Wanneer moet je erfbelasting betalen? 

Wanneer moet je erfbelasting betalen? Als je een erfenis krijgt, moet je daar soms belasting over betalen. Maar hoeveel en vanaf welk bedrag?