Metro
Metro Nieuws 10 okt 2015 / 08:20 uur

‘Asielzoeker bedreigt welvaart, opvang moet sober’

Als het aan VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra ligt, wordt de opvang van vluchtelingen flink versoberd om ,,een run op Nederland te stoppen”. Volgens hem vormt de toestroom van vluchtelingen een acute bedreiging voor de Nederlandse welvaartsstaat en sociale voorzieningen. Dat zegt hij in het Algemeen Dagblad.

Versobering

Zijlstra stelt dat versobering van vluchtelingenopvang moet voorkomen dat meer mensen, vaak vanuit veilige landen, naar Nederland doorreizen. Dat is volgens de VVD’er noodzakelijk: ,,Want de zorgkosten lopen op, de woningmarkt loopt vast. Dat kunnen we niet accepteren. We moeten naar een minimumniveau voor deze vluchtelingen. Het is mijn dure plicht als politicus om ons eigen welvaartsniveau, waar hard voor gewerkt is, te beschermen.”

Volgens Zijlstra kunnen vluchtelingen zich prima redden met leefgeld van een paar tientjes in een containerachtige woning. ,, Niet langer met uitgebreide huishoudelijke hulp en meerdere toelages. Nu loopt het per gezin soms op tot 2000 euro. Het is onhoudbaar voor ons land om dat te bieden.” Zijlstra wijst onder meer naar Denemarken, waar een vergelijkbare aanpak volgens hem zijn vruchten afwerpt. ,,Je ziet zelfs dat de overheid daar in Libanon advertenties laat plaatsen met de boodschap dat afreizen geen zin heeft. En het werkt.”

Zorg

Medische zorg moet ook sober zijn. ,,Als mensen aandoeningen hebben of er is spoedeisende hulp nodig, dan helpen we hen gewoon. Maar plastische chirurgie, ooglidcorrecties, borstverkleiningen of -vergrotingen, een complete tandrenovatie. Dat soort zaken: echt niet.” Veel gebeurt dat niet ,,maar het gebeurt”, aldus Zijlstra.

De voorstellen staan in het plan ‘Grenzen aan de opvang’. Daarin staat ook dat een tijdelijke verblijfsvergunning niet meer moet worden afgegeven voor vijf jaar, maar elk jaar moet worden verlengd. Als bij verlenging blijkt dat opvang in eigen regio mogelijk is, dan moet het verzoek worden afgewezen. Ook wil de VVD kijken of het nareizen door gezinsleden kan worden beperkt.

Verder moet het moeilijker worden om Nederlander te worden, aldus het VVD-plan. Naturalisatie moet niet meer mogelijk zijn als iemand in de laatste tien jaar een gevangenisstraf, taakstraf of hoge boete heeft gekregen.

‘Open voor andere suggesties’

De PvdA heeft al laten weten niet bepaald warm te lopen voor het plan van de VVD. Dat laat asielwoordvoerder Attje Kuiken van de PvdA zaterdag weten. ,,We staan open voor andere suggesties en zullen die serieus bekijken, maar een strategie van ontmoediging via ongelijke behandeling wijzen we af. Mensen vluchten uit nood, niet voor een ooglidcorrectie", aldus Kuiken.

,,Voor ons is het meest dringend dat we erin slagen de vluchtelingen goed en veilig op te vangen en dat we dat op zo’n manier doen dat wij het als samenleving ook kunnen dragen", aldus Kuiken.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
‘Asielzoeker bedreigt welvaart, opvang moet sober’
Sluiten