Evie Westland
Evie Westland Nieuws 24 mrt 2017 / 07:26 uur

5 vragen over de zaak Sharleyne

Het Openbaar Ministerie moet alsnog de moeder van de in 2015 overleden Sharleyne Remouchamps vervolgen. Volgens het gerechtshof is er „een redelijk vermoeden dat de moeder betrokken is geweest bij de dood van Sharleyne”. We zetten vijf vragen en antwoorden in de zaak Sharleyne op een rij.

1. Wat is er precies gebeurd?

In de nacht van 7 op 8 juni 2015 wordt Sharleyne rond half twee ’s nachts onderaan de flat De Arend in Hoogeveen gevonden. Het meisje woont daar tot haar dood op de tiende verdieping, samen met haar moeder. Nog altijd tast de politie in het duister over de vraag of het meisje van de galerij gesprongen, gevallen of gegooid is. De zaak krijgt nationaal veel aandacht. Enige tijd wordt de moeder van Sharleyne verdacht en ze zit direct na de dramatische dood van het 8-jarige meisje drie dagen vast. De moeder van Sharleyne laat weten dat ze tijdens het incident lag te slapen, en beroept zich daarna op haar zwijgrecht. In september concludeert het OM dat de toedracht van de dood van Sharleyne niet exact kan worden vastgesteld en wordt de zaak tegen haar moeder wegens gebrek aan bewijs geseponeerd.

2. Wat is de rol van de moeder in deze zaak?

Daarmee is de zaak echter nog niet afgelopen. Op basis van getuigenverklaringen komt vast te staan dat de moeder zich, direct na de val, op de galerij bevond. In mei 2016 stellen twee oud-rechercheurs dat er wurgsporen op de hals van het meisje zijn aangetroffen en maken ze melding van veegsporen op de balustrade van de flat. Volgens hen heeft de moeder Sharleyne gewurgd en vervolgens van de flat gegooid. Vader Victor Remouchamps eist dat de zaak heropend wordt.

3. Hoe stond het gezin bekend?

Het gezin was al langer bekend bij hulpverleningsinstanties. In februari 2016 daagt vader Victor de gemeente voor de rechter, omdat deze volgens hem gefaald heeft. Ook Zembla besteedt in diezelfde maand aandacht aan de trieste zaak. Oud-kinderrechter Frans van der Reijt stelt in het televisieprogramma dat het gezin op zijn minst ondertoezichtstelling had moeten zijn geplaatst. Volgens hem had dat al in 2012 gebeurd moeten zijn, vanwege alle informatie over verwaarlozing en huiselijk geweld.

https://www.youtube.com/watch?v=v89DY5JFLf8

4. Wat heeft het gerechtshof donderdag precies besloten?

Donderdag heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald dat de moeder van het meisje alsnog vervolgd moet worden. Vader Victor Remouchamps had een klacht ingediend tegen de beslissing van het OM om de moeder niet strafrechtelijk te vervolgen voor moord of doodslag, of medeplichtigheid daaraan. Naar het oordeel van het hof is er „een redelijk vermoeden dat de moeder betrokken is geweest bij de dood van Sharleyne en vergt het openbaar belang, nu het hier gaat om een zeer ernstig misdrijf dat de rechtsorde heeft geschokt, dat de moeder alsnog wordt vervolgd.”

5. Wat nu?

Het betekent niet automatisch dat de moeder schuldig is bevonden. Wel wordt zij opnieuw behandeld als verdachte in de zaak. Dit gebeurde via een procedure volgens artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering. Hierbij kunnen direct belanghebbenden zich bij het gerechtshof beklagen over de beslissing van het Openbaar Ministerie om geen vervolging in te stellen. En met succes dus. Wanneer er nu weer uitspraak wordt gedaan in de zaak, is nog niet bekend.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
5 vragen over de zaak Sharleyne
Sluiten