Steven Musch
Steven Musch Nieuws 24 jan 2017 / 12:37 uur

Inburgeren gaat vaak mis, probeer het zelf

Het huidige inburgeringsbeleid faalt. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport dat dinsdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben moeten sinds de invoering van de Wet Inburgering 2013 zelf hun inburgering regelen. Voor het merendeel van de asielzoekers is dat lastig. Slechts 33 procent van de toegelaten asielzoekers slaagt binnen drie jaar voor de inburgeringstoets, blijkt uit het rapport.

De helft van de 5.415 asielzoekers, die in de eerste helft van 2013 zijn begonnen met het inburgeringstraject, zijn niet binnen drie jaar tijd geslaagd. Eenderde van de asielzoekers lukte dat wel en 15 procent werd vrijgesteld.

„Naast de bezuiniging zijn belangrijke elementen van het beleid, zoals het beroep op de eigen verantwoordelijkheid, niet goed onderbouwd en werken onvoldoende in de praktijk. Het merendeel van de inburgeraars heeft ondersteuning nodig bij de start van een inburgeringstraject", aldus het rapport.

Cursusmarkt geliberaliseerd

Vóór de invoering van de wet in 2013 waren gemeenten nog verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders, maar tegenwoordig is de cursusmarkt geliberaliseerd. Aanbieders – tegenwoordig 165 – moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van het keurmerk van de Stichting Blik op Werk, maar deze stichting stelt geen duidelijke eisen aan het onderwijs zelf. Volgens de Rekenkamer moet er onafhankelijk onderzoek naar de cursusaanbieders komen.

Asielzoekers moeten zich dus een weg banen door een woud van aanbieders. Binnen drie jaar tijd moeten ze slagen en daarnaast moeten ze de cursus zelf betalen. Ze kunnen daarvoor een lening afsluiten van maximaal 10.000 euro. Wanneer ze binnen de termijn van drie jaar het examen halen, wordt de lening kwijtgescholden. Anders zitten de nieuwkomers opgescheept met een hoge schuld.

De Rekenkamer wijst erop dat de gemeente een sturende rol moet krijgen bij de inburgering. In een reactie op het rapport laat minister Asscher van Sociale Zaken weten dat daar extra geld voor is vrijgemaakt. „Het onderzoek ondersteunt het beeld dat bepaalde onderdelen van het inburgeringsproces aanscherping behoeven."

Doe de quiz

Maar hoe ingeburgerd ben jij? VluchtelingenWerk Nederland heeft een korte test samengesteld. Voor een uitgebreider beeld van de vragen die je krijgt bij een inburgeringsexamen, kijk op: inburgeren.nl

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Inburgeren gaat vaak mis, probeer het zelf
Sluiten