Job Halkes
Job Halkes Nieuws 17 feb 2015

Aboutaleb: Sleutelrol voor moslims in EU en VS

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam doet in het Witte Huis in Washington mee aan een internationale conferentie over de aanpak van radicalisering en gewelddadig extremisme. Aboutaleb en de burgemeesters van Parijs en Vilvoorde zijn daar de enige Europese gasten op de vierdaagse conferentie.

Lees ook: Aboutaleb naar Witte Huis

Naast de burgemeesters uit Europa zijn ook tal van ministers en hoge ambtenaren van de Verenigde Naties (VN) aanwezig, onder wie secretaris-generaal Ban Ki-moon. Ook komen er vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en de particuliere sector. De bedoeling is een actieagenda te bepalen om radicalisering tegen te gaan.

Sterker maken

In zijn toespraak benadrukte hij dat een aanslag niet te voorkomen is, maar dat er wel kan worden gewerkt aan het sterker maken van de samenleving. „ De overheid door verbinding te zoeken en grenzen te stellen, en de burgers door te investeren in de wij-samenleving. Hoe meer mensen we binnen boord houden, des te minder zullen buiten de boot vallen en zich tegen de samenleving keren.”

Volgens hem is er voor de 16 miljoen moslims in Europa en in de Verenigde Staten een sleutelrol weggelegd. „ Juist die stem is een waardevol medicijn: de 16 miljoen moslims in Europa en 2 miljoen in de Verenigde Staten kunnen laten zien dat hun religieuze overtuiging uitstekend te combineren is met onze westerse waarden. Zij kunnen de onrust en twijfel die leeft in de samenleving wegnemen.”

Lees de volledige speech hieronder:

Meer dan ooit hebben internationale spanningen hun weerslag op de lokale samenleving. Daarom moet er ruimte zijn voor boosheid en verdriet. Tegelijkertijd moeten we er voor waken dat internationale conflicten niet ontaarden in vijandelijkheden in onze straten. Hoe gaan we hiermee om? Dat is de vraag die hier nu op tafel ligt.

Het is nu zes weken na de gruwelijke aanslag in Parijs. We zijn nog lang niet met elkaar uitgesproken over de betekenis en consequenties van deze mensonterende daad. Kónden wij maar garanderen dat zo’n aanslag nooit meer zal gebeuren. Maar zelfs met een soldaat op iedere straathoek, ben je nooit honderd procent veilig voor lieden die bereid zijn te sterven voor hun waanideeën.

Maar we zijn zeker niet machteloos. Ik ben er van overtuigd dat juist wij, als lokale bestuurders een krachtige rol kunnen spelen. Als burgemeester van Rotterdam, een internationale stad waar 175 nationaliteiten met elkaar leven, ben ik er van overtuigd dat de volgende vier punten cruciaal zijn:

1. Ten eerste: een sterke informatiepositie. Als je weet wat er speelt in de stad kun je snel en adequaat reageren op spanningen in de samenleving en de effecten daarvan, met name jongeren. Daarvoor het je wel het vertrouwen van burgers nodig, zodat zij hun zorgen met ons delen.

Om dat vertrouwen te winnen, moet je zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Daarom ga ik regelmatig de stad in met de korpschef en de HvJ om met bewoners te praten over de veiligheid in hun wijk. Bewoners maken vervolgens zelf afspraken met de politie en de politie houdt hen op de hoogte van hun acties. Veel wijkagenten organiseren zelf een spreekuur op straat, met een tafel en twee stoeltjes. Iedere bewoner met vragen kan aanschuiven.

Daarnaast heeft de stad sinds tien jaar een meldpunt radicalisering. Er is een netwerk van contactpersonen op scholen, bij maatschappelijke en religieuze organisaties. Zij hebben ontsporende jongeren snel in het vizier en delen die informatie met ons zodat we snel kunnen bijsturen als dat nodig is.

Ik geef u nog een voorbeeld:

Toen vorig jaar het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden hoog opliep, heb ik vertegenwoordigers uit de joodse en moslimgemeenschap op het stadhuis uitgenodigd om na te gaan wat de gevolgen zijn van de spanningen in het Midden-Oosten in de samenleving. Gelukkig waren op dat moment geen extra veiligheidsmaatregelen nodig. Wel bestond er behoefte, met name onder jongeren, om zich uit te spreken. Daarom heb ik in mijn stad de ruimte geboden voor pro-Gaza demonstraties, onder strikte voorwaarden. Moskeeën en synagogen hebben hun deuren nog wijder open gezet om wederzijdse ontmoetingen te stimuleren.

2. Ten tweede: perspectief bieden. Ik zie het als de taak van de lokale overheid om jongeren perspectief bieden, zodat zij minder ontvankelijk zijn voor extremistisch gedachtegoed. Uitsluiting en discriminatie maakt jongeren kwetsbaar voor de boodschap van ronselaars. Goed onderwijs, voldoende stageplaatsen en banen blijven altijd nodig. Want een goede opleiding is belangrijk om een goede baan te kunnen vinden. En een betaalde baan is de beste remedie tegen armoede en een leven in de marge van de samenleving. De marge waarin mensen die van kwade wil zijn, hun slachtoffers maken.

3. Ten derde: grenzen stellen en bewaken. Natuurlijk, als eerste burger van de stad is het mijn primaire taak om te binden. Maar het is net zo goed mijn verantwoordelijkheid om grenzen te stellen. De grenzen die vastgelegd zijn in Grondwet.

Mensen die de Nederlandse nationaliteit krijgen, wijs ik tijdens de naturalisatieceremonie niet alleen op hun rechten, maar ook op de plichten die de Nederlandse wet aan hen stelt. Tegen de nieuwkomers in mijn stad zeg ik: u krijgt binnenkort uw paspoort. Dat is niet zo maar een reisdocument, het is een opdracht. Een opdracht om niet alleen te profiteren van de rechten en vrijheden die de Grondwet u biedt, maar deze actief na te leven en uit te dragen. Als u daar niet toe bereid bent, wees dan zo eerlijk om uw paspoort in te leveren en te vertrekken.

4. Ten vierde: burgers oproepen elkaar op te zoeken en de dialoog aan te gaan. Na de aanslag in Parijs hebben we midden in de stad met een paar duizend mensen onze solidariteit betuigd met de slachtoffers en nabestaanden in Parijs. Er zijn veel bijeenkomsten georganiseerd waar burgers elkaar opzochten om hun boosheid, angst en twijfels met elkaar te delen. We hebben scholen bezocht om met jongeren in gesprek te gaan over de aanslag en wat dit voor ons betekent.

Als burgemeester en belijdend moslim roep ik ook de moslimgemeenschap op om in actie te komen en hun stem krachtiger te laten horen. Juist die stem is een waardevol medicijn: de 16 miljoen moslims in Europa en 2 miljoen in de Verenigde Staten kunnen laten zien dat hun religieuze overtuiging uitstekend te combineren is met onze westerse waarden. Zij kunnen de onrust en twijfel die leeft in de samenleving wegnemen. Ik ben er van overtuigd dat zij een sleutelrol spelen bij het blussen van deze brand.

Tenslotte,

Zoals ik al eerder zei, we kunnen niet garanderen dat een aanslag nooit meer zal gebeuren, in een open samenleving als de onze. Wat we wel kunnen doen is de samenleving zo sterk mogelijk maken. De overheid door verbinding te zoeken en grenzen te stellen, en de burgers door te investeren in de wij-samenleving. Hoe meer mensen we binnen boord houden, des te minder zullen buiten de boot vallen en zich tegen de samenleving keren.

Het probleem van religieus geweld en extremisme kunnen we niet alleen in Europa en de Verenigde Staten oplossen. We kunnen wel een lichtend voorbeeld zijn, door onszelf te blijven. Een samenleving waarin je kunt zijn wie je bent en kunt worden wie je wilt, zolang je dat een ander ook gunt.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Wekelijks het beste van Metro in je mailbox

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang twee keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reageer op artikel:
Aboutaleb: Sleutelrol voor moslims in EU en VS
Sluiten