Te veel toeslagen in 2024: zo voorkom je 1476 euro ‘boete’

Toeslagen verlichten de financiële last, maar een verkeerd toetsingsinkomen kan leiden tot onverwachte boete. Zo voorkom te veel toeslagen!