Els Anker
Els Anker Nieuws 12 jan 2016 / 15:20 uur

10 miljoen extra voor organisatie referendum

Het kabinet trekt 10 miljoen euro extra uit voor de organisatie van het referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Dat heeft Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken, dinsdag gezegd.

Sinds 1 juli 2015 kent Nederland een nieuw democratisch instrument: het raadgevend referendum. Als je het niet eens bent met een aangenomen wet of verdrag, kun je de wet voorleggen aan de Nederlandse bevolking in een referendum. Een raadgevend referendum is echter niet bindend: de regering kan de uitslag dus naast zich neerleggen.

Discussie

Over het associatieverdrag wordt al lange tijd gediscussieerd. Het verdrag zorgt namelijk voor intensieve politieke en economische samenwerking tussen de Europese Unie en Oekraïne.

In totaal krijgen gemeenten 30 miljoen euro om het referendum te organiseren. Het kabinet vindt een goede aanpak zeer belangrijk, maar wijst er wel op dat de kosten scherp in de gaten moeten worden gehouden. Het is immers onduidelijk hoeveel referenda de toekomst nog brengt.

45 miljoen

Het organiseren van een referendum is eenvoudiger dan van algemene verkiezingen. Zo zijn er geen kieslijsten met partijen en is het tellen van stemmen (voor of tegen) gemakkelijker.

De kosten liggen dan naar verwachting ook lager dan bij verkiezingen. Een Tweede Kamerverkiezing – met 10.000 stembureaus – kost ongeveer 45 miljoen euro.

Sober

Om te kijken wat het allemaal werkelijk zal kosten, zal een commissie in kaart brengen hoe een referendum „zorgvuldig en sober” kan worden georganiseerd. De resultaten zijn daarna de basis voor verder overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de manier van bekostigen van eventuele nieuwe referenda.

Plasterk was eerder niet van plan meer geld uit te trekken voor de gemeenten. SP en D66 sloegen vorig jaar alarm omdat de gemeenten met het toen toegezegde bedrag niet uit de voeten zouden kunnen. Maar het is volgens de minister niet nodig bij een referendum „voluit” te gaan. Toch besloot de minister om te overleggen met de VNG.

Op 6 april wordt het eerste raadgevende referendum in Nederland gehouden: dan buigen stemgerechtigden zich over de vraag Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne? Het referendum komt er op initiatief van het Actiecomité GeenPeil.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
10 miljoen extra voor organisatie referendum
Sluiten