Anne-Fleur Pel
Anne-Fleur Pel Nieuws 19 feb 2016 / 16:32 uur

Slachtoffer van aanslag van kastje naar de muur

De hulp aan slachtoffers in de fase na een ramp of een aanslag verloopt chaotisch. In het woud aan hulpinstanties kunnen de getroffenen maar moeilijk de weg vinden. Slachtofferhulp Nederland pleit daarom voor een één-loket-benadering voor de fase na een aanslag of ramp.

De organisatie zei dit vrijdag op haar symposium ter gelegenheid van de Europese Dag van het slachtoffer. „Getroffenen hebben behoefte aan eenduidige informatie, erkenning, immateriële hulp en steun, financieel herstel en genoegdoening”, stelt Slachtofferhulp Nederland. „Maar in die behoeften voorzien is een complex proces. Hier zijn namelijk veel verschillende overheidsdiensten en instanties bij betrokken. Slachtoffers zijn erbij gebaat als zij gedurende langere tijd deze verschillende vormen van ondersteuning via een één-loket-benadering kunnen vinden.”

Hulp en herstel

De hulpinstantie heeft het thema ’hulp en herstel na een ramp of aanslag’ gekozen omdat Nederland de afgelopen zes jaar regelmatig is opgeschrikt door gebeurtenissen met een grote maatschappelijke impact, zoals de vliegramp bij Tripoli, de schietpartij in Alphen aan den Rijn, de ramp met de MH17 en het kindermisbruik door Robert M. Tweede reden is de dreiging van een terroristische aanslag. „In Nederland hebben we die gelukkig nog niet meegemaakt, maar het dreigingsniveau is substantieel.”

Na de crisis

Om slachtoffers zo goed mogelijk te kunnen helpen nadat de crisisteams zijn vertrokken, is naast de één-loket-benadering een intensievere samenwerking tussen landen van de Europese Unie nodig, vindt Slachtofferhulp. „Nu is er geen internationaal systeem voor uitwisseling van informatie en opvolging van de hulpverlening. Dit zou in de Richtlijn voor de aanpak van terrorisme waaraan de Europese Unie momenteel werkt, moeten worden opgenomen.”

Betere hulp is hard nodig. „De fysieke, psychosociale en financiële gevolgen voor de getroffenen doen zich nog maanden en vaak jaren na de crisis voor.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Slachtoffer van aanslag van kastje naar de muur
Sluiten