Metro en ANP
Metro en ANP Nieuws 29 okt 2015 / 06:55 uur

Nederlandse natuur herstelt voorzichtig

Het gaat beter met de dieren in Nederland. De populaties zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, libellen en vlinders zijn tussen 1990 en 2014 met gemiddeld 15 procent toegenomen.

Dat staat in het eerste Living Planet Report – Natuur in Nederland van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Het rapport schetst het meest uitgebreide beeld van trends in dierpopulaties in Nederland tot nu toe.

Lees ook: Een politieke panda

De stijging compenseert volgens het WNF slechts een fractie van het grote verlies in de vorige eeuw en beperkt zich tot dieren in en rond het water. Op het land staat de natuur onverminderd onder druk, vooral door intensieve landbouw. Weidevogels en vlinders op het platteland nemen nog steeds zorgwekkend snel af. Ook in de duinen en het heidelandschap staat de natuur er slecht voor.

Hoopgevend

Het WNF noemt het opvallende natuurherstel hoopgevend, maar gering en kwetsbaar. Zo komt de gemiddelde toename van aantallen dieren in Nederland grotendeels door de sterke opleving in rivieren en drassige gebieden. Soorten als libellen, moerasvogels en de otter profiteren van schoner water en natuurherstel.

Op land blijft de situatie daarentegen zorgelijk. Dat is vooral te wijten aan de intensieve landbouw. In agrarische gebieden lijden dieren onder zware bemesting, pesticidengebruik en het droogmalen en maaien van weilanden. Dit is slecht voor de weidevogels, zoals de grutto, de tureluur en de scholekster. Ook andere boerenlandvogels, zoals de veldleeuwerik, gaan hard achteruit.

Natuurbescherming

De voorzichtige toename van dieren laat volgens het WNF zien dat gerichte natuurbescherming werkt. Sinds begin jaren negentig is de natuur beter beschermd en de milieudruk verminderd dankzij Europese regelgeving en gericht natuurbeschermingsbeleid.

Lees ook: 6x prachtige, maar bedreigde Nederlandse natuur

„Nederland kan aan de vooravond staan van historisch natuurherstel", aldus WNF-directeur Johan van de Gronden. „Dit rapport geeft ons daarvoor de handvatten. Vooral als we de uiterst schadelijke intensieve landbouw kunnen kantelen naar een milieusparende variant kan het prille herstel zich vol doorzetten."

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Nederlandse natuur herstelt voorzichtig
Sluiten