Bianca Brasser
Bianca Brasser Nieuws 3 feb 2015 / 14:25 uur

Afspraken overgang brugklas niet overal volgens wet

Afspraken tussen basisscholen en middelbare scholen over de overgang van leerlingen van groep 8 naar de brugklas voldoen niet overal aan de nieuwe wetgeving. Vanaf dit jaar geldt uitsluitend het schooladvies van de basisschool bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.

Een leerling met bijvoorbeeld havo-advies van de basisschool, moet ook minimaal op havo-niveau worden geplaatst. Een middelbare school mag leerlingen geen extra toetsen laten afleggen om het niveau van de leerling te herbepalen. Ook mogen de middelbare scholen niet langer eisen stellen aan het resultaat van de eindtoets die een leerling in groep acht maakt. Verschillende scholen in het voorgezet onderwijs (vo) zijn echter nog niet goed op de hoogte van deze nieuwe regelgeving, zo signaleert de PO-Raad, de koepelorganisatie voor basisscholen.

Afspraken niet aangepast

„Het schooladvies van de basisschool is nu leidend, maar van onze leden (schoolbesturen van basisscholen red.) horen wij dat de onderlinge afspraken die in het verleden gemaakt zijn tussen scholen nog niet overal zijn aangepast”, zegt Harm van Gerven van de PO-Raad. „Dat moet wel gebeuren om problemen straks te voorkomen.”

Van Gerven denkt niet dat de vo-scholen moedwillig de afspraken niet hebben aangepast. „Wij krijgen de indruk dat de nieuwe regelgeving nog niet overal is doorgedrongen. Vo-scholen hebben het druk met ongelooflijk veel dingen.” Volgens Van Gerven heeft de situatie nog niet geleid tot een botsing tussen basisscholen en middelbare scholen. Als een basisschoolbestuur een vo-school aanspreekt op de toelatingsregels dan passen de vo-scholen volgens Van Gerven de afspraken tot nu toe zonder discussie aan. „Er is nog tijd voor vo-scholen om de regels aan te passen, maar dan moeten deze scholen zich wel bewust zijn van de nieuwe wetgeving.”

Schooladvies voor 1 maart

Voor 1 maart moeten basisscholen elke groep-achter een schooladvies hebben gegeven. Tussen 15 april en 15 mei moeten de leerlingen een verplichte eindtoets maken. Waar voorheen de Cito-toets vaak leidend was voor het niveau van een leerling, geldt dat bij deze eindtoets niet. Als een leerling de eindtoets minder goed maakt dan hij eigenlijk zou moeten voor het schooladvies dat hij heeft gekregen, past de basisschool dit advies niet aan.

De vo-school mag de leerling alleen lager plaatsen dan het schooladvies van de basisschool als ouders dat expliciet verzoeken. Als de eindtoets beter wordt gemaakt dan verwacht op basis van het schooladvies, dan moet de basisschool het advies wel heroverwegen en eventueel bijstellen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief! 🌐

Wil jij iedere donderdag om 16.00 uur de parels uit het Metroweb, winacties en meer fun ontvangen? 🤹‍♀️

Reageer op artikel:
Afspraken overgang brugklas niet overal volgens wet
Sluiten