Els Anker
Els Anker Nieuws 17 feb 2016 / 14:06 uur

Regels ritueel slachten worden aangescherpt

De regels rond het ritueel slachten van dieren worden aangescherpt. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Een belangrijke wijziging is dat het vlees alleen nog maar voor de Nederlandse markt mag worden gebruikt. Op dit moment verdwijnt nog vrij veel van dit vlees naar het buitenland.

Toezicht

Verder moeten joodse en islamitische organisaties vooraf feitelijk onderbouwen wat de behoefte is aan ritueel geslacht vlees en komt er een registratie van het aantal geslachte dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat bovendien permanent toezien op het slachten.

De staatssecretaris heeft hier met joodse en islamitische organisaties afspraken over gemaakt. Met de maatregelen wordt het dierenwelzijn bij het proces van het ritueel slachten verbeterd, aangezien Van Dam de „huidige uitvoeringspraktijk niet acceptabel” vindt.

Het ritueel slachten gebeurt door het doorsnijden van de keel van een dier met een mes, hoewel er in het jodendom en de islam verschillende voorwaarden zijn die in acht moeten worden genomen. Bij joden wordt het ritueel slachten ‘sjechita’ genoemd, bij moslims ‘Dhabiha’. Reguliere methoden zijn bijvoorbeeld via elektrocutie of een pin in het hoofd.

Godsdienstvrijheid

Het onderwerp zorgde eerder voor veel emotionele discussie. De Eerste Kamer verwierp het wetsvoorstel om ritueel slachten te verbieden, terwijl het door de Tweede Kamer wel was goedgekeurd. De Eerste Kamer was van mening dat deze verplichting een inbreuk zou vormen op de Nederlandse godsdienstvrijheid.

De huidige maatregelen zijn dan ook een verdere uitwerking van de afspraken die eerder werden gemaakt door oud-staatssecretaris Henk Bleker in 2012. Met de afspraken werd het dierenwelzijn verbeterd zonder godsdienstige gebruiken aan te tasten.

Er werd onder meer afgesproken dat een dier hooguit veertig seconden na de halssnede buiten bewustzijn mag zijn, en dat er anders moet worden ingegrepen. Ook mag er alleen geslacht worden in geregistreerde slachterijen.

Dierenleed

Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) vindt het goed dat Van Dam nu maatregelen neemt, hoewel daarmee volgens haar geen einde komt aan het „onaanvaardbare dierenleed” . Thieme kondigt aan dat zij binnenkort met een nieuw wetsvoorstel komt om een einde te maken aan het onverdoofd slachten.

Tijdens het islamitische Offerfeest jaarlijks worden in ons land zo’n 56.000 schapen en 2000 runderen zonder verdoving geslacht. De nieuwe regels worden volgend jaar van kracht.

Reageer op artikel:
Regels ritueel slachten worden aangescherpt
Sluiten