Jessica Heijmans
Jessica Heijmans Nieuws 10 jan 2017 / 14:25 uur

‘Aantal sterfgevallen door roken neemt toe’

Afschrikwekkende afbeeldingen op pakjes sigaretten, campagnes op televisie, accijnsverhogingen; de Nederlandse overheid gebruikt een combinatie van interventies om roken te ontmoedigen. In Nederland lijken deze maatregelen aan te slaan, maar wereldwijd neemt het aantal rokers niet af. En dat vertaalt zich in meer sterfgevallen door roken.

Op dit moment sterven 6 miljoen mensen per jaar aan de gevolgen van roken en dat zal alleen maar gaan toenemen volgens het Amerikaanse nationale kankerinstituut en de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De organisaties verwachten dat in 2030 acht miljoen mensen om het leven komen door roken.

Wie roken er?

Ongeveer een vijfde van de wereldpopulatie rookt; dit zijn circa 1,1 miljard mensen. Het merendeel (80 procent) van de rokers leeft in lage- en middeninkomenslanden. Ongeveer 226 miljoen van de rokers leeft in armoede.

Vanwege de groei in de wereldpopulatie, neemt het aantal rokers op dit moment niet af. Het is dus te verwachten dat het globale doel van de WHO om het tabaksgebruik met 30 procent te minderen in 2025, niet zal worden gehaald.

Wereldwijd is meer dan 80 procent van de rokers man. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn vooral hoog in Zuid-Oost Azië, West-Atlantische regio’s en de lage- en middeninkomenslanden. Bovendien wordt geschat dat wereldwijd 25 miljoen jongeren roken.

Wat is de economische schade?

De economische schade die roken oplevert, is volgens het WHO erg hoog. De tabaksindustrie kost de wereldindustrie naar schatting 1000 miljard dollar per jaar door de uitgaven in de gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheid. Bovendien heeft roken ook gevolgen voor de gezondheid van de omgeving. Ongeveer 600.000 mensen zouden jaarlijks overlijden door meeroken.

„De economische impact van tabak op landen, en de inwoners, is enorm”, stelt Dr. Oleg Chestnov van WHO. „De tabaksindustrie maakt producten die miljoenen mensen vervroegd doden, huishoudens van hun financiën beroven en zorgen voor immense gezondheidskosten voor families, gemeenschappen en landen.”

Hebben interventies zin?

In het rapport wordt het belang van overheidsinterventies benadrukt. Want hoewel overheden ongeveer 269 miljard euro verdienen aan belastingen over roken, wordt maar een fractie (ongeveer 1 miljard dollar) hiervan gespendeerd aan de preventie van roken. En dat terwijl er volgens het rapport wel effectieve middelen bestaan om de vraag naar tabaksmiddelen en de negatieve gevolgen van het gebruik te reduceren.

Angst voor schade aan de economie is volgens de organisatie ongegrond. Het aantal banen in de tabaksindustrie is namelijk flink afgenomen door onder andere technologische vooruitgang en globalisatie. „Dit rapport laat zien hoe levens kunnen worden gered en economieën kunnen opbloeien wanneer overheden kosteneffectieve en bewezen maatregelen inzetten, zoals het verhogen van accijnzen, het verbieden van roken in het openbaar en een verbod op het aanprijzen van tabaksmiddelen.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
‘Aantal sterfgevallen door roken neemt toe’
Sluiten