Noelia Romero Cabrera
Noelia Romero Cabrera Nieuws 5 jan 2017 / 10:52 uur

De 10 tips van de politie voor de politiek

De politie heeft geen vertrouwen meer in de politiek en wil dat minister Van der Steur en de zijnen nu actie ondernemen. De mannen en vrouwen in het blauw hebben meer steun nodig vanuit de politiek, het moeten niet alleen woorden, maar ook daden zijn. Het blijft niet alleen bij klagen: er zijn ook meteen ideeën aangedragen om tot oplossingen te komen. Dat blijkt uit een enquête van politiebond ACP onder haar achterban. De enquête is in 24 uur tijd door meer dan 1700 agenten ingevuld.

Lees ook: Politie niet blij met uitspraak Van der Steur

Politiek aan zet

„De politie is het zat dat ze er alleen voor staan. De machteloosheid, boosheid en frustratie is groot en de politiek doet er goed aan hier nota van te nemen. De politiek is nu aan zet. De druk is enorm, de roep om veiligheid is groot en de rek gaat er een keer uit”, zo verklaart Gerrit van de Kamp, voorzitter van ACP de vele reacties en tips vanuit de politie.

Hans Schoones, vice-voorzitter van politiebond ANPV: „De mensen zijn het spuugzat. Ik snap dat heel goed. Er wordt al jarenlang geroepen door de politiek, maar daden: ho maar. Collega’s gaan met zo’n jaarwisseling naar buiten voor onze veiligheid. Sommigen die wat minder sterk in hun schoenen staan misschien met angst en beven of ze nog wel thuis komen. Zij doen hun stinkende best voor iedereen in Nederland. Je moet je poten afhouden van hulpverleners. Iedereen wil thuis komen, ook onze mensen.”

De tien tips van de politie

  1. Vooraf inschatten: de politie wil meer capaciteit om onder andere te observeren voorafgaand aan en tijdens de jaarwisseling. Zo kunnen zij aanstichters al vooraf in beeld krijgen en stappen ondernemen. Een groep aanspreken, namen noteren en contact met ouders maakt het daarmee lastiger om anoniem de wet te overtreden
  2. Breng illegaal vuurwerk onder de wet wapens en munitie: daarmee kan de politie extra bevoegdheden krijgen om dit aan te pakken en zullen ook de straffen aangepast kunnen worden.
  3. Voertuigen: zorg ervoor dat als er illegaal vuurwerk wordt gevonden in voertuigen, daarbij ook het voertuig in beslag genomen en verbeurd verklaard kan worden
  4. Woningen: opslaan van illegaal vuurwerk in een woning moet kunnen leiden tot verlies van de woning, net zoals bij hennepteelt
  5. Vuurwerk gooien: voor het gooien van vuurwerk en andere middelen naar hulpverleners moet een minimale boete van 5000 euro komen. Bij minderjarigen moet dit op de ouders verhaald worden
  6. Drugs of alcohol: heb je alcohol of drugs op en gooi je vuurwerk, verdubbel dan de boetes.
  7. Groepen: groepen bestraffen is nu nog moeilijk, want wie was het nou die dat ene rotje gooide? De politie pleit ervoor dat dit aangepast wordt: het zou niet moeten uitmaken als zo’n hele groep bezig is.
  8. Bevoegdheden: ken de politie bevoegdheden toe ten aanzien van het kunnen handhaven van sociale veiligheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een afkoelingsperiode voor heethoofden om zo escalatie naar strafrecht te voorkomen
  9. Identiteit: als een vuurwerkgooier in herhaling valt, publiceer dan de identiteit van de betrokken persoon
  10. Voer minimumstraffen in

Samenleving

Van de Kamp strijdt er met ACP voor dat deze reacties gehoord gaan worden door de politiek. „De politiek moet duidelijk maken hoe de samenleving zich zou moeten gedragen. Iedereen lijkt nu te vinden dat je de vrijheid hebt je te gedragen zoals je wilt, zonder ook maar rekening te houden met anderen. Niemand accepteert meer dat er gecorrigeerd wordt, zo ver zijn we nu. De mensen zijn mondiger geworden, heet dat dan. Maar als je mensen zoveel vrijheid geeft, moeten zij ook de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag en dat gebeurt niet. Vrijheid het allerbelangrijkste, dat kan, maar de vrijheid van de een is de belemmering voor de ander. Er is nu geen duidelijk beleid. Er moet één lijn komen: welke gaan we volgen? Zolang de politiek het oneens is, zit de politie daar klem tussen. Dit zijn vraagstukken groter dan de politie.”

Bevoegdheden

Schoones: „Het gaat om het uitbreiden van de bevoegdheden van de politie in Nederland. Het uitdagen van de politie door een groep jongeren van twaalf tot twintig jaar lijkt bijna een nationale sport te worden. Als er zo’n groep van twintig man de straat in komt, met een hoop vuurwerk op zak, behoorlijk aangeschoten en duidelijk met nog meer in gedachten: wat als we een groep als deze preventief kunnen oppakken, dan kunnen die toch geen kwaad meer doen? Op internet verschijnen heel veel filmpjes van politiegeweld, maar de andere kant zien we niet. Het is onbegrijpelijk dat jan en alleman maar gewoon wordt vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Wij roepen al jarenlang om bodycams. Daarmee wordt alles gefilmd en in bijvoorbeeld snelrechtzaken kunnen die filmpjes van bodycams dienen als ondersteunend bewijs. Diegenen die klip en klaar geweld hebben gebruikt, die moet je keihard aanpakken en als voorbeeld stellen. In mijn ogen zijn het nu nog te lage straffen. Ook de rechters moeten consequent zijn en een streep zetten. Je moet alleen zorgen dat alles goed gereglementeerd en gedocumenteerd is. Ik zou zeggen: als de minister het daadwerkelijk meent, trek dan nu maar je portemonnee en regel het maar!”

Middelen, bevoegdheden en mankracht

Met de afgelopen jaarwisseling zijn opnieuw incidenten geweest van geweld tegen politieagenten en andere hulpverleners. Een goedbedoelde tweet van minister Ard van der Steur maakte een storm aan reacties los onder zowel het publiek als de agenten zelf. „Politiemensen moeten de middelen hebben om hun werk te kunnen doen, de bevoegdheden om tot actie over te gaan en de menskracht om ongewenste situaties tot een goed einde te kunnen brengen. Zowel in handhaving als in opsporing. Alle drie zijn nodig om het politiewerk goed te kunnen doen”, zo verklaart politiebond ACP. Beide bonden gaan hard aan het werk om de politiek in actie te krijgen, zeker ook vanwege de komende verkiezingen in maart. “Onze veiligheid moet niet aan het laatste eindje hangen”, zo zegt Schoones. “Wij gaan te pas en te onpas de politiek hiermee confronteren. Natuurlijk is de vraag wat er straks op papier komt, iedereen wil wat, maar zeker is dat er aandacht nodig is voor veiligheid, in ieder geval meer dan het kabinet nu heeft.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
De 10 tips van de politie voor de politiek
Sluiten