Anne-Fleur Pel
Anne-Fleur Pel Nieuws 10 mrt 2016 / 10:36 uur

Wordt de wilde eend de nieuwe huismus?

De wilde eend lijkt de huismus achterna te gaan. Het aantal wilde eenden in Nederland neemt in rap tempo af en het waarom is een groot raadsel. „Beiden zijn een heel algemene vogel in Nederland en ineens zijn ze er niet meer”, zegt Kees Moeliker, bioloog en directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

Het aantal wilde eenden in Nederland is in de afgelopen 15 jaar met 20 procent afgenomen, blijkt uit onderzoek van Sovon en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO). En de laatste jaren gaat het steeds sneller. Over het waarom bestaan grote vraagtekens. De onderzoeksinstituten hopen hierover na de zomer meer duidelijkheid te geven.

„Zorgwekkend”, noemt Moeliker deze ontwikkeling. „Het is een heel algemene vogel en er fladderen nog steeds zo’n 400.000 paren rond. Niet te missen dus, maar ik hoop wel dat dit zo blijft.”

Gissen

Ook Moeliker kan alleen maar gissen naar de reden voor het teruglopen van het aantal broedparen. „Het kan te maken hebben met de voortplanting. Misschien worden er minder eieren gelegd, komen er minder eieren uit of worden de kindjes niet groot. Je denkt dan aan het milieu. De waterkwaliteit ligt voor de hand om naar te wijzen, het voedselaanbod. Dit moet het onderzoek gaan uitwijzen. Het belangrijkste nu is dat de afname is geconstateerd en er onderzoek wordt gedaan.”

Rode lijst

Moeliker vergelijkt het met de huismus waarvan het aantal broedparen in enkele decennia is gehalveerd. Voorheen de meest algemene vogel van ons land staat nu op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels die bescherming verdienen. „In sommige steden zijn geen huismussen meer te vinden”, zegt Moeliker. „We hebben de vinger er niet achter kunnen krijgen waarom dit is gebeurd. Door onze eigen tellingen in Rotterdam zie ik zelf ook dat het aantal eenden afneemt. Het is een landelijke trend.”

Een trend die voorlopig nog wel doorzet, is de verwachting van de onderzoekers. Zolang het waarom niet duidelijk is, willen Natuurmonumenten en de Vogelbescherming daarom een verbod op de jacht op deze vogelsoort. Zij roepen de overheid en provincies hiertoe op.

Jachtverbod

„Als een populatie wilde dieren het moeilijk heeft, dan hebben wij een beschermingsplicht en dient de politiek het voorzorgsbeginsel toe te passen”, stelt Natuurmonumenten. De wilde eend is een van de vijf soorten die op de jachtlijst staan. „De oorzaak van de achteruitgang hoeft niet bij de jacht te liggen, maar het helpt in ieder geval niet”, zegt de Vogelbescherming.

In andere Europese landen gaat het zover bekend nog niet bergafwaarts met de populatie wilde eenden.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Wordt de wilde eend de nieuwe huismus?
Sluiten