Jessica Heijmans
Jessica Heijmans Nieuws 1 feb 2017 / 15:30 uur

Is de integratie op Nederlandse scholen mislukt?

Docenten en schoolleiders maken zich zorgen over de toenemende segregatie in de samenleving. Bijna 40 procent van leerkrachten op de middelbare school herkent zich in het beeld dat de integratie is mislukt. En dat kan grote gevolgen hebben: een op de negen docenten in het voortgezet onderwijs ontwijkt momenteel ‘moeilijke’ onderwerpen als homoseksualiteit, terrorisme en slavernij.

Dat blijkt uit het DUO Onderwijsonderzoek dat is verricht onder 2203 schoolleiders en leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Mislukte integratie herkenbaar

In de vier grote steden geeft meer dan de helft van de schoolleiders en docenten aan zich ‘helemaal of een beetje’ te herkennen in het beeld dat dat de integratie is mislukt en de segregatie in de samenleving is toegenomen. Ook herkent ruim een kwart van de leerkrachten in het basisonderwijs het beeld bij de eigen leerlingen. In de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) is zelfs meer dan de helft van de respondenten het hiermee eens.

De docenten en schoolleiders stellen dat leerlingen met ouders van niet-westerse allochtone afkomst voornamelijk met elkaar omgaan of dat de ouders van deze kinderen de Nederlandse taal niet beheersen of vasthouden aan de eigen cultuur. „Deze kinderen passen zich op school aan aan onze waarden en normen en thuis leven ze vaak in de cultuur van hun ouders. Het is voor deze kinderen moeilijk om voortdurend te switchen tussen dat wat er op verschillende plaatsen van hen verwacht wordt. Hun loyaliteit wordt voortdurend op de proef gesteld”, stelt een van de respondenten.

Als belangrijkste oorzaak van de toenemende segregatie op de eigen school worden de verschillen tussen westerse en niet-westerse waarden en normen genoemd. Andere veelvoorkomende antwoorden zijn de ‘onwil’ om te integreren, de rol van religie en de verschillen in maatschappelijke status.

Taboeonderwerpen

In het onderzoek geeft 11 procent van de leraren op middelbare scholen aan gevoelige onderwerpen niet meer te kunnen bespreken. Het gaat hierbij om zaken als seksuele voorlichting/homoseksualiteit, politieke situaties in andere landen (zoals Turkije en Rusland), de islam, aanslagen en de discussie rondom Zwarte Piet. Leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs ondervinden minder hinder om de zojuist genoemde onderwerpen te bespreken, 4 procent geeft aan deze te ontwijken.

Wat is de oplossing?

Het merendeel van de leraren en schoolleiders stelt dat het de taak is van de ouders van de kinderen van allochtone afkomst om de toenemende segregatie tegen te gaan. Maar ook de politiek, andere ouders en de school zelf zouden maatregelen moeten nemen. Dit zou volgens de respondenten kunnen door met leerlingen in gesprek te gaan, de ouders meer bij het onderwijs te betrekken en aandacht te besteden aan de verschillen in normen en waarden.

Positieve geluiden

Ongeveer de helft van de scholen stelt dat het beeld van de mislukte integratie bij hen niet van toepassing is. Veel van deze scholen geven aan dat er geen of nauwelijks leerlingen met ouders van niet-westerse allochtone afkomst op school zitten, maar er wordt ook vaak gesteld dat leerlingen met verschillende achtergronden elkaar gewoon accepteren. „Onze school is ongeveer 50-50 gemengd en alle leerlingen gaan met elkaar om en leren met en van elkaar. Zo kan het dus ook”, aldus een respondent.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Is de integratie op Nederlandse scholen mislukt?
Sluiten