Anne-Fleur Pel
Anne-Fleur Pel Nieuws 29 okt 2015 / 18:03 uur

Deze dieren kunnen we weer vaker spotten

De diersoorten in de natuur in Nederland laten een voorzichtig herstel zien, meldt het Wereld Natuur Fonds (WNF) donderdag naar aanleiding van het eerste Living Planet Report ’Natuur in Nederland’. Dit geldt vooral voor dieren in en rond het water, want op het land staat de natuur nog onverminderd onder druk, vooral door de intensieve landbouw. Maar welke dieren kunnen we weer vaker tegenkomen?

Das

Dankzij gerichte bescherming gaat het weer beter met de das. Of mensen ze vaker zullen gaan zien, valt wel te betwijfelen, aangezien ze zich vooral ’s nachts verplaatsen. Overdag verblijven ze in hun burcht. Dassen hebben een groot territorium dat generaties lang door een dassenfamilie bezet blijft. Ze gebruiken vaste paden waardoor het snel fout gaat als deze opeens doorsneden wordt door een autoweg. Het verkeer is een van de redenen waarom er nog maar enkele honderden dassen in Nederland voorkomen. Dassentunnels onder drukke wegen moeten de dieren helpen.

Roofvogels

Roofvogels zoals de buizerd en de havik nemen toe in laag Nederland. De buizerd is vaak te zien zittend op een paaltje langs de weg of zwevend in de lucht. In de jaren 60 en 70 nam het aantal sterk af door pesticiden. Daarna nam het aantal weer enorm toe. Nu broedt er ongeveer 10.000 paar in Nederland en is het de meest voorkomende roofvogel.

Zeehond

In 2014 telden onderzoekers 26.576 gewone zeehonden op de droogvallende zandplaten van de Waddenzee, waarvan 7066 in het Nederlandse deel. Dat meldt de Wageningen University. Omdat een gedeelte van de zeehonden tijdens de tellingen in het water is en dus niet gezien wordt, schatten de onderzoekers dat er nu ongeveer 39.100 gewone zeehonden in de Waddenzee leven. Na jarenlange groei lijkt het getelde aantal gewone zeehonden de laatste jaren te stabiliseren.

Bruinvis

Net als bij zeehonden herstellen bruinvissen in de Noordzee door bescherming, schoner water en minder visserij. Maar het herstel staat niet in verhouding tot het eerdere verlies, stelt WNF. De dolfijnachtige raakt veelvuldig in visnetten verstrikt, omdat het op dezelfde vissen jaagt. Naar schatting verdrinken er alleen al in de Noordzee zo’n 7000 bruinvissen per jaar. Er wordt onderzoek gedaan naar vismethodes waarbij geen bruinvissen in de netten terechtkomen.

Otter

Ook de otter profiteert van het schonere water in Nederland. Maar net als de das eindigen otters vaak als verkeersslachtoffer langs de kant van de weg. Daar moet verandering in komen, vond de Hoge Raad die vorig jaar bepaalde dat de Nederlandse staat actief moet bijdragen aan de bescherming van de otter. Langs verschillende wegen komen oversteekplaatsen voor otters, zoals duikers in dijken. Halverwege 2017 moeten alle 21 urgente knelpunten voor deze dieren zijn opgelost.

Libelle

Libellen floreren weer in Nederland door het natuurherstel. Na ruim een eeuw van natuurverlies treedt sinds 1990 opvallend herstel op van diersoorten in rivieren, meren en moerasachtige gebieden. Diersoorten in zoet water zijn gemiddeld met ruim 40 procent toegenomen, dankzij wetgeving tegen vervuiling en herstel van drassige gebieden.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Deze dieren kunnen we weer vaker spotten
Sluiten