Steven Musch
Steven Musch Nieuws 7 dec 2016 / 12:45 uur

Kabinet: Nederland klimaatneutraal in 2050

Het aardgas moet uit de Nederlandse samenleving verdwijnen. De wettelijke verplichting voor aansluiting van huizen op het gasnetwerk komt in 2018 te vervallen en er worden geen gasleidingen meer gelegd in nieuwbouwwijken. De ambitie van het kabinet is om de CO2-uitstoot binnen 34 jaar naar nul te brengen. Dat staat in de Energieagenda die minister Henk Kamp van Economische Zaken (VVD) woensdag heeft gepresenteerd.

Windmolenparken op zee worden uitgebreid, de verwarming van woningen, gebouwen en tuinkassen wordt duurzaam gemaakt en vanaf 2035 zijn er alleen nog maar elektrische auto’s of auto’s die op waterstof rijden te koop. Met deze doelstellingen hoopt het kabinet aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs tegemoet te komen en te bereiken dat Nederland in 2050 klimaatneutraal wordt .

‘Grote investeringen’

„De transitie naar een CO2-arme energievoorziening is definitief ingezet, er is geen weg terug", aldus minister Kamp. „We moeten ons realiseren dat de omschakeling naar een CO2-arme economie grote investeringen vereist. Het kabinet zet in op beleid waarmee de energietransitie kosteneffectief gemaakt kan worden. De kostenbesparing die gemaakt is bij wind op zee heeft al laten zien dat dit mogelijk is."

Foto Jerry Lampen/ANP

Volgens de Energieagenda, het vervolg op het Energieakkoord van 2013, moet de spoorsector volledig overschakelen op groene stroom, bussen vanaf 2025 gebruik maken van groene energie en biobrandstof, en fietsen moet aantrekkelijker gemaakt worden. Ook de luchtvaart moet volgens de agenda efficiënter worden en overgaan op CO2-arme brandstoffen.

Door de kostendaling van windenergie hoopt het kabinet dat er in 2026 geen subsidie meer nodig is voor het bouwen van windmolens. De bouw van grote windmolenparken op zee gaat door. Ook moet er meer worden geïnvesteerd in zonne-energie en andere vormen van duurzame energiewinning.

Daarnaast krijgen gemeenten meer bevoegdheden om te besluiten over de lokale energievoorziening. Nu zijn gemeenten nog verantwoordelijk voor de aanleg van de gasnetwerken, maar mogen niets veranderen. Dat wordt anders.

Foto Lex van Lieshout/ANP

Doelstelling Energieakkoord in zicht

In 2013 heeft het kabinet het Energieakkoord gesloten. Daarin wordt gesteld dat de Nederlandse energievoorziening in 2023 voor 16 procent uit hernieuwbare energie moet bestaan. Uit de Nationale Energieverkenning van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat deze doelstelling in zicht is.

Echter de doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020, zoals in Europees verband is afgesproken, gaat niet gehaald worden, blijkt uit het onderzoek van het CBS. Nederland scoort in vergelijking met andere Europese landen niet goed wat betreft hernieuwbare energie en klimaatbescherming.

Waarschuwing lange termijn

Nederland heeft zich gecommitteerd aan het Parijse Klimaatsverdrag, maar de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) waarschuwde in oktober nog dat Nederland de doelstellingen van het verdrag niet zou gaan halen als er geen concrete stappen gezet zouden worden en een klimaatbeleid voor de lange termijn zou worden opgesteld.

Met de Energieagenda hoopt minister Kamp dat gebrek aan langetermijnvisie te doorbreken. „Als we de ontwikkeling in de periode 2013 en 2023 doorzetten, groeien we in een geleidelijk tempo toe naar een CO2-arme economie in 2050", licht de minister toe. „Dan behalen we het maximale rendement uit de noodzakelijke investeringen en krijgt ons innovatieve bedrijfsleven de beste kansen op de Europese- en wereldmarkt."

Nog geen kolencentrales dicht

Hoewel de nieuwe agenda van het Kabinet een toekomst laat zien zonder kolen, worden er nog geen kolencentrales gesloten. Dit tot grote spijt van veel milieuorganisaties. Ike Teuling, campagneleider energie van Milieudefensie, vindt het Energieakkoord teleurstellend. „Kamp loopt twintig jaar achter met zijn doelstellingen. Als je naar het Klimaatakkoord van Parijs kijkt moeten we in 2030 al CO2-neutraal zijn in plaats van in 2050 zoals het kabinet wil."

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief! 🌐

Wil jij iedere donderdag om 16.00 uur de parels uit het Metroweb, winacties en meer fun ontvangen? 🤹‍♀️

Reageer op artikel:
Kabinet: Nederland klimaatneutraal in 2050
Sluiten