Jessica Heijmans
Jessica Heijmans Nieuws 15 mei 2017 / 13:56 uur

Van festival tot app: studenten tegen uitval mbo’er

Meer dan 250 studenten kropen vier maanden lang in de huid van de minister of een schooldirecteur. Gezamenlijk werkten zij aan plannen om de overstap van het mbo naar het hbo te verbeteren. Op maandag worden de ideeën uit het StudentLab gepresenteerd aan schoolbestuurders, beleidsmakers en initiatiefnemer minister Bussemaker. Metro kreeg alvast een inkijkje in het innovatieve project. 

Groeiende uitval

Steeds meer mbo-studenten vallen uit na het eerste jaar op het hbo of switchen van studie. Stopte en switchte in 2006 nog 30 procent van de mbo-studenten na het eerste jaar, in 2014 was dat al 44 procent, blijkt uit een presentatie van het expertisecentrum beroepsonderwijs. Het aantal havisten dat uitvalt, ligt daarentegen al jaren stabiel op ongeveer 40 procent.

Aan deze moeizame doorstroming moet wat worden gedaan, besloot het met Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en dus kwam zij met het StudentLab. „Het gaat er niet om dat alle studenten door zouden moeten gaan met studeren, er zijn namelijk genoeg studenten die na een mooie mbo-opleiding niet verder willen studeren, maar als ze dit wel willen, moet het doorstuderen niet afhangen van de stap tussen mbo en hbo”, stelt Hendrikx. „Wij willen de randvoorwaarden zo goed mogelijk maken en iedereen dezelfde kansen op doorstuderen geven.”

De stap naar het hbo

De problemen met de overstap van het mbo naar het hbo blijken goed samen te vatten in een aantal thema’s. Een van die punten is het zelfvertrouwen van de mbo-studenten die willen doorstuderen. „Vaak zijn er negatieve vooroordelen bij over mbo’ers en vragen studenten zich af of ze het wel kunnen. Hoe zorgen we voor het vertrouwen dat ze verdienen om succesvol te studeren?”, aldus Hendrikx.

Daarnaast is de begeleiding in de overstap een heikel punt. „Je moet je weg zien te vinden in een nieuwe onderwijsomgeving, er komt veel op je af. Er moet dus een betere begeleiding komen met betrekking tot hoe je jouw weg vindt op het hbo.” Bovendien is het belangrijk dat de informatie over het hbo duidelijk is: leuk die mooie folders en open dagen, maar hoe zorg je nu echt voor een realistisch beeld van de opleiding? Ten slotte zijn de benodigde kennis en vaardigheden op het mbo heel anders dan op het hbo. Dus, hoe ga je die bijbrengen op het mbo?

Voor even minister zijn

Om deze problemen en uitdagingen aan te pakken, kregen mbo- en hbo-studenten de kans om vier maanden lang in de huid van de minister of schooldirecteur te kruipen. Het doel? De uitval van mbo’ers in het hbo fors verminderen. Er waren twee regels: de uitvoering van je plan kost maximaal € 200.000 en past binnen de wet.

De respons was massaal, en 250 studenten gingen met behulp van coaches aan de gang met hun plannen voor het onderwijs. „We vroegen het aan degenen die het zelf mee hebben gemaakt, of de stap nog gaan zetten, wat zij precies fijn vinden”, stelt Hendrikx.

Van festivals tot apps

Een van de deelnemers is Saloua Oumoulid, een student die zelf recentelijk de overstap naar het hbo heeft gemaakt. En dat verliep niet makkelijk. „De doorstroom naar het hbo was best moeilijk, vooral omdat ik vanuit mijn mbo-instelling geen begeleiding kreeg. Ik moest het dus op eigen kracht doen en dat betekent vallen en opstaan. Ik wist niet wat ik kon verwachten, en onderschatte daardoor het hbo.” Haar ervaringen wilde ze graag inzetten om de overstap voor anderen te vergemakkelijken. Voor de studente was het vooral belangrijk om iets te ontwikkelen wat de doorstroom leuk en zo laagdrempelig mogelijk maakt.

Samen met haar projectgenoten bedacht ze een app die mbo-studenten koppelt aan hbo-studenten. Deze ‘buddy’ begeleidt, ondersteunt en informeert de mbo-student. „Het is te vergelijken met Tinder, maar dan op het gebied van studieloopbaanbegeleiding”, aldus Oumoulid. „Je kunt je eigen hbo-buddy kiezen en, nadat er een match is, begint het traject van voorlichting.” De app biedt daarnaast andere buttons, zoals kalenders met inschrijfdata en open dagen, maar ook niet-studiegerelateerde onderwerpen als de leukste plekken om een drankje te doen.

Keuzemenu voor scholen

Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plannen ontwikkeld. Zo bedacht een van de groepjes een app waarmee studenten kunnen proefstuderen, vragen kunnen stellen aan hbo-studenten en kunnen oefenen met lesstof. Weer een ander team vormde het idee om een tweedaags festival te organiseren dat een ‘spetterend’ inkijkje geeft in het hbo. Geen suffe voorlichtingsmiddag dus, maar een evenement vol activiteiten om mbo-studenten een beter inzicht te geven in het hbo. Een derde groepje kwam met een bootcamp waarin studenten ontdekken wat hun dromen en ambities zijn en bovendien leren het uiterste van zichzelf te eisen.

Tijdens de presentatie in Utrecht kunnen de studenten hun ideeën ‘verkopen’. Om de plannen vervolgens uit te laten voeren is 11 miljoen euro beschikbaar gesteld. „Het is een soort keuzemenu samengesteld door studenten, waaruit de hogescholen en mbo-instellingen mogen kiezen”, aldus Hendrikx.

Op de vraag of Oumoulid gespannen is voor de presentatie, reageert zij ontkennend. „Het zijn goede zenuwen. We hebben de afgelopen maanden zo hard gewerkt, nu is het eindelijk zo ver!”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Van festival tot app: studenten tegen uitval mbo’er
Sluiten