Els Anker
Els Anker Nieuws 15 feb 2016 / 10:27 uur

Jongeren minder vaak zonder diploma van school

Steeds minder jongeren stoppen met school voordat ze een diploma hebben. Dat blijkt uit cijfers dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) maandag heeft gepubliceerd.

Het aantal jongeren dat vorig studiejaar een einde maakte aan hun opleiding op het voortgezet onderwijs of het mbo, lag op 24.451. Dat zijn er 1.200 minder dan een jaar eerder, een daling van ongeveer 5 procent. Opvallend is dat de grootste daling te vinden is onder de groep jongeren die ouder is dan achttien jaar.

Startkwalificatie

Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren onder de 23 die van school gaan zonder een diploma op het niveau van havo, vwo, mbo 2 of hoger en wordt ook wel ‘startkwalificatie’ genoemd. Deze kwalificatie biedt een jongere voldoende kansen op de arbeidsmarkt.

Uit de cijfers blijkt dat vooral mbo-scholen veel voortgang wisten te boeken. Van alle ROC’s boekte het Hoornbeeck College het meeste resultaat. Het gereformeerd ROC zag het aantal schoolverlaters met 37 procent dalen. Volgens het ministerie is dat te danken aan „een stevige verzuimaanpak.” Ook het Friesland College en ROC Kop van Noord-Holland zagen minder jongeren zonder diploma vertrekken.

Kwetsbaar

In de groten steden gingen ook minder jongeren vroegtijdig van school. In Utrecht daalde het aantal met een kwart, Rotterdam met 14 procent. Amsterdam wist 11 procent meer jongeren in de schoolbanken te houden, gevolgd door de stad Den Haag waar 10 procent minder jongeren van school gingen zonder startkwalificatie op zak.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) is blij met de cijfers, maar benadrukt dat er nog steeds jongeren zijn die geen startkwalificatie hebben „Dat brengt hen vaak in een kwetsbare positie, niet alleen op de arbeidsmarkt maar vooral ook in de samenleving”, aldus Bussemaker. „We zien dat veel van deze jongeren vatbaarder zijn om op het criminele pad te belanden of bijvoorbeeld met drugs in aanraking te komen. Elke jongere die zonder diploma de school verlaat is en blijft er echt één teveel.”

Doelstelling

De Europese Commissie wil het aantal vroegtijdige schoolverlaters drastisch verminderen. In 2020 moet het percentage op maximaal 10 procent liggen. Nederland heeft zichzelf een strengere doelstelling opgelegd: Bussemaker scherpt de doelstelling aan tot maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters in 2021.

Nederland behoort tot de koplopers in het terugdringen van vroegtijdige schoolverlaters. Wij hebben relatief een laag percentage jongeren dat zonder diploma van school gaat: in 2013 was dit 8,7 procent tegenover het EU-gemiddelde van 11,2 procent.

Het aantal schoolverlaters daalt jaar na jaar. In het schooljaar 2001-2002 verlieten ongeveer 71.000 jongeren voortijdig de schoolbanken.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Jongeren minder vaak zonder diploma van school
Sluiten