Jessica Heijmans
Jessica Heijmans Nieuws 10 apr 2017 / 13:06 uur

Waarom kunnen studenten schuld niet terugbetalen?

Bijna honderdduizend oud-studenten hebben problemen met de maandelijkse aflossing van hun studieschuld. Het inkomen dat zij verdienen, zou te laag zijn om aan het vastgestelde bedrag te voldoen. Dat blijkt uit een artikel van Trouw. Hoe zit dit precies?

Oud-studenten hebben volgens de oude regels van DUO vijftien jaar de tijd om hun studieschuld af te lossen. Wie het berekende maandbedrag niet kan missen, kan gebruikmaken van de draagkrachtregeling: de mogelijkheid om tijdelijk een lager maandbedrag te betalen.

Het aantal oud-studenten met zo’n regeling is de afgelopen jaren flink gestegen. Uit cijfers van DUO blijkt dat in 2009 ongeveer 32.300 oud-studenten, 7,3 procent van het aantal terugbetalers, gebruikmaakten van de draagkrachtregeling. In 2009 was dit aantal verdrievoudigd naar 90.000 oud-studenten (13,3 procent) en in 2016 hadden bijna 100.000 oud-studenten moeite met het terugbetalen van hun schuld.

Automatische draagkrachtmeting

Volgens DUO is deze snelle stijging te verklaren aan de hand van twee redenen. „Ten eerste zijn er meer studenten, en dus zijn er logischerwijs meer afstudeerders en meer mensen die gebruik maken van de draagkrachtregeling”, aldus een woordvoerder van DUO. De instantie benadrukt dat dit niets zegt over de uiteindelijke aflossing van de studieschuld, want als iemand weer meer gaat verdienen, moet er alsnog betaald worden.

Tegelijkertijd wijst de instantie op een verandering in zijn systeem. Tot 2012 moesten oud-studenten zelf om verlaging van het maandbedrag vragen, maar vanaf dat jaar gebeurt de vaststelling automatisch. Aan de hand van je inkomen, die door DUO wordt opgevraagd bij de Belastingdienst, wordt bepaald wat de draagkracht is en wordt het maandbedrag, zo nodig, verlaagd.

Studeren is duur

Jan Sinnige, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) benoemt een geheel andere reden voor de problemen met afbetaling. „Studeren is steeds duurder geworden: het collegegeld, een kamer. Het studerend leven zelf dus. Mensen gaan daardoor meer lenen, en hoe meer er wordt geleend, hoe groter het schuldbedrag wordt.” De Landelijke Studentenvakbond (LSVB) beaamt deze verklaring. „Natuurlijk zijn er hoge schulden, want studeren is steeds duurder geworden. En hoe meer je leent, hoe moeilijker het is om het af te betalen”, aldus Jarmo Berkhout, voorzitter van de LSVB.

De arbeidsmarkt

Bovendien wijzen beide organisaties op de andere kant van het probleem: de huidige arbeidsmarkt. „Wat deze cijfers laten zien is dat hetgeen altijd wordt gezegd ‘je kunt prima lenen, want je vindt toch wel een baan’ dus niet klopt. Voor een steeds groter wordende groep lukt dat terugbetalen niet”, meent Berkhout. „Als mensen het niet zo breed hebben, dan wordt aflossen lastig”, stelt ook Sinnige.

Berkhout betwijfelt of er snel iets aan deze situatie gaat veranderen. „Veel banen zijn niet vast of leveren een te laag inkomen op. Deze trend wordt naar alle waarschijnlijkheid niet snel doorbroken. Dit zie je aan het feit dat er een snel gestegen groep studenten is die de schuld niet kan aflossen.”

Leenstelsel

Het is nog niet duidelijk welke invloed het huidige leenstelsel, waardoor de basisbeurs is vervallen, zal hebben op het terugbetalen van de studieschuld. DUO ziet het echter het positief in: „Met de nieuwe regeling hebben oud-studenten 35 jaar om terug te kunnen betalen en zijn de regels soepeler.”

De LSVB stelt hier vraagtekens bij. „Met het leenstelsel zijn de aflosvoorwaarden wel gunstiger, maar de schuld wordt ook hoger.” Berkhout pleit dan ook voor lagere kosten voor studenten: „We moeten niet doorgaan met mensen zo in de schulden te steken. Studeren moet weer betaalbaar worden!”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Waarom kunnen studenten schuld niet terugbetalen?
Sluiten