Els Anker
Els Anker Nieuws 18 jan 2016 / 07:59 uur

Jongeren hoogste kans op armoede

Jongvolwassenen tot dertig jaar die op zichzelf wonen, lopen het grootste risico dat zij in kortdurende armoede terechtkomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. In het onderzoek zijn studentenhuishoudens en bewoners van instellingen of tehuizen niet meegeteld.

Als jongeren zelfstandig gaan wonen, hebben ze relatief vaak een laag inkomen. Naar naar verhouding moet echter een klein deel van deze groep twintigers langdurig (minstens vier jaar onafgebroken) rondkomen van een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

Uitkering

Het inkomen verandert namelijk snel zodra jongvolwassenen beginnen met werken. Daarna gaan veel mensen steeds meer verdienen: door werkervaring schuiven ze door naar functies die beter betalen.

Ondanks dat jongeren de hoogste kans hebben om kortdurend in armoede te leven, lopen personen tussen de 55 en 65 jaar het grootste risico om gedurende langere tijd in schaarste te leven. Een steeds groter deel wordt door arbeidsongeschiktheid en werkloosheid afhankelijk van een uitkering.

Laag inkomen

Ook onder niet-westerse huishoudens is het risico op armoede hoog: in 2014 had bijna 32 procent een laag inkomen. Dat is drie keer zo vaak als gemiddeld en vier keer zo vaak als onder autochtonen. Vooral onder Marokkaanse huishoudens was het aandeel langdurig lage inkomens het grootst: bijna 15 procent. Het kleinst was dit aandeel onder Surinaamse huishoudens, 7,6 procent.

Volgens het CBS kunnen deze verschillen tussen herkomstgroepen deels worden verklaard door het aantal uitkeringen: zo leven Marokkanen relatief vaker van een uitkering dan Surinamers.

Het risico op armoede is het kleinst onder 65-plussers. Dat komt doordat iemand met een volledig AOW-uitkering boven de armoedegrens leeft.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Jongeren hoogste kans op armoede
Sluiten