Jessica Heijmans
Jessica Heijmans Nieuws 13 mei 2017 / 22:24 uur

Rechter: jongen (12) mag zelf beslissen over chemo

Mag de 12-jarige David zelf beslissen over zijn behandeling? Dat was de vraag die centraal stond in een rechtszaak die zijn vader had aangespannen om zijn zoon te dwingen om een chemokuur te ondergaan. De rechter deed op vrijdag uitspraak en besloot dat de jongen, die lijdt aan kanker, niet tegen zijn wil in een chemokuur hoeft te ondergaan.

Wat is er aan de hand?

In november 2016 werd bij David een hersentumor geconstateerd en operatief verwijderd. Nadat de jongen schoon was verklaard, zou een chemotherapie volgen. David zag hier geen heil in en wilde enkel door alternatieve genezers worden geholpen. Iets waar zijn moeder vierkant achterstond. Omdat dit in strijd was met het behandelplan van de artsen van het AMC en het schadelijk kon zijn voor de gezondheid van de jongen, werd hij onder toezicht gesteld en is onder voogdij van de Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers gekomen.Toen is er onderzocht of David wilsbekwaam genoeg is om te beslissen over de behandeling

En, werd David wilsbekwaam bevonden?

In de eerste instantie werd, gelet op de ernst van de mogelijk gevolgen, in december 2016 besloten dat David wilsonbekwaam was. Om deze reden maakte hij de bestralingsbehandeling af, maar eind februari 2017 gaf hij tegen zijn gezinsvoogd en arts aan alsnog te willen stoppen. Ook heeft hij toen een brief aan de kinderrechter geschreven. Er werd daarop besloten een nieuw onderzoek naar David’s wilsbekwaamheid te starten.

Wat leverde dit nieuwe onderzoek op?

Ditmaal was de conclusie dat de jongen een ontwikkeling had doorgemaakt. Hij kon goed uitleggen wat zijn ziekte en behandeling inhouden. Volgens de jeugdpsychiater zag hij op tegen de bijwerkingen van de chemokuur en de achteruitgang in zijn kwaliteit van leven. „Hij is niet depressief, heeft een sterke wil om te leven, maar kan ook nadenken over dood”, stelde de psychiater.” David werd dan ook 100 procent wilsbekwaam bevonden.

Waar ging de rechtszaak dan over?

De ouders van de jongen verschillen ernstig van mening over de behandeling van hun kind. De vader twijfelt aan de conclusie van de jeugdpsychiater en omdat de gezinsvoogd geen actie wilde ondernemen, is hij zelf naar de rechter gestapt. Volgens de vader zou David wisselende signalen geven over zijn ziekte. Ook vreest hij voor de invloed van zijn ex. Om de behandeling af te dwingen, spande de vader een kort geding aan tegen de Stichting en wil hij dat de rechter vervangende toestemming voor behandeling verleent. De vader stelt dat de overlevingskans van zijn zoon door de chemotherapie zou stijgen van 50 naar 75 procent.

Hoe luidt het vonnis?

Hoewel de rechter begrip toont voor de vraagtekens die de vader plaatst bij David’s wilsbekwaamheid, ziet hij geen ruimte om de afweging van de jongen niet te respecteren. De wetgeving is duidelijk: „Daarin staat dat wilsbekwame patiënten van twaalf jaar en ouder ook in levensbedreigende situaties over hun behandeling mogen besluiten. In die passage ligt besloten dat we moeten respecteren dat die beslissing door een kind wordt genomen.” Volgens de rechter is het David’s beslissing om te kiezen voor de kwaliteit van leven nú. „Het recht om die keuze te maken vloeit direct uit zijn zelfbeschikkingsrecht voort. Al kan de uitoefening daarvan voor ouders een hard gelag zijn.”

Reageer op artikel:
Rechter: jongen (12) mag zelf beslissen over chemo
Sluiten