Tjerk de Vries
Tjerk de Vries Nieuws 16 feb 2016 / 14:31 uur

Straks 100.000 fietsplaatsen te weinig bij stations

Voor iedereen die nu al dagelijks staat te worstelen om zijn fiets bij een treinstation in een stalling te wurmen, is er slecht nieuws. De komende jaren zal het tekort aan parkeerplaatsen voor de fiets nog grotere vormen aannemen.

Het budget om meer stallingen te maken is in 2017 op, zo stelt staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu, die forse kritiek krijgt op haar beleid.

Dit houdt in dat er in 2020 48.000 fietsparkeerplaatsen tekort zijn bij de stations. Tien jaar later zullen er bijna 100.000 plekken te weinig zijn.

Niet toereikend

Dijksma had een budget vrijgemaakt om maximaal 250.000 nieuwe fietsparkeerplekken te realiseren. Maar dat zijn er bij lange na niet genoeg. „Het resterende bedrag is niet toereikend om alle tekorten weg te werken, noch om alle plekken in planvorming te realiseren”, schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

De bouw van nieuwe stallingen houdt de vraag naar fietsparkeerplekken dus niet bij. Het aantal treinreizigers blijft namelijk groeien, terwijl een toenemend percentage reizigers gebruikmaakt van de fiets om zich naar of van het station te verplaatsen. Zo is de OV-studentenkaart ook beschikbaar gekomen voor mbo-studenten.

Goede zaak

Dijksma vindt het wel een goede zaak dat steeds meer reizigers de fiets pakken.

„Fietsen is gezond en is goed voor de stedelijke bereikbaarheid. Overheden proberen het fietsgebruik daarom te stimuleren. En met succes, steeds meer mensen pakken de fiets. Dat geldt ook voor het gebruik van de fiets naar de trein toe. De toename van het gebruik van de fiets is flink groter dan werd voorzien”, aldus Dijksma.

Moeilijk

En dat levert dus een fiks probleem op. „De groeiende populariteit van de fiets juich ik toe, maar stelt ons wel voor belangrijke opgaven als het gaat om voldoende stallingsplaatsen bij stations. De steeds groeiende behoefte aan stallingsplaatsen bij stations maakt het moeilijk om de tekorten weg te werken.”

En deze instelling stuit D66 tegen de borst. „Staatssecretaris Dijksma ziet nu al dat er een groot tekort aan fietsparkeerplekken is”, zegt Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven.

„Dat wordt alleen nog maar erger. De staatssecretaris laat het echter op zijn beloop en trekt haar handen ervan af. D66 wil dat de staatssecretaris alles in het werk stelt om het rijden met de fiets naar het station makkelijker te maken. Daar horen ook goede fietsparkeerplekken bij.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Straks 100.000 fietsplaatsen te weinig bij stations
Sluiten