Tjerk de Vries
Tjerk de Vries Nieuws 18 feb 2015 / 06:59 uur

Politie denkt te snel dat meisjes liegen na misbruik

Rechercheurs denken veel te snel dat jeugdige slachtoffers van seksueel geweld, of hun ouders, liegen. Het vermoeden van valse aangiftes belemmert de aanpak van aanrandingen en verkrachtingen doordat betrokkenen soms geen melding durven te maken uit angst om voor leugenaar uitgemaakt te worden.

Tweede Kamerlid Marith Rebel-Volp heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie hierover om opheldering gevraagd. ”Er leeft nu te veel de veronderstelling dat een aangifte vals is, dat een meisje wraak wil nemen op een ex-vriendje of dat ze er door gebruik van alcohol zelf om vroeg. Daardoor lopen we het risico dat slachtoffers maar niet naar de politie gaan omdat ze toch niet worden geloofd. En dat risico vind ik veel zorgwekkender dan een valse aangifte. Dat is strafbaar, dus waarom er vanuit gaan dat iemand dat doet?”

Lees ook: Mannen betrapt na misbruik van meisje

Werkwijze moet aangepast

Onderzoekers die werkzaam zijn bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen hebben geconcludeerd dat er veel misgaat bij het verhoren van de slachtoffers. ”De opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik moet worden aangepast”, stellen de onderzoekers. ”De huidige werkwijze legt te veel nadruk op onjuiste aangiftes, wat slachtoffers zou kunnen belemmeren om aangifte te doen.”

Kamerlid Rebel-Volp wil vooral dat er gekeken gaat worden naar de criteria die worden gehanteerd om te ontdekken of iemand de waarheid spreekt. Daar zijn namelijk ernstige twijfels over gerezen. Zo zouden bij rechercheurs meisjes tussen de 12 en 18 jaar al bij voorbaat als dubieus te boek staan.

Lees ook: Meisje niet door 50, maar 80 mannen misbruikt

Ook wordt het vertragen van het proces gezien als kenmerk van een onjuiste aangifte. ”Terwijl bekend is dat slachtoffers van seksueel geweld vaak lang twijfelen voor zij naar de politie stappen, als ze dat al doen”, menen de onderzoekers.

Bijna nooit sporen

”Ook de aanname dat een onsamenhangende verklaring een kenmerk is van een onjuiste aangifte, is weerlegd. Ten slotte is ook het vooroordeel dat een lichamelijk onderzoek het seksueel geweld bijna altijd zou kunnen aantonen niet juist. Seksueel misbruik laat vaak geen sporen na, en als er al sporen zijn, verdwijnen zij zeer snel.”

Rebel-Volp wil dat de politie voorzichtig is in haar oordeel zolang niet duidelijk is op grond van welke kenmerken valse aangiften kunnen worden getraceerd. ”Onderzoek heeft uitgewezen dat het ervaren geweld onder vrouwen heel hoog is. Maar het aantal aangiften staat daarmee in schril contrast. En al helemaal het aantal uiteindelijke veroordelingen. We moeten echt voorkomen dat slachtoffers zich niet serieus behandeld voelen door de houding van de politie. En helaas hoor ik die verhalen wel.”

Reageer op artikel:
Politie denkt te snel dat meisjes liegen na misbruik
Sluiten