Inge Schouten
Inge Schouten Nieuws 8 sep 2016 / 16:13 uur

Zes vragen over het medisch dossier

Wat je met de arts bespreekt blijft binnen de vier muren van de spreekkamer. Toch debatteert de Tweede Kamer donderdag over een mogelijke verruiming van die regel. Wat dreigt er te veranderen? Zes vragen over het medisch dossier.

Wat is een medisch dossier eigenlijk?

Als je ooit naar de huisarts bent geweest of het ziekenhuis hebt bezocht, dan heb je een medisch dossier. Daarin staat alle informatie over je behandelingen, denk aan röntgenfoto’s en operatieverslagen. Ook staan je persoonsgegevens in je dossier en informatie over je medicijngebruik. Als je een schriftelijke wilsverklaring hebt, waarin je wensen staan over je levenseinde, dan zijn die er ook in te vinden. De behandelend arts is verantwoordelijk om jouw dossier te beheren en voor 15 jaar te bewaren.

Wie kan mijn medisch dossier inzien?

In principe wordt inzage in het het dossier enkel aan jou verleend. Wil iemand anders jouw medisch dossier ook inzien, dan moet je hiervoor schriftelijk toestemming geven. Ouders mogen het dossier van hun kinderen jonger dan 12 jaar altijd inzien. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten hun ouders wel toestemming geven voor inzage. Als je komt te overlijden, behoud je het recht op geheimhouding van jouw medische gegevens. Je kunt natuurlijk vooraf toestemming geven aan je nabestaanden om de gegevens in te zien. Als je dat niet hebt gedaan, maar de familieleden hebben wel een aanmerkelijk en rechtmatig belang bij inzage, dan kunnen ze alsnog bij het dossier. De hulpverlener moet daarentegen wel overtuigd zijn dat de overledene daarmee akkoord zou gaan.

Zijn hierop uitzonderingen?

Op bijna elke regel zijn uitzonderingen, zo ook nu. In enkele gevallen is de huisarts verplicht jouw medische informatie te delen. Denk bijvoorbeeld aan besmettelijke ziektes of infectieziektes zoals malaria of cholera. De arts mag zijn geheimhoudingsplicht ook breken bij een conflict van plichten. Dit houdt in dat de geheimhouding van het dossier erg nadelig voor iemand anders of voor jezelf kan uitpakken. Een conflict van plichten komt weinig voor, maar het kan zeer gevaarlijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan kindermishandeling.

Minister Edith Schippers.
Foto: ANP

En wat kunnen zorgverzekeraars zien?

Minister Schippers van Volksgezondheid wil via een wetswijziging het delen van medische gegevens makkelijker maken. Ze wil niet dat het medisch beroepsgeheim ‘een schuilplek wordt voor fraudeurs’. Onder strikte voorwaarden mogen zorgverzekeraars straks om inzage van je medisch dossier vragen. In de wet staat beschreven dat de arts hier alleen gehoor aan hoeft te geven als de verzekeraar serieuze vermoedens heeft van onrechtmatig handelen. Denk bijvoorbeeld aan fraude met declaraties. Om te controleren of iemand echt de zorg heeft gehad die hij gedeclareerd heeft en of de behandeling uit medisch oogpunt de beste keuze was, mogen verzekeraars medische informatie opvragen.

Wordt er dan veel gefraudeerd?

Hierover zijn niet alle partijen het met elkaar eens. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeerde in 2013 dat naar verwachting voor ruim 6 miljard euro gefraudeerd werd. Daarop nam de minister maatregelen. Maar later bleek dat deze cijfers niet klopten, er zou in 2015 voor 11 miljoen met zorggeld geknoeid zijn. Dat is 0,015 procent van de totale zorgbegroting, meldt de Privacybarometer. Dinsdag werd bovendien bekend dat het aantal meldingen van zorgfraude daalt. De NZa en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebben 2015 minder signalen ontvangen dan in 2014.

https://twitter.com/i/status/773869694319230976

Wat gaat Schippers nu doen?

Minister Schippers verandert voor zover bekend niets aan haar plan. Ze wil dat zorgverzekeraars patiënten achteraf informeren dat ze in hun dossier hebben gekeken. Geen goed plan, vindt de Patiëntenfederatie. De belangenorganisatie vindt dat er genoeg andere manieren zijn waarop fraude opgespoord kan worden. Patiënten moeten inzage in hun medisch dossier door de zorgverzekeraar kunnen weigeren, bepleit de Patiëntenfederatie. „Patiënten werken graag mee aan fraudeonderzoek, maar dat hoeft niet per se te gaan door inzage in het dossier. Een verzekeraar kan de patiënt ook gewoon een briefje sturen en vragen of het klopt dat hij in twee dagen tijd veertig keer fysiotherapie had”, zegt Dianda Veldman van de belangenclub. Schippers werkt al sinds 2013 aan haar wetsvoorstel samen met haar collega’s van de ministeries Justitie en Sociale Zaken.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Zes vragen over het medisch dossier
Sluiten