Hester Ramaker
Hester Ramaker Nieuws 18 aug 2016 / 07:15 uur

Kwart ziekenhuizen laat patiënt online gegevens zien

Een kwart van alle ziekenhuizen in Nederland biedt patiënten de mogelijkheid om online het eigen medisch dossier te bekijken. Van de 82 ziekenhuizen hebben zestig nog niet zo’n online patiëntenportaal volgens Nictiz, kenniscentrum op gebied van e-Health. Het bedrijf concludeert dat er nog een grote slag is te slaan.

Online portaal

Nictiz onderzocht hoe veel ziekenhuizen een online patiënt portaal hebben en welke mogelijkheden er geboden worden. Er is gekeken naar achttien criteria, waaronder de mogelijkheid om je eigen medisch dossier in te zien en ook informatie toe te voegen, online een afspraak te maken en online een arts te kunnen benaderen met een vraag.

Ziekenhuizen hoeven niet per se zo’n portaal te hebben. Ministers Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zei in 2014 wel dat binnen vijf jaar, 80 procent van de chronisch zieken toegang moet hebben tot zo’n portaal.

Van de patiënt

Leonard Witkamp is hoogleraar Telemedicine en hij zegt tegen NOS dat het een goede zaak is dat ziekenhuizen bezig zijn met een online portaal. “Er is de eeuwige discussie van wie die medische data zijn, maar voor mij is dat klip en klaar: die data zijn van de patiënt. Ik vind dat de patiënt altijd online toegang moet kunnen krijgen tot zijn eigen medische gegevens.” Nictiz beaamt dat. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat patiënten meer betrokken raken bij hun eigen behandeling en zodoende meer regie en verantwoordelijkheid krijgen.

Als kritische noot wordt vaak gezegd dat patiënten gegevens niet op een juist manier kunnen interpreteren. Volgens Witkamp is dat probleem er eigenlijk niet, want er zullen altijd artsen blijven om patiënten goed te begeleiden.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Kwart ziekenhuizen laat patiënt online gegevens zien
Sluiten