Hester Ramaker
Hester Ramaker Nieuws 19 sep 2017 / 12:58 uur

Woorden zeggen tóch meer dan een beeld

Je kent het spreekwoord wel: een beeld zegt meer dan duizend woorden. Elke dag word je in het nieuws geconfronteerd met krachtige nieuwsbeelden via de televisie, je telefoon en in kranten. Een krachtig beeld kan een emotionele reactie oproepen, maar verandert of beïnvloedt het ook iemands politieke overtuiging?

Volgens communicatiewetenschapper Tom Powell niet. Hij promoveert 21 september aan de Universiteit van Amsterdam met zijn onderzoek waaruit blijkt dat beelden weliswaar meelevend gedrag kunnen veroorzaken, maar dat tekst een grotere invloed kan hebben op de vorming van je politieke voorkeur.

Beeld en tekst

Beelden die je in het nieuws ziet worden direct of indirect in verband gebracht met onze kijk op hedendaagse maatschappelijke kwesties zoals oorlogen of het vluchtelingenvraagstuk. Tot op heden heerst de gedachte dat beelden een doeltreffend middel zijn voor het beïnvloeden en vormen van politieke opvattingen. Dat blijkt toch iets anders te liggen, volgens Powell.

Hij onderzocht aan de hand van een aantal experimenten of, en zo ja in welke mate, gedrukte en digitale nieuwsbeelden van invloed zijn op de manier waarop mensen denken over politiek. In zijn onderzoek werden kijkers geconfronteerd met aangrijpende reportages over gevoelige onderwerpen. De deelnemers kregen de informatie over deze onderwerpen in verschillende combinaties van beeld en tekst te zien. Daarna werd gevraagd naar hun mening omtrent deze onderwerpen.

Woorden zeggen tóch meer dan een beeld
De in Nederland bekende foto van Mauro Manuel. Foto: ANP.

Betrokkenheid van de lezer

Het blijkt dat beeld emotie oproept en kan aanzetten tot een bepaalde actie zoals het ondertekenen van een petitie. Maar op langere termijn is er geen verandering van mening te constateren. Dat gebeurde pas na het lezen van tekst over de onderwerpen. Volgens de onderzoeker komt dat omdat het lezen van een tekst een grotere betrokkenheid vraagt van de lezer en daardoor zou je sneller betrokken raken bij een thema.

Volgens Powell wijzen zijn bevindingen er dan ook op dat mensen in het algemeen sterker betrokken zijn bij nieuws als ze er over lezen, dan door ernaar te kijken. Dus wil je iemand echt aan het denken zetten? Gebruik dan de combinatie van beeld én tekst.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Woorden zeggen tóch meer dan een beeld
Sluiten