Tjerk de Vries
Tjerk de Vries Nieuws 4 jan 2016 / 10:37 uur

Veel recepten van arts niet veilig voor patiënt

De medicijnen die artsen aan patiënten voorschrijven, zijn lang niet altijd voor iedereen veilig. Apothekers moeten iedere dag 40.000 keer ingrijpen om medische problemen en zelfs ziekenhuisopnamen te voorkomen.

Medicijnen kunnen bijvoorbeeld in te hoge dosering zijn voorgeschreven of een gevaar vormen in combinatie met andere medicijnen die iemand al gebruikt.

Heibel

Apothekersorganisatie KNMP wil deze boodschap graag een keer kwijt om agressieve klanten die dagelijks heibel maken in apothekerszaken, duidelijk te maken waarom bepaalde kosten betaald moeten worden.

https://twitter.com/zaadstra/status/679620271179984896

Sinds januari 2014 moest als een medicijn voor het eerst werd opgehaald op de nota apart worden vermeld dat er betaald diende te worden voor het ’begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’.

Die kosten, ongeveer zes euro, worden over het algemeen niet begrepen door de patiënten die daarom soms letterlijk apothekers te lijf gaan.

Niet meer apart

Inmiddels is besloten deze kosten niet meer apart op de nota te vermelden. Sinds deze week maakt het gesprek deel uit van de totale apotheekzorg bij een eerste medicijnverstrekking.

Hiermee hopen de apothekers dat de zes euro minder opvallen. Daarbij willen ze met de campagne ’de eerste keer’ meer begrip krijgen van patiënten. Door uit te leggen dat een begeleidingsgesprek noodzakelijk is.

Apothekers passen jaarlijks 10 miljoen recepten aan, waardoor zij voorkomen dat patiënten juist ziek worden van het medicijn dat ze door de arts is voorgeschreven.

Essentieel

„We zijn blij dat de Nederlandse Zorgautoriteit de splitsing in het tarief heeft teruggedraaid”, zegt voorzitter Gerben Klein Nulent van de apothekersorganisatie.

„Het tarief voor apotheekzorg viel niet meer uit te leggen. Apothekers verdienen hun brood al lang niet meer met de verkoop van medicijnen, maar met de zorg die zij leveren. Die zorg is essentieel, vooral de eerste keer dat een patiënt het middel mee krijgt. Dan checkt de apotheker of de dosering klopt, of het middel veilig is bij deze specifieke patiënt en of er geen wisselwerkingen optreden met andere medicijnen.”

Dat leidt dus tot 40.000 receptaanpassingen per dag. Die eerste keer geeft de apotheker of de apothekersassistent ook mondeling informatie, in het zogenoemde ’begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’.

Dat gesprek is verplicht. Als een patiënt het gesprek weigert, zal een apotheker het medicijn in principe niet meegeven.

Reageer op artikel:
Veel recepten van arts niet veilig voor patiënt
Sluiten