Bianca Brasser
Bianca Brasser Nieuws 2 mei 2016 / 13:00 uur

Giro open voor Afrika ‘Slechts om de dag te eten’

Het natuurfenomeen El Niño is over het hoogtepunt heen, maar dat betekent niet dat het einde van de extreme droogte in verschillende Afrikaanse landen in zicht is. Het Rode Kruis luidt de noodklok en opende maandag Giro 7244. Waarom nu? En hoeveel geld is vanuit Nederland nodig voor deze stille ramp in het verre Afrika? Vijf vragen aan Iris van Deinse van het Rode Kruis.

Wat is er aan de hand?
El Niño is een weerfenomeen waarbij het water in de stille oceaan opwarmt. De hele atmosfeer wordt hierdoor beïnvloed. Dit komt eens in de drie tot zeven jaar voor en zorgt ervoor dat sommige delen in de wereld, zoals een aantal landen in Afrika, te maken krijgt met extreme droogte. Hierdoor mislukken oogsten volledig. Mensen hebben steeds minder te eten. Voor minstens 42 miljoen mensen in Afrika dreigt hongersnood.

Foto: Rode Kruis

Waarom nu een giro openen?
De situatie wordt steeds nijpender. Door het uitblijven van de verwachte regen in maart is de situatie in veel landen verergerd. De gevolgen van El Niño zijn dit keer extremer dan we ooit hebben gemaakt. Waar mensen eerst nog maar één keer per dag te eten hadden, is dat in sommige landen nog verder afgenomen naar nog maar om de dag wat te eten. Ethiopië heeft op dit moment te maken met de grootste droogteperiode in vijftig jaar. In Malawi, Swaziland en Zimbabwe is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen. Er is een tekort aan schoon water. Vee sterft en kinderen raken ondervoed.

Foto: Rode Kruis

Hoeveel geld is er nodig vanuit Nederland?
11 miljoen euro in eerste instantie. Voor de eerste primaire levensbehoeften: eten en drinken. We delen tabletten uit om water te zuiveren. En we werken aan sanitaire voorzieningen, om zo de verspreiding van ziektes te voorkomen.

Hoe gaan jullie aandacht vragen voor deze ‘stille ramp’, worden tv-spotjes ingezet, bekende Nederlanders?
Vooralsnog niet. We proberen eerst zoveel mogelijk mensen te bereiken via sociale media.

Openen andere landen ook een giro?
Nederland is zeker niet het enige land dat met deze hongersnoodramp bezig is. Vanuit het internationale Rode Kruis is hulp gevraagd aan alle Rode-Kruislanden, maar per land wordt besloten wat te doen. Wij kiezen er in Nederland nu voor om een giro te openen, andere landen kunnen dat ook doen. Maar ik weet niet of dat op dit moment ook gebeurt.

Reactie hoogleraar

Een girorekening voor een stille ramp, ver weg. 11 miljoen euro van Nederlanders, dat is het doel. Maar is dit haalbaar? „Ja”, zegt Theo Schuyt, hoogleraar filantropie aan de Vrije Universiteit (VU).

„Maar het Rode Kruis moet nu wel doorpakken. Wat betreft media-aandacht zijn ze goed bezig, nu is het zaak met beelden te laten zien hoe nijpend de situatie in Afrika is. Beelden die de gevolgen laten zien, niet alleen droog landschap, maar kinderen die bijna omkomen van de honger. Alleen roepen dat er droogte is, is niet genoeg. Nederlanders moeten zien dat hun geld echt noodzakelijk is. En ze moeten gevraagd worden. Echt gevraagd, niet alleen een verhaal in een krant, maar collectebussen op werk, op de sportschool, noem maar op. Het zou fantastisch zijn als scholen acties op touw zetten. Tegen je buurmeisje die aan de deur komt om geld voor Afrika te vragen, zeg je geen nee. Als die nationale mobilisatie op gang komt, komen die miljoenen wel binnen.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Giro open voor Afrika ‘Slechts om de dag te eten’
Sluiten