Steven Musch
Steven Musch Nieuws 13 dec 2016

Emancipatie vrouwen minder snel dan mogelijk

De verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt zijn in tien jaar tijd kleiner geworden. Maar uit uit cijfers van de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal Cultureel Planbureau (CPB) blijkt dat vrouwen nog steeds minder vaak een betaalde baan hebben, ondervertegenwoordigd zijn in topfuncties, vaker een deeltijdfunctie bekleden en minder betaald krijgen dan mannen.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijk, Cultuur en Wetenschap, VVD) schreef eerder dit jaar nog dat ze de emancipatie van vrouwen te langzaam vindt gaan. „Seksisme is aan de orde van de dag”, aldus de minister. Toch lijkt er langzaam vooruitgang in de emancipatie van vrouwen te zitten.

Mannen raken vaker baan kwijt

Mede dankzij de economische crisis is het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen kleiner geworden. Mannen raakten tijdens de crisis namelijk vaker hun baan kwijt. Sinds eind 2008 heeft ongeveer 70 procent van de vrouwen betaald werk. Dat percentage is gelijk gebleven. Bij de mannen ligt dat percentage op 81 procent.

Er zijn nog wel beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Zo verdienden vrouwen bij de overheid in 2008 nog 7 procent minder dan mannen. In 2014 was dit gedaald tot 5 procent. In het bedrijfsleven daalde het verschil in deze periode van 9 naar 7 procent. De beloningsverschillen hebben grotendeels te maken opleidingsniveau, werkervaring, en deeltijd- of voltijdwerk, stelt het CBS. Het is niet duidelijk of seksisme ook een rol speelt.

Economische zelfstandigheid vrouwen gestegen

Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat de economische zelfstandigheid van vrouwen sterk is gestegen en de komst van kinderen steeds minder vaak een reden is om te stoppen met werken of minder uren te gaan werken. Het percentage vrouwen dat minder is gaan werken na de geboorte van een kind is tussen 2012 en 2015 gedaald van 40 naar 36 procent. In totaal 11 procent van de vrouwen stopt met werken na het krijgen van een kind.

Omdat vrouwen nog altijd vaker deeltijd werken, waar mannen vaak voltijd werken, is er nog geen sprake van een gelijke verdeling van werk. Jonge vaders hebben echter steeds vaker één dag in de week een ‘papadag’, waarvoor zij vaak gebruik maken van ouderschapsverlof of flexibel gaan werken. Vrouwen maken echter veel meer meer gebruik van ouderschapsverlof.

Vrouwen vaker topfuncties

Het aantal vrouwelijke topambtenaren is toegenomen. Met een groei van 2 procent – van 28 procent in 2008 naar 30 procent nu – heeft de overheid haar streefcijfer gehaald. En ook in het bedrijfsleven is vooruitgang zichtbaar. Bij de honderd grootste bedrijven is inmiddels een op de vijf leden van de raden van bestuur of toezicht een vrouw, een behoorlijke toename ten opzichte van voorgaande jaren.

Verschil met andere landen

Op de Global Gender Gap Index scoort Nederland redelijk goed in vergelijking met de rest van rest van de wereld. Met een zestiende plek staat Nederland vlak onder Zuid-Afrika. Er kan dus nog heel veel verbeterd worden. Scandinavische landen zoals Finland, Noorwegen en Zweden scoren het best.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Het beste van Metro in je inbox

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang twee keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reageer op artikel:
Emancipatie vrouwen minder snel dan mogelijk
Sluiten