In het nieuws

Wat gaat er gebeuren met de Oostvaardersplassen?

Edelherten in de plassen. Foto: ANP

Foto van 'Elselotte Smink'

24 APR 2018

Woensdag is het zover: dan komt de Commissie Van Geel, die onderzoek deed naar de situatie in en de toekomst van de Oostvaarderplassen, met een adviesrapport. De emoties over de omstandigheden van de grote grazers in het gebied laaiden dit jaar ontzettend hoog op.

Er wordt dan ook met hoge verwachtingen uitgekeken naar het advies. Want volgens velen moet er echt iets veranderen in het gebied. Een kleine geschiedenis van het natuurgebied dat wordt verguisd en verafgood. Wat zijn belangrijke gebeurtenissen geweest? Wat zal de toekomst zijn van het gebied en hoe moet het nou met alle grote grazers in de plassen?

Rustige beginjaren

Nico Dijkshoorn ('niet die DWDD-dichter') vertelt graag wat er allemaal is gebeurd. Dijkshoorn was in de beginjaren van de Oostvaardersplassen werkzaam bij de Wetenschappelijke afdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, daarna werkte hij bijna twintig jaar als beheerder van het gebied.

In de beginperiode was het vooral een rustig gebied, volgens de natuurliefhebber en vogelspotter. ,,Toch zijn er al vanaf het begin al veel inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd en pas later werden de grote grazers geïntroduceerd. Dit gebeurde na veel discussie tussen ambtenaren van twee ministeries en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders: het gebied werd tot die tijd door vee van boeren en de ganzen ‘gekortwiekt’.”

De grote grazers vanuit de lucht. Foto: ANP

Heckrunderen en konikpaarden

,,In 1983 werden 35 Heckrunderen uit een dierenpark aangevoerd. Een jaar later kwamen daar 27 Poolse konikpaarden bij, en pas veel later, in 1992, werden er 54 edelherten losgelaten. Deze dieren konden niet zomaar loslopen in het gebied, want dan zouden ze over heel Flevoland uitzwermen. En dus kwam er een hoog hek om het gebied.”

Volgens Dijkshoorn, bevestigd door cijfers van Staatsbosbeheer, groeiden de populaties van de dieren eerst langzaam. ,,In de loop van de jaren negentig ging het ineens hard. In 2003 liepen er al 1000 herten, 650 konikpaarden en 630 Heckrunderen rond in het gebied. De dieren hadden zich razendsnel voortgeplant. Dat zorgde voor problemen, want er was sprake van overbegrazing en een voedseltekort in de winter voor de grote grazers.”

Discussies en commissies

In de daaropvolgende jaren gebeurde er veel in het natuurgebied. Zo leidde de wintersterfte in 2005 tot een Kamerdebat. In 2010 en 2012 leidden filmbeelden van de magere en stervende grazers ook tot discussies in de Tweede Kamer. Door speciale commissies (ICMO 1 en ICMO 2, International Commission on Management of the Oostvaardersplassen) moest worden geadviseerd over een nieuw beleid, zodat er geen sprake zou zijn van lijdende dieren.

Dijkshoorn: ,,Er werden nieuwe richtlijnen opgesteld. In deze richtlijnen staat dat langdurig en onnodig lijden door voedseltekorten maatschappelijk niet acceptabel is en moet worden voorkomen. Dat had tot gevolg dat de beheerders in het park dieren die verzwakt waren, eerder mochten afschieten om ze uit hun lijden te verlossen. Dit wordt 'vroeg-reactief beheer' genoemd. Een grote verbetering voor het prachtige gebied.”

Geen natuurlijke dood

De meeste paarden, runderen en edelherten in de Oostvaardersplassen sterven dan ook geen natuurlijke dood, zo is ook te lezen op de website van Staatsbosbeheer. Het vroeg-reactieve beheer houdt in dat in de winter meerdere keren per dag een ronde wordt gedaan om de dieren in de gaten te houden. Maar niet alle dieren worden op tijd gezien door de boswachters, zo schrijft ook Staatsbosbeheer.

Beleid over natuurterreinen

Een belangrijke gebeurtenis was het overdragen van het beleid over de natuurterreinen. Tot voor kort viel dit onder het ministerie van Economische Zaken, maar op 1 januari 2017 werd dit overgedragen aan de provincies. De provincie Flevoland is dus verantwoordelijk voor het beleid, ook voor het beleid van de grote grazers, na een initiatiefvoorstel van SGP en VVD.

Dit voorstel had flink wat kritiek tot gevolg: de partijen SGP en VVD wilden meer recreatie in het gebied. Dijkshoorn: ,,Toen was het hek van de dam. Er werd de indruk gewekt dat de provincie allemaal hotels en lodges wilde gaan bouwen in de Oostvaardersplassen. Dat kan helemaal niet, want het gebied is enorm beschermd omdat het hoort bij de Natura 2000-gebieden.”

Ook Zondag met Lubach besteedde aandacht aan de plannen:

De huidige situatie

Hoe komt het dat de gemoederen dit jaar weer zo hoog opliepen? Dijkshoorn vertelt dat er in de afgelopen herfst meer van deze wilde dieren dan ooit in de Oostvaardersplassen rondliepen. ,,De ruim 5200 grote grazers hadden al snel al het beschikbare voedsel opgegeten. Voor kenners was het al snel duidelijk dat dit tot grote problemen zou leiden.”

De natuurliefhebber wijst op een brief van Stichting Welzijn Grote Grazers (een stichting die zich, zoals de naam doet vermoeden, inzet voor de Heckrunderen, konikpaarden en edelherten in het gebied) gericht aan de directeur van Staatsbosbeheer en de Gedeputeerde Staten.

Actievoerders in maart op de Oostvaardersplassen. Foto: ANP

Versneld afschot

,,Hierin waarschuwden ze voor een naderende crash, waarbij veel dieren zouden komen te overlijden. Ze drongen in de brief aan tot versneld afschot. Dat gebeurde onvoldoende en in februari pakten de media de massale sterfte op. Op social media circuleerden foto’s van de vermagerde en stervende dieren.”

Dit leidde tot meerdere demonstraties, bedreigingen van boswachters, arrestaties en boetes. Staatsbosbeheer ging “met tegenzin” bijvoeren, nadat er door mensen zelf hooibalen werden gevoerd aan de dieren. Dit bijvoeren van Staatsbosbeheer, waarbij op een dag meerdere keren op meerdere plaatsen hooi wordt uitgedeeld door de boswachters, zal binnenkort langzaam worden afgebouwd omdat er dan meer voedsel beschikbaar zal zijn door het groeiende gras.

Het adviesrapport

Afgezien van het bijvoeren zal er misschien nog meer veranderen aan het beleid in de plassen. Dat wordt dus woensdag 25 april bekend: dan komt het rapport van de Commissie Van Geel uit. Eigenlijk zou het al in maart uit zijn gekomen, maar door alle commotie en de protesten werd het uitgesteld.

Wat zou er allemaal in dit rapport kunnen staan? Vanuit verschillende hoeken (waaronder het Wereldnatuurfonds, de Partij voor de Dieren en Staatsbosbeheer) klinkt de roep om een corridor: een verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold, een bos bij Zeewolde. De grote grazers zouden zo meer ruimte hebben om te grazen en naar de Veluwe te trekken. ,,Dit plan was al in 2010 op de kaart gezet, maar werd toen door staatssecretaris Bleker geschrapt”, vertelt Dijkshoorn.

'Kater van de provincie'

Dijkshoorn ziet overigens niet heel veel in dit plan: ,,Ik denk dat de provincie nog met een kater zit, want destijds was er al veel gedaan om de corridor te kunnen aanleggen. Bovendien hebben we vanuit de geschiedenis kunnen zien dat de grote grazers zich heel snel voortplanten. Meer ruimte betekent in dat geval ook meer grazers. En dan misschien nog meer dieren moeten afschieten.”

De oud-natuurbeheerder van de Oostvaardersplassen bepleit dat het aantal grazers teruggebracht moet worden naar 1000. ,,Dan hoef je niet elk jaar gemiddeld 1500, maar 300 dieren af te schieten om de populatie stabiel te houden. Het aantal van de grote grazers zal uiteindelijk afgestemd moeten worden naar de ontwikkeling van wat er groeit in het gebied en hoeveel voedsel er beschikbaar is.” Dijkshoorn heeft wel vertrouwen in het advies van de Commissie Van Geel. ,,Het is spannend, maar door alle aandacht de afgelopen weken, moet er wel iets bruikbaars uit komen.”

Een vogel op de Oostvaardersplassen. Foto: Unsplash

Oostvaardersplassen in cijfers

1968
In dit jaar ontstond het gebied in de polder Zuidelijk Flevoland, tussen Lelystad en Almere. Eigenlijk zou het een industriegebied worden, maar er waren geen plannen en dus werd het gebied met rust gelaten. Al snel ontdekten allerlei soorten vogels het gebied.

1975
Halverwege de jaren 70 ontdekten tienduizenden grauwe ganzen de Oostvaardersplassen. Deze hadden al jarenlang niet meer gebroed in Nederland, en hielden het moeras open.

31
De Oostvaardersplassen zijn onderdeel van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. 31 vogelsoorten die in Europa beschermd zijn, zijn in de plassen te vinden. Voor de vogelkenners: dit zijn onder andere de roerdomp, de woudaap, de kleine zilverreiger, de lepelaar en de blauwe kiekendief.

6000
Het gebied van de Oostvaardersplassen omvat anno 2018 een oppervlakte van 6000 hectare, waarvan 3.600 hectare moeras met open water en rietvelden. Eigenlijk is het gebied nog groter, want bij de plassen horen ook het Hollandse Hout, het Kotterbos, het Oostvaardersveld en het Oostvaardersbos. Bij elkaar ruim 7.700 hectare.

1983
In dit jaar werden de eerste grote grazers geïntroduceerd: de heckrunderen. Later kwamen daar de konikpaarden en edelherten bij.

2005
In 2005 en 2017 werden er rechtszaken gevoerd, waarin centraal stond of de heckrunderen, konikpaarden en edelherten wilde dieren zijn, of gehouden dieren. Dit maakt nogal een verschil: wanneer er sprake is van gehouden dieren, vallen deze onder de Wet Dieren, waar strengere zorgplichten aan verbonden zijn. De rechter bepaalde dat de dieren, mede omdat ze in een gebied lopen dat groter is dan 5000 hectare, onder de Natuurbeschermingswet vallen en daarmee wilde dieren zijn.


Niet genoeg controle op voedselveiligheid

Gerookte zalm was één van de oorzaken van de salmonella / Beeld ter illustratie: ANP

Foto van 'Metro en ANP'

1 UUR

De vakantie is in zicht en als je naar een tropisch oord vertrekt, moet je toch altijd even denken aan de voedselveiligheid. In Nederland blijkt dat niet anders: de manier waarop de veiligheid van voedsel gecontroleerd wordt in ons land schiet tekort.

Er is geen gestructureerde aanpak om opkomende risico’s te ontdekken en te beoordelen. Risico’s worden daarom niet altijd goed in beeld gebracht of te laat ontdekt, met als gevolg dat mensen onnodig ziek worden.

Vooral bekende risico's


Controle op bijstand levert Rotterdam 1,2 miljoen op

De skyline van Rotterdam / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

2 UUR

Rotterdam heeft vorig jaar flink bespaard op de bijstandsuitkering. Een intensieve controle of inwoners recht hadden op de uitkering, heeft de gemeente 12,6 miljoen euro opgeleverd. Ook werd er voor 2 miljoen euro aan boetes uitgedeeld aan bijna 3000 Rotterdammers.

Meldingen verzuimen

Deze stadsbewoners hielden zich niet aan de informatieplicht. Ze verzuimden bijvoorbeeld te melden dat ze samenwoonden of andere inkomsten dan de bijstand hadden. In 2018 is van 1904 Rotterdammers de bijstandsuitkering beëindigd omdat ze er geen recht op bleken te hebben. De gemeente eist de ten onrechte ontvangen bijstand terug.


Winactie Child’s Play want… Chucky is back!

Winactie Child’s Play want… Chucky is back!

Foto van 'Erik Jonk'

VANDAAG, 06:00

Wil jij graag naar de remake van de horrorklassieker Child’s Play (vanaf donderdag in de bioscoop te zien)? Metro en Dutch Film Works geven 6x2 kaarten weg (en de zes winnaars krijgen er een Chucky t-shirt en Chucky’s funkopop bij!).

Winnen? Vul hieronder dan uiterlijk zondag 23 juni je gegevens in:


Eerste hittegolf van 2019 komt eraan

Claim dat plekje op het strand maar vast! / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 08:29

Heb je de afgelopen dagen met smart zitten wachten op de zomer? Dan kun je volgende week je hart ophalen. Mocht je niet zo fan zijn van de warmte, dan kun je maar beter alvast investeren in een goede airco. De eerste hittegolf van het jaar lijkt eraan te komen.

Dat melden weerdiensten Weeronline en Meteogroep. Vanaf zondag wordt het bijzonder warm en er is een grote kans dat het begin volgende week landinwaarts meerdere dagen achter elkaar ruim 30 graden wordt.

Tot 35 graden


Metro 20 jaar: laatste gratis dagblad van ons land

Metro 20 jaar: laatste gratis dagblad van ons land

In Nederland is nog maar 1 gratis krant. Ooit waren het er vier.

Foto van 'Amarins de Boer'

VANDAAG, 07:59

In de geschiedenis van de gratis dagbladen in Nederland is Metro last man standing. Andere kranten zagen ‘we’ komen en gaan. Een terugblik op de opkomst en het verval van de gratis dagbladen.

Een gratis dagblad in Nederland lanceren is een gat in de markt, dacht de Nederlandse ondernemer Bart Lubbers twintig jaar geleden. Samen met de Duitse journalist Falk Madeja, die op dat moment in Nederland woonde, en de Nederlandse ondernemer Tiago Jurgens werd hij de grondlegger van Metro Holland. Madeja had het concept in Zweden gezien, en wilde de krant naar Nederland halen.

TMG wilde ook


Oud-gasthoofdredacteur Nanne net als Metro 20

Oud-gasthoofdredacteur Nanne net als Metro 20

Foto van 'Erik Jonk'

VANDAAG, 07:50

Nanne Brooimans is exact even jong als Metro en was een van de kinderen die, omdat zij net als de krant 10 jaar werden, die een rol speelde bij de jubileumkrant van 2009. Nanne – toen Rotterdamse, nu studente in Leiden, was gasthoofdredacteur voor één dag.

Gefeliciteerd!

Ja, bedankt. Jullie ook!


Metro-voorpagina's: de pareltjes

Metro-voorpagina's: de pareltjes

De voorpagina van 10 jaar Metro.

Foto van 'Erik Jonk'

VANDAAG, 07:30

Twintig jaar Metro met drie edities (landelijk, Rotterdam, Amsterdam) betekent duizenden voorpagina’s. In 2009 blikten we terug op de voorpagina’s sinds 1999, vandaag pakken we de draad op met – vakjargon – de VP’s vanaf het 10-jarig bestaan. Jaren waarin we een nieuwe koning kregen, zich rampen voltrokken, sportsuccessen werden gevierd en waarin het online leven harder en directer werd. Een overzicht van Metro’s voorpagina’s die in het oog sprongen en wij soms me enige trots ‘een pareltje’ noemden.

Metro-voorpagina's: de pareltjes

22 juni 2009


Station nog altijd centraal bij medeoprichter Metro

De drie pioniers die Metro oprichtten in 1999: in het midden Bart Lubbers, links staat Falk Madeja, rechts Tiago Jurgens

Foto van 'Iris Hermans'

VANDAAG, 07:25

Fastned-ondernemer Bart Lubbers is een van de oprichters van Metro Holland. Spannende tijden waren die begindagen, waarop werd geproost met champagne op het station, in koffiebekers.

Die allereerste

Nog steeds dezelfde grote lach als toen. Ogen die vol zin de camera -en de wereld- in kijken. Zelfs het brilmontuur oogt hetzelfde, alleen zijn haarkleur is veranderd. Naast hem twee andere, toen nog, dertigers. Met de een dronk hij vorige week nog een biertje, de ander is vijf jaar geleden overleden. In hun handen die allereerste Metro. ‘NAVO-troepen vinden concentratiekampen’ kopt de voorpagina. Het contrasteert met de uitgelatenheid en opwinding die hij die begindag ervaarde. ,,Het waren spannende tijden. We begonnen aan een heel nieuw avontuur. Het was de eerste nieuwe krant in 100 jaar, en werd al gauw de tweede meest gelezen.”


Sudoku van de dag

Foto van 'Metro'

VANDAAG, 08:30

Speel hier elke dag gratis een uitdagende Sudoku, aangeboden door Denksport. De Sudoku werkt als volgt: vul het diagram zo in, dat in elk blok van 3x3 vakjes de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.


Metro: bijna 20 jaar 'mijn groene monster'

Metro: bijna 20 jaar 'mijn groene monster'

Schaatsles met collega Bianca bij Holiday on Ice.

Foto van 'Erik Jonk'

VANDAAG, 07:15

Eigenlijk balen: ik heb de eerste acht maanden van de 20 Metro-jaren gemist.

„Hé Jonk, Jan Dijkgraaf hier. Er is een plek bij Metro voor je vrij en je hebt 24 uur de tijd om te zeggen of je het doet. Mazzel.” Woorden van die strekking had de voormalig hoofdredacteur op mijn voice-mail gerateld. Binnen 12 uur – na kort overleg met mijn toenmalige baas – zei ik ‘ja’ en trok ik vanuit de Kop van Noord-Holland naar de grote stad.

Dat was in april 2005. Ik schreef echter al vijf jaar voor ‘dat gratis treinkrantje’, zoals we vaak zijn genoemd. Bij de eerdergenoemde baas (persbureau Mediapunt van Robert Vinkenborg) waren we al correspondent voor Metro voor de provincies Noord-Holland en Flevoland en grote reportages. In februari 2000 maakte ik mijn eerste ‘stukkie’. Wat dat betreft heb ik maar acht maanden van Metro Holland gemist. Ik vind het een leuk carrièrefeitje: niemand werkte en werkt langer voor deze krant dan ik.


Vluchtelingen bieden koffie aan op station

Utrecht Centraal. / ANP

Foto van 'Metro'

VANDAAG, 07:00

Het is donderdag Wereldvluchtelingendag. Vluchtelingen bieden daarom op trein-en busstations koffie en thee aan aan voorbijgangers in een poging met hen in gesprek te raken. ‘Bakkie doen’ is een jaarlijks terugkerend initiatief van Vluchtelingenwerk Nederland.

Echt contact maken

„Vluchtelingen willen graag nieuwe mensen ontmoeten. Het gevoel krijgen van ‘erbij horen’ draagt bij aan een goede start en snellere integratie in Nederland. Dat begint vaak met iets ‘simpels’ als samen een kopje koffie drinken”, zegt Abdeluheb Choho, directeur van Vluchtelingenwerk Nederland.


Wat gebeurt er met al die Metro's?

Wat gebeurt er met al die Metro's?

Van spookbezorgers tot verkoop: dit is wat er nou gebeurt met al die (oude) Metro's.

Foto van 'Femke van Rooijen'

VANDAAG, 07:00

Iedere ochtend worden in alle vroegte de bakken op stations weer gevuld met kersverse Metro’s. Zo’n 200.000 kranten worden dagelijks verspreid. Maar wat gebeurt er eigenlijk met al die kranten nadat ze naar stations zijn gebracht?

Waar de één alleen een krantje voor zichzelf pakt om te lezen tijdens de treinreis, komen anderen het station op gesneld om een hele stapel mee te nemen voor vrienden, familie of collega’s. Zo ook Ron van Hof uit Zeist. Iedere ochtend voor hij naar zijn werk in de Jaarbeurs in Utrecht gaat, loopt hij het station binnen om een stapeltje mee te nemen. „In het begin deed ik dat alleen voor mezelf. Ik pakte altijd Metro, Sp!its en De Pers. Na een tijdje begonnen collega’s ook om een krantje te vragen en nam ik van alles een klein stapeltje mee.”

Inmiddels is er veel gebeurd in de wereld van het gratis dagbladen en is Metro nog de enige gratis krant in Nederland. Voor Van Hof een prettige ontwikkeling want steeds meer mensen in zijn omgeving begonnen te vragen om een krant. „Mijn overbuurman, de portier van mijn werk, de receptie. Voor iedereen neem ik een Metro mee. Als ik dan ook nog Sp!ts en De Pers had moeten uitdelen, werd de stapel wel heel erg groot. Het is inmiddels best een lang rondje geworden.”


'Metro: een cocktail van snel, simpel en prikkelend'

'Metro; een cocktail van snel, simpel en prikkelend'

Foto van 'Metro'

VANDAAG, 06:45

Onze Metrofans maken Metro al 20 jaar mede mogelijk. We geven hen daarom regelmatig een podium in onze krant via de lezerscolumn en de @Metro-pagina. Speciaal voor ons jubileum vragen wij een aantal fans naar hun Metro-verhaal:

Een echte Metrofan- Joëlle Burger

Het begon jaren geleden toen mijn lieve toen nog gezonde dochter met de trein naar de Haagse Hogeschool ging. Altijd moest een Metro mee de trein in. Metro, een krantje dat goed en snel te lezen is. Metro werd en wordt zo haar vaste ritueel. Helaas kon door zeer ernstig ziek te worden, de Metro niet meer zelf worden gehaald bij het treinstation. Tja, een dag geen Metro was geen optie. Hoe nu aan de Metro komen? Ja hoor, paps werd ingezet. Nu wordt elke dag de Metro door paps meegenomen. Gelukkig gaat hij zelf met de trein naar zijn werk en kan het halen van een Metro worden gerealiseerd.


Columniste Ebru Umar is thuis bij Metro
Likeability of6

Columniste Ebru Umar is thuis bij Metro

Columniste Ebru Umar. Foto: Joris den Blaauwen

Foto van 'Tim van der Steen'

VANDAAG, 05:59

Ebru is thuis. Na jaren in Amsterdam, een periode vastzitten in Turkije, vallen en opstaan woont ze nu weer in Rotterdam, de plaats waar zij opgroeide. De verhuizing werpt zijn vruchten af, want ze voelt zich hier weer veilig. Metro spreekt haar over haar werk, Theo van Gogh en de mens achter de sterke mening.

Een paar kritische tweets jegens het Turkse regime waren in april 2016 de reden voor haar arrestatie, tijdens een vakantie in Turkije. Vastzitten in Turkije was zowel haar absolute hoogte- als dieptepunt. „Ik heb toen zo veel support van de redactie gehad, niet normaal gewoon.”

Iedere dag belde Metro-hoofdredacteur Robert van Brandwijk Ebru op, daarnaast had zij contact met andere redacteuren. In de krant werd veel aandacht aan haar arrestatie besteed, ook had zijzelf alle ruimte om te schrijven wat ze kwijt wilde. Naast mentale support werd vanuit TMG ook diplomatieke en politieke druk uitgeoefend op de Turkse justitie om Ebru vrij te krijgen. Het hele concern schaarde zich als één man achter haar.


like
user_e383690880147ce029ff58c20459e0f8ed35735b_avataruser_ab76581cec43a6ff5e17f508e4e3b6ff1d27b6d6_avatar

YES! Metro bestaat 20 jaar

Foto van 'Metro'

VANDAAG, 05:30

Metro bestaat vrijdag 20 jaar. Op 21 juni 1999 verscheen de eerste Nederlandse editie van het dagblad dat wereldwijd wordt uitgegeven. Inmiddels is Metro uitgegroeid tot een crossmediaal platform met de krant in het openbaar vervoer, de website, de app en onze social-mediakanalen. We zijn het enige gratis dagblad dat iedere werkdag in het openbaar vervoer te vinden is.

Speciale Metro-editie

We vieren onze verjaardag met een speciale Metro-editie. Hierin blikken we terug met onder andere het allereerste interview dat verscheen, de gekste plekken waar Metro bezorgd werd, de meest iconische voorpagina’s en een interview met columnist Ebru Umar over de geschiedenis van Metro en haar voorganger Theo van Gogh. Ook komen natuurlijk de Metro-fans van het eerste uur aan het woord en worden Metro-lezers gefeliciteerd die deze dag eveneens jarig zijn op 21 juni. Alle verhalen verschijnen ook online via www.metronieuws.nl/20jaar


Trump haalt miljoenen op voor herverkiezing

President Donald Trump. / AFP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Dinsdagavond trapte de Amerikaanse president Donald Trump zijn herverkiezingscampagne af met een grote manifestatie in Orlando en haalde in een dag bijna 25 miljoen dollar (22 miljoen euro) binnen.

Campagnekas

Trump beschikte al over een goedgevulde campagnekas voor de presidentsverkiezing in 2020. Hij heeft de afgelopen twee jaar tientallen miljoen dollars ontvangen van geldschieters. Daar kwam volgens het bestuur van zijn Republikeinse Partij in 24 uur tijd nog eens 24,8 miljoen dollar bij.


Metro stil om man met vuurwapen, hond pakt hem

De Rotterdamse metro. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Woensdag is in Rotterdam een metro stilgezet op station Binnenhof, nadat passagiers hadden gezien dat een man in het voertuig een vuurwapen bij zich droeg. De passagiers alarmeerden hierop medewerkers van de vervoersmaatschappij RET, die de hulp van de politie inriep.

Ook een mes

De politie wilde de man inrekenen, maar die probeerde te ontsnappen. Daarbij gooide hij het wapen in de bosjes. Met behulp van een politiehond kon hij toch worden aangehouden. Omdat de verdachte daarbij werd gebeten, is hij voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.


Vermiste Anja Schaap dood in zee aangetroffen

Handout van Anja Schaap vrijgegeven door politie-eenheid Den Haag. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De uit Katwijk vermiste Anja Schaap is dood aangetroffen in de Noordzee. De bemanning van een Duitse boot vond haar lichaam dinsdag rond 13.30 uur ten noorden van de Waddeneilanden, meldt de politie woensdag.

Politieonderzoek

De 33-jarige inwoonster van Katwijk werd sinds 29 mei vermist, nadat ze was vertrokken uit een café in haar woonplaats. De afgelopen weken werden diverse zoektochten op touw gezet. Vorige week werd opnieuw gezocht in het water langs de Melkweg in Katwijk, waar een paar dagen na haar verdwijning haar tas werd teruggevonden.


Coen en Sander komen in actie voor Sesamstraat

Pino, Bert, Ernie en Tommie. / ANP

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Coen en Sander, radio-dj’s bij 538 zijn een petitie gestart om te voorkomen dat de Nederlandse editie van Sesamstraat van de buis wordt gehaald. Via social media riepen de dj’s woensdag op de actie te steunen.

Schandalige manier

Sesamstraat mag niet stoppen. Laat je naam achter en steun het mooiste kinderprogramma dat er is”, schrijft Coen Swijnenberg op Twitter. De handtekeningenactie van de dj’s is het gevolg van een interview van de twee met Aart Staartjes. Staartjes vertolkt al bijna vier decennia de rol van meneer Aart.