Jessica Heijmans
Jessica Heijmans Nieuws 25 jan 2017 / 15:52 uur

Middelbare scholieren krijgen na 2 jaar nieuw advies

Middelbare scholen gaan alle leerlingen na twee jaar voortgezet onderwijs een nieuw advies geven over hun opleidingsniveau. Dat laat de VO-raad weten in een brief aan de Tweede Kamer.

In het voorjaar van 2016 constateerde de Inspectie van het Onderwijs dat de kansenongelijkheid in het onderwijs oploopt, en dus niet alle leerlingen op gelijke wijze van onderwijs kunnen profiteren. Dat kwam hard aan bij de VO-raad. „We realiseerden ons dat er onbedoeld elementen in het onderwijssysteem zijn geslopen die voor ongelijkheid zorgen. Dat leverde een harde analyse op”, aldus directeur Rosenmöller tegen Trouw.

In het rapport van de onderwijsinspectie werd onder meer aangegeven dat in de afgelopen jaren de verschillen tussen leerlingen met lager en hoger opgeleide ouders toenemen. En dat betekent dat kinderen met laagopgeleide ouders niet het onderwijs krijgen wat ze aan zouden kunnen en talent onbenut blijft.

Eindadvies te doorslaggevend

Een jaar later komt de VO-raad met een aantal maatregelen om de ongelijkheid tegen te gaan, waaronder het voorstel voor een tweede schooladvies. De VO-raad vindt het eindadvies in het primair onderwijs momenteel te doorslaggevend. „Het eindadvies in het primair onderwijs is en blijft belangrijk, maar is volgens de VO-raad een advies voor de start in het voortgezet onderwijs, niet over het eindniveau. Daarom moet er aan het eind van het tweede leerjaar een vervolgadvies komen.” Dit houdt in dat een leerling mogelijk een overstap maakt naar een ander schooltype of op de eigen school meer maatwerk krijgt aangeboden.

‘Rijpen’

Gerrit Breeuwsma, universitair docent aan de faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, vindt het positief dat het maken definitieve keuzes over de verdere schoolloopbaan naar achteren wordt geschoven. „Nu wordt al op 12-jarige leeftijd een besluit genomen en het is lastig om daar vervolgens vanaf te komen. Terwijl kinderen in beginfase nog heel erg kunnen veranderen.” Ook orthopedagoog Eveline Beljon kan zich wel vinden in het advies. „Soms moeten kinderen nog rijpen, en soms lopen ze al een tijdje op hun tenen, en dus sluit het advies uit groep 8 niet altijd aan.”

Breeuwsma waarschuwt echter wel voor eventuele negatieve consequenties. „Het hangt af van voorwaarden waaraan het voldoet. Als scholen het gaan gebruiken om kinderen nog gemakkelijker op een lager niveau te krijgen, dus zittenblijven tegen te gaan, dan ben ik niet zonder meer een voorstander.”

‘Vaker mét kinderen spreken’

Beljon wijst erop dat ook het systeem voorafgaand aan het advies een wijziging kan gebruiken. „Nu wordt er nog vaak afgegaan op CITO-scores en wordt het totaalplaatje over het hoofd gezien.” Bovendien moeten kinderen niet het gevoel krijgen opnieuw beoordeeld te worden na twee jaar middelbare school. Haar advies? De kinderen een stem geven. „We spreken nu vaak over kinderen, kinderen van die leeftijd kunnen zelf ook wel inschatten of ze het moeilijker/makkelijker hebben dan klasgenoten.”

Andere maatregelen

In de brief van de VO-raad wordt daarnaast gepleit voor extra onderwijstijd voor leerlingen met laagopgeleide en financieel minder draagkrachtige ouders, meer budget voor scholen met brede brugklassen en meer focus op en waardering voor de maatschappelijke impact van onderwijs.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Middelbare scholieren krijgen na 2 jaar nieuw advies
Sluiten