Tjerk de Vries
Tjerk de Vries Nieuws 27 jan 2015 / 07:50 uur

Schoonste lucht van het land tegen leegloop buurt

Verschillende Nederlandse dorpen en steden komen in actie tegen de leegloop van hun gemeente. Zo wordt in Groningen de ’schoonste lucht van het land’ in de strijd geworpen om bewoners aan te trekken.

In veel delen van het land trekken de bewoners weg. Op naar de grote steden in de Randstad bijvoorbeeld. Wat uiteindelijk rest zijn gebieden die verloederen, waardoor het woongenot voor de achterblijvers drastisch afneemt.

Onder begeleiding van Platform31, de kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling, zijn nu diverse experimenten gestart om de leegloop terug te dringen.

Loppersum loopt leeg

Het gaat voornamelijk om gebieden in Friesland, Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Limburg. In totaal betreft het vele tientallen gemeenten die de bewonersaantallen zien dalen. In sommige gemeenten, zoals Loppersum in Groningen, bedraagt de krimp zelfs bijna 5 procent. De verwachting is dat in 2035 de bevolkingsgroei die ons land de afgelopen decennia kende, omslaat in een daling.

En die daling is dus in talloze gebieden al ingetreden. En dat heeft gevolgen. ”Het effect is vaak verloedering van de omgeving en leegstand van woningen en winkels. Dit kan vervolgens vandalisme of criminaliteit aantrekken”, zegt Tineke Lupi van Platform31. ”In de praktijk gaat het vooral om verslechterde leefbaarheid in krimpgebieden.”

Een scala aan maatregelen moet de tendens van leegstand, verkrotting en verloedering nu tegengaan. Zo wordt er samen met bewoners goed gekeken naar welke voorzieningen eigenlijk nog nodig zijn en welke beter gesloopt kunnen worden. Ook worden er digitale buurthuizen opgezet waar bewoners die nog zijn overgebleven met elkaar in contact kunnen komen.

Gezondheidsarrangement

Het Noord-Groningse Lauwersmeer kampt met een groot probleem door de leegstand van woningen en het wegtrekken van voorzieningen. Om meer bewoners aan te trekken richt men zich vooral op ouderen. Die moeten gelokt gaan worden met een ’gezondheidsarrangement’. Lauwersmeer heeft namelijk de schoonste lucht van Nederland. Het concept ’wonen in de frisse lucht’ moet de bevolkingsafname tegengaan.

In de Limburgse regio Parkstad staat een groot aantal koopflats die op termijn niet meer passen bij de woningbehoefte. Omdat er op dit moment nog wel vraag is naar huurwoningen willen provincie, woningcorporaties en gemeenten deze woningen in handen krijgen om ze te kunnen verhuren en leegstand tegen te gaan. En in Zeeuws-Vlaanderen is men een project gestart om jongeren langer thuis te laten wonen. Daarbij wordt rekening gehouden met voorzieningen die het voor jeugd aantrekkelijker maken.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief! 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang donderdag de beste tips in je mailbox!

Reageer op artikel:
Schoonste lucht van het land tegen leegloop buurt
Sluiten