige gebied.”

Geen natuurlijke dood

De meeste paarden, runderen en edelherten in de Oostvaardersplassen sterven dan ook geen natuurlijke dood, zo is ook te lezen op de website van Staatsbosbeheer. Het vroeg-reactieve beheer houdt in dat in de winter meerdere keren per dag een ronde wordt gedaan om de dieren in de gaten te houden. Maar niet alle dieren worden op tijd gezien door de boswachters, zo schrijft ook Staatsbosbeheer.

Beleid over natuurterreinen

Een belangrijke gebeurtenis was het overdragen van het beleid over de natuurterreinen. Tot voor kort viel dit onder het ministerie van Economische Zaken, maar op 1 januari 2017 werd dit overgedragen aan de provincies. De provincie Flevoland is dus verantwoordelijk voor het beleid, ook voor het beleid van de grote grazers, na een initiatiefvoorstel van SGP en VVD.

Dit voorstel had flink wat kritiek tot gevolg: de partijen SGP en VVD wilden meer recreatie in het gebied. Dijkshoorn: ,,Toen was het hek van de dam. Er werd de indruk gewekt dat de provincie allemaal hotels en lodges wilde gaan bouwen in de Oostvaardersplassen. Dat kan helemaal niet, want het gebied is enorm beschermd omdat het hoort bij de Natura 2000-gebieden.”

Ook Zondag met Lubach besteedde aandacht aan de plannen:

De huidige situatie

Hoe komt het dat de gemoederen dit jaar weer zo hoog opliepen? Dijkshoorn vertelt dat er in de afgelopen herfst meer van deze wilde dieren dan ooit in de Oostvaardersplassen rondliepen. ,,De ruim 5200 grote grazers hadden al snel al het beschikbare voedsel opgegeten. Voor kenners was het al snel duidelijk dat dit tot grote problemen zou leiden.”

De natuurliefhebber wijst op een brief van Stichting Welzijn Grote Grazers (een stichting die zich, zoals de naam doet vermoeden, inzet voor de Heckrunderen, konikpaarden en edelherten in het gebied) gericht aan de directeur van Staatsbosbeheer en de Gedeputeerde Staten.

Actievoerders in maart op de Oostvaardersplassen. Foto: ANP

Versneld afschot

,,Hierin waarschuwden ze voor een naderende crash, waarbij veel dieren zouden komen te overlijden. Ze drongen in de brief aan tot versneld afschot. Dat gebeurde onvoldoende en in februari pakten de media de massale sterfte op. Op social media circuleerden foto’s van de vermagerde en stervende dieren.”

Dit leidde tot meerdere demonstraties, bedreigingen van boswachters, arrestaties en boetes. Staatsbosbeheer ging “met tegenzin” bijvoeren, nadat er door mensen zelf hooibalen werden gevoerd aan de dieren. Dit bijvoeren van Staatsbosbeheer, waarbij op een dag meerdere keren op meerdere plaatsen hooi wordt uitgedeeld door de boswachters, zal binnenkort langzaam worden afgebouwd omdat er dan meer voedsel beschikbaar zal zijn door het groeiende gras.

Het adviesrapport

Afgezien van het bijvoeren zal er misschien nog meer veranderen aan het beleid in de plassen. Dat wordt dus woensdag 25 april bekend: dan komt het rapport van de Commissie Van Geel uit. Eigenlijk zou het al in maart uit zijn gekomen, maar door alle commotie en de protesten werd het uitgesteld.

Wat zou er allemaal in dit rapport kunnen staan? Vanuit verschillende hoeken (waaronder het Wereldnatuurfonds, de Partij voor de Dieren en Staatsbosbeheer) klinkt de roep om een corridor: een verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold, een bos bij Zeewolde. De grote grazers zouden zo meer ruimte hebben om te grazen en naar de Veluwe te trekken. ,,Dit plan was al in 2010 op de kaart gezet, maar werd toen door staatssecretaris Bleker geschrapt”, vertelt Dijkshoorn.

'Kater van de provincie'

Dijkshoorn ziet overigens niet heel veel in dit plan: ,,Ik denk dat de provincie nog met een kater zit, want destijds was er al veel gedaan om de corridor te kunnen aanleggen. Bovendien hebben we vanuit de geschiedenis kunnen zien dat de grote grazers zich heel snel voortplanten. Meer ruimte betekent in dat geval ook meer grazers. En dan misschien nog meer dieren moeten afschieten.”

De oud-natuurbeheerder van de Oostvaardersplassen bepleit dat het aantal grazers teruggebracht moet worden naar 1000. ,,Dan hoef je niet elk jaar gemiddeld 1500, maar 300 dieren af te schieten om de populatie stabiel te houden. Het aantal van de grote grazers zal uiteindelijk afgestemd moeten worden naar de ontwikkeling van wat er groeit in het gebied en hoeveel voedsel er beschikbaar is.” Dijkshoorn heeft wel vertrouwen in het advies van de Commissie Van Geel. ,,Het is spannend, maar door alle aandacht de afgelopen weken, moet er wel iets bruikbaars uit komen.”

Een vogel op de Oostvaardersplassen. Foto: Unsplash

Oostvaardersplassen in cijfers

1968
In dit jaar ontstond het gebied in de polder Zuidelijk Flevoland, tussen Lelystad en Almere. Eigenlijk zou het een industriegebied worden, maar er waren geen plannen en dus werd het gebied met rust gelaten. Al snel ontdekten allerlei soorten vogels het gebied.

1975
Halverwege de jaren 70 ontdekten tienduizenden grauwe ganzen de Oostvaardersplassen. Deze hadden al jarenlang niet meer gebroed in Nederland, en hielden het moeras open.

31
De Oostvaardersplassen zijn onderdeel van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. 31 vogelsoorten die in Europa beschermd zijn, zijn in de plassen te vinden. Voor de vogelkenners: dit zijn onder andere de roerdomp, de woudaap, de kleine zilverreiger, de lepelaar en de blauwe kiekendief.

6000
Het gebied van de Oostvaardersplassen omvat anno 2018 een oppervlakte van 6000 hectare, waarvan 3.600 hectare moeras met open water en rietvelden. Eigenlijk is het gebied nog groter, want bij de plassen horen ook het Hollandse Hout, het Kotterbos, het Oostvaardersveld en het Oostvaardersbos. Bij elkaar ruim 7.700 hectare.

1983
In dit jaar werden de eerste grote grazers geïntroduceerd: de heckrunderen. Later kwamen daar de konikpaarden en edelherten bij.

2005
In 2005 en 2017 werden er rechtszaken gevoerd, waarin centraal stond of de heckrunderen, konikpaarden en edelherten wilde dieren zijn, of gehouden dieren. Dit maakt nogal een verschil: wanneer er sprake is van gehouden dieren, vallen deze onder de Wet Dieren, waar strengere zorgplichten aan verbonden zijn. De rechter bepaalde dat de dieren, mede omdat ze in een gebied lopen dat groter is dan 5000 hectare, onder de Natuurbeschermingswet vallen en daarmee wilde dieren zijn.


SP en CDA boos om onleesbare dossiers kinderopvangtoeslag

SP en CDA boos om onleesbare dossiers kinderopvangtoeslag

Ouders die onterecht beschuldigd zijn van fraude met kinderopvangtoeslag hebben hun dossiers. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

3 UUR

Een aantal gedupeerde ouders in de affaire rond de kinderopvangtoeslag mocht na lang aandringen het eigen dossier inzien. Alleen blijkt de Belastingdienst een groot deel van de informatie onleesbaar te hebben gemaakt met zwarte lak. De SP en het CDA zijn boos en eisen opheldering. 

De fiscus zette de afgelopen jaren van honderden, misschien zelfs duizenden gezinnen ten onrechte de kinderopvangtoeslag stop. Zij zouden fraude hebben gepleegd, maar veel ouders hebben nog altijd geen idee waarom juist zij van fraude werden beticht en grote bedragen terug moesten betalen.

Woedend


Likeability of5

Sojakaneelmelkschuim, engelen én Aznavour in huize Abspoel

Michael Abspoel is bij velen bekend als de stem van Man Bijt Hond. Hij is ook theatermaker en stapelfou op zijn Franse jeugdhelden Aznavour en Brel / Frans Verpoorten

Foto van 'Iris Hermans'

VANDAAG, 11:30

Metro’s Iris klopte aan bij Michael Abspoel en ontdekte een huis vol ‘gehechtingen’, kaneel uit Ceylon én zijn grande theaterliefde voor zijn twee Franse jeugdhelden. Met Vive Aznavour!, de voorstelling over Charles Aznavour die zo'n 1300 nummers uitbracht, zijn 'grote Armeense neus' op aanraden van Édith Piaf liet opereren (waarna ze 'die eerste toch leuker vond') en vorig jaar overleed, staat hij nu in de theaters. 

Een stap over de drempel in de benedenwoning van Michael Abspoel en je wil eigenlijk niet meer weg. Het is er behaaglijk warm en overal waar je kijkt ontwaart een herinnering uit het rijke verleden van hem en zijn familie. Wanneer je dan ook nog zijn karakteristieke stem hoort, die dagelijks galmt door honderdduizenden huiskamers dankzij Man Bijt Hond, wil je bíjna vragen of hij toevallig nog een huisgenoot zoekt. Hij woont al sinds zijn studententijd in het huis in Amsterdam-West, Michael & Coco staat in sierletters bij de deurbel. Het herinnert aan zijn ex-vrouw met wie hij ’hele mooie Amsterdamse jaren’ beleefde en met wie het contact nog altijd erg goed is. Hij wijst naar het houten schuurtje in de tuin. „Daar gaf ze yogales in, nu woont ze op Ibiza. Heb je zin in koffie?”

Un selfie avec Michael et Jacques


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Groenlandse ijskappen smelten veel sneller dan verwacht

Afbeelding ter illustratie. / Unsplash

Foto van 'Elselotte Smink'

VANDAAG, 10:34

Het ijs op Groenland, het grootste eiland ter wereld, smelt zeven keer sneller dan dertig jaar terug. 

Dat hebben 89 poolwetenschappers bekendgemaakt in het vaktijdschrift Nature. Het klimaatpanel van de VN deed al sombere voorspellingen over het smelten van de Groenlandse ijskap en daar komen de cijfers mee overeen.

Record verbreken


Likeability of5

Dé kerstgedachte? Baas geeft 10 miljoen aan bonussen weg

Afbeelding ter illustratie. / Unsplash

Foto van 'Elselotte Smink'

VANDAAG, 09:29

Heb je dinsdagavond de tiende geen fortuin gewonnen bij de Staatsloterij? Je kunt altijd nog gaan werken bij St. John Properties. 

Het Amerikaanse makelaarsbedrijf deelde op de kerstborrel namelijk 10 miljoen dollar uit aan zijn 198 werknemers, naast de vakantie- en nieuwjaarsbonus. En dat zou best nog eens kunnen gebeuren.

Basis van dienstjaren


love
user_c96f09a0f15e7d4f303b0ff466a2eb6b2b36eeb9_avatar

Likeability of5

Dag van de Doggybag en Groene Voetstappenweek staan er in 2020 op!

In 2020 staat Dag van de Doggybag erop / ANP

Foto van 'Iris Hermans'

VANDAAG, 08:15

Klassiekers als Dag van Duurzaamheid en Movember staan ook in 2020 op de Issuekalender. Nieuwkomers zijn: Dag van de Doggybag, Dag van het Veilig Vuurwerk Vieren, Week van het Oorsuizen en Dag van het Luisteren.

Zo veel nieuws...

Het is de redding voor menig journalist/redacteur op inspiratieloze dagen. De Issuekalender waarop zo’n beetje elke dag van het jaar wel een ‘dag of week van de’ is, of zelfs meerdere. Vandaag komt de 2020 kalender uit, samengesteld door communicatieadviesbureau De Issuemakers en met ruim 440 ‘dagen/weken/maanden van’ slash issues is-ie propvoller dan ooit, met nieuwkomers als de Groene Voetstappenweek, Dag van de Doggybag, Dag van het Veilig Vuurwerk Vieren, Week van het Oorsuizen. Volgens Michelle Derks van De Issuemakers is de groei deels te verklaren doordat steeds meer organisaties inzien dat het een effectief middel is om aandacht van het publiek te krijgen. „Anno 2019 is het lastig om met je verhaal ergens tussen te komen. Er is zo veel nieuws en wanneer je wil opvallen tussen de massa, dan loont het om een moment te creëren waarop alle inspanningen rondom een issue zich clusteren.”


like
user_c96f09a0f15e7d4f303b0ff466a2eb6b2b36eeb9_avatar

Islamitisch onderwijs groeit afgelopen jaren sterk

Afbeelding ter illustratie. / Unsplash

Foto van 'Metro'

VANDAAG, 08:05

In het islamitisch onderwijs is een sterke groei te constateren. Dit blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo), die de Volkskrant heeft opgevraagd.

De trend is opvallend, omdat het aantal leerlingen in het protestants en katholiek onderwijs al decennia stabiel is. Het aantal leerlingen op islamitische basisscholen in Nederland is in tien jaar tijd met ruim 60 procent toegenomen.

Beste op Cito


Likeability of5

Ajax moet verdriet plekje geven richting AZ

Daley blind baalt. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 07:26

Trainer Erik ten Hag staat voor de loodzware opgave zijn zwaar teleurgestelde spelers weer op te lappen voor het uitduel van zondag met AZ. „Nu zit iedereen helemaal stuk", zei hij na de nederlaag tegen Valencia (0-1) die Ajax een plaats in de achtste finales van de Champions League kostte.

„Woensdag ook nog en donderdag mag van mij ook nog iedereen treuren. Maar vanaf vrijdag zal de knop toch om moeten. Dan moet alles op AZ gericht zijn." Ruim 2,4 miljoen mensen keken naar de wedstrijd.

Enorme teleurstelling


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Wat wordt het Woord van het Jaar 2019?

Wat wordt het Woord van het Jaar 2019?

Vanaf dinsdag kan er worden gestemd, tot maandag 16 december 17.00 uur. /Unsplash

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Bezorgschaamte, toetertrouwstoet, boomer en wiebelpensioen. Dat zijn enkele van de negentien woorden die Van Dale heeft genomineerd voor de verkiezing van Woord van het Jaar 2019.

Vanaf dinsdag kan er worden gestemd, tot maandag 16 december 17.00 uur.

Resterende kandidaten


Likeability of6

Sudoku van de dag

Foto van 'Metro'

5 DEC 2019

Speel hier elke dag gratis een uitdagende Sudoku, aangeboden door Denksport. De Sudoku werkt als volgt: vul het diagram zo in, dat in elk blok van 3x3 vakjes de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.


likelove
user_025c4c0ef950b5c1bb712ce3b6799df36b85ba8a_avataruser_2895189b950331c781bc37ce073361230ac0b69c_avataruser_e873a16bc9365ca54e429854a44c5ab39150346d_avatar

+3


Lampionnen voor iedereen die met kanker te maken heeft
Likeability of5

Lampionnen voor iedereen die met kanker te maken heeft

Vorig jaar werd een hart van licht gevormd bij Paleis Soestdijk. / Foto's: KWF

Foto van 'Quincy Brouwer'

GISTEREN

Iedereen heeft wel een verhaal over de ziekte kanker. KWF houdt deze maand daarom de actie Nederland Geeft Licht.

KWF Kankerbestrijding, bekende en onbekende Nederlanders startten de actie Nederland Geeft Licht maandagavond door in het Olympisch Stadion in Amsterdam een lampion te ontbranden voor een dierbare. Allemaal hebben zij op een of andere manier te maken gehad met kanker en zijn daarom als ambassadeur verbonden aan KWF.

Lampionnen voor iedereen die met kanker te maken heeft

De KWF-ambassadeurs maandagavond


like
user_c96f09a0f15e7d4f303b0ff466a2eb6b2b36eeb9_avatar

Voortaan geen sleutel meer nodig voor ov-fiets
Likeability of5

Misschien geen sleutel meer nodig voor ov-fiets

NS wil de sleutels van ov-fietsen vervangen voor de ov-chipkaart. /ANP

Foto van 'Ista van Galen'

GISTEREN

NS wil de sleutels van ov-fietsen vervangen door de ov-chipkaart. In Apeldoorn wordt het nieuwe concept vanaf deze week getest.

Je fietst naar het station, parkeert je fiets in de stalling, zet hem op slot en loopt vervolgens snel naar de trein. Het automatisch op slot zetten van je tweewieler is natuurlijk geen gekke gewoonte. Maar voor de NS wel onhandig. Jaarlijks raken er zo’n tweeduizend sleutels van ov-fietsen kwijt, omdat mensen ze na het inleveren uit gewenning op slot zetten en de sleutel mee naar huis nemen. „Het is natuurlijk mooi dat mensen de ov-fiets behandelen als hun eigen fiets, maar het zorgt voor ons wel voor problemen”, stelt NS-woordvoerder Geert Koolen. „We kunnen die fiets niet meer opnieuw uitlenen en er moet een nieuw slot op komen. Dat kost veel tijd.”

En dus wil de NS nu af van die sleutels. Het plan is om je ov-chipkaart te gebruiken om de tweewieler op slot te zetten. Zo wordt het ook sneller om een fiets te lenen en weer in te leveren. Vanaf deze week wordt het slimme slot getest met 350 ov-fietsen op station Apeldoorn. Als dit naar wens verloopt, worden in de loop van 2020 de fietsen in heel Nederland aangepast. „Dan moet alles wel goed gaan natuurlijk. We moeten ook kijken of mensen het wel handig vinden.”


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Imanuelle Grives nog maar paar dagen cel in.
Likeability of3

Imanuelle Grives nog maar paar dagen cel in

Imanuelle Grives nog maar paar dagen cel in. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De Rotterdamse actrice Imanuelle Grives hoeft nog maar ongeveer zeven dagen de cel in.

Zij werd onlangs door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot twee jaar cel en een boete van 1000 euro wegens drugsbezit en -handel, maar de helft van de celstraf is voorwaardelijk.

En omdat ze al een deel van dat jaar in hechtenis zat, blijven slechts een paar dagen over, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in België.


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Boeren kondigen nieuwe actie aan op 18 december
Likeability of3

Boerenactie 18 december voorlopig nog een mysterie

De boeren gaan op 18 december opnieuw actievoeren. /ANP

Foto van 'Ista van Galen'

GISTEREN

De boeren gaan woensdag 18 december opnieuw actievoeren. Dat heeft een woordvoerder van Farmers Defence Force (FDF) bevestigd. Hoe de actie eruit gaat zien, blijft voorlopig nog een mysterie. 

De actiegroep wil niet bekendmaken wat voor soort actie er 18 december gevoerd gaat worden. Wel is bekend dat het de gehele dag in beslag neemt en mogelijk kan worden verlengd. „Voorlopig laten we het nog in het midden”, zegt FDF-voorlichter Jeroen van Maanen. „We hebben afgelopen week gezien dat als mensen zenuwachtig beginnen te worden (over wat er zal gaan gebeuren, red.), er vaak nog wat dingetjes ten positieve verschuiven.”

De boeren zijn ontevreden over hoe de overheid handelt met het plan dat de gehele landbouw heeft opgesteld. „Met de acties op 1 en 16 oktober zijn wij als gehele landbouw in één hok gekropen en hebben we een plan gemaakt waar de landbouw collectief achter staat. We zien nu dat dat plan niet serieus wordt genomen. Als de politiek niet uitkijkt, heeft het de hele landbouw tegen zich”, legt de FDF-woordvoerder uit. Op 1 en 16 oktober stond onder meer het Malieveld in Den Haag vol met trekkers.


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

De driehoek van Utrecht had eerder moeten opschalen na aanslag.

De driehoek van Utrecht had eerder moeten opschalen na aanslag

De driehoek van Utrecht had eerder moeten opschalen na aanslag. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Bij de tramaanslag in maart dit jaar hadden de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de districtschef van de politie, de zogenaamde driehoek, sneller moeten opschalen. 

Ook was eerder opschalen de communicatie tussen allerlei verschillende instanties ten goede gekomen. In de praktijk volgde eerst een overleg tussen burgemeester Jan van Zanen, de hoofdofficier van justitie en de hoogste chef van de politie. „Parallel hieraan kan een GRIP 3 al worden opgestart", concludeert het COT. Dan hadden de burgemeesters uit de regio gelijk kunnen aanhaken en 'mee kunnen groeien in het incident'.

Waardevolle lessen


Slimme camera waarschuwt militair voor bermbom.

Slimme camera waarschuwt militair voor bermbom

Slimme camera waarschuwt militair voor bermbom. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De Technische Universiteit Eindhoven heeft een speciale camera ontwikkeld die militairen waarschuwt voor bermbommen.

Het vinden en uitschakelen van bermbommen is volgens promovendus Dennis van de Wouw nu nog een erg lastige klus.

Registreren van omgeving


Personeel vleesbedrijven in gevaar.
Likeability of5

Personeel vleesbedrijven in gevaar

Zes keer waren de problemen die controleurs ontdekten zo ernstig, dat de productie tijdelijk moest worden stilgelegd. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

In Amsterdam blijkt er bij vijf vleesverwerkende bedrijven van alles mis te zijn met de arbeidsomstandigheden, waaronder de veiligheid van het personeel. 

Doordat de bedrijven zich niet aan voorschriften houden, lopen medewerkers 'ernstig gevaar', constateert de Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) na een reeks controles in samenwerking met de politie.

De inspectie vermoedt dat ook sprake is van onderbetaling, zwart werk en het onterecht inhouden van salaris.


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

De dierenambulance in Amsterdam.
Likeability of2

Kat overleden na vuurwerk in achterste

De dierenambulance in Amsterdam. / ANP

Foto van 'Metro'

GISTEREN

In IJselstein is maandag een kat overleden nadat er vuurwerk in zijn achterwerk is gestopt. Dat meldt het AD.

DJ Karel liep rond in IJsselstein, bij het park en de huizen grenzend aan de Hogebiezen. Toen de rode kater zich maandag - na een nacht niet thuis geweest te zijn - opmerkelijk gedroeg, heeft baasje Marga hem meegenomen naar de dierenarts.

Darm weggebrand


saddislike
user_48e35435a07dbfbeb5eef2280126bbaba92f7b39_avataruser_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avataruser_007cbecd5bde995ed0d8cee5cce0f362a09d1cc0_avatar

+1


Sanoma verkoopt Donald Duck, vtwonen en nu.nl aan DPG Media.

Sanoma verkoopt Donald Duck, vtwonen en nu.nl aan DPG Media

Sanoma verkoopt Donald Duck, vtwonen en nu.nl aan DPG Media. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Het Finse mediabedrijf Sanoma verkoopt zijn Nederlandse activiteiten aan DPG Media. De Belgische onderneming die voorheen bekend stond als De Persgroep betaalt 460 miljoen euro voor Sanoma Media Netherlands.

Onder Sanoma Media Netherlands vallen onder meer de Libelle, Donald Duck, vtwonen en nieuwswebsite NU.nl. DPG Media is onder meer eigenaar van de Volkskrant, AD en Qmusic.

Volgens DPG-topman Erik Roddenhof is de overname van Sanoma Nederland „een belangrijke versterking van de onderneming en een noodzakelijke stap in de steeds verder digitaliserende wereld."


Onderzoek naar doden vulkaanuitbarsting.

Onderzoek naar doden vulkaanuitbarsting

Onderzoek naar doden vulkaanuitbarsting. / EPA

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De politie in Nieuw-Zeeland stelt een onderzoek in, naar hoe zeker vijf mensen zijn omgekomen bij een vulkaanuitbarsting op het eiland White Island afgelopen maandag.

Volgens de politie zijn de acht nog vermiste mensen waarschijnlijk ook omgekomen. Wat precies onderzocht gaat worden, maakte de politie niet bekend.

47 mensen op het eiland