Geld & carrière 30 apr 2020 / 15:59 uur

Hoe waarborg je de veiligheid op de werkvloer?

Helaas is het nog steeds zo dat er jaarlijks in Nederland zo’n 200.000 bedrijfsongevallen plaatsvinden. Bij ruim 4.300 van deze gevallen sprake is er ook van (blijvend) letsel.

Zestig keer per jaar bekoopt het slachtoffer het zelfs met de dood. Veiligheid op de werkvloer moet dus een belangrijk punt van aandacht zijn. Dat dit steeds belangrijker gevonden wordt, blijkt uit alle nieuwe certificeringen die ingevoerd worden. Deze zijn niet allemaal verplicht. Zo is er VCA-certificering voor werken met oog voor veiligheids-, milieu- en gezondheidsrisico’s die nog niet wettelijk verplicht gesteld werd, maar wel steeds vaker van bedrijven en werknemers verwacht wordt. Vanaf 1 juli 2020 moet iedereen die met cv-ketels werkt wel verplicht CO-certificering hebben. Wat kun je als bedrijf zelf doen om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen?

NEN-normen

Eén belangrijk instrument om de elektrotechnische sector voor de veiligheid van mensen en machines op de werkvloer te zorgen is met behulp van een NEN-training. NEN is een afkorting van Nederlandse Norm. NEN-normen zijn standaarden die helpen om de veiligheid en kwaliteit van een methode of materiaal te garanderen. Internationaal zijn hiervoor ISO-normen; NEN is een doorvertaling hiervan voor de Nederlandse markt. Het werken volgens NEN-normen is nog niet bij wet verplicht, maar veel bedrijven stellen deze verplichting wel binnen hun bedrijfsvoering. Speciale NEN-trainingen, cursussen en certificaten stellen bedrijven in staat om te leren werken volgens deze normen, waarmee ze een instrument in handen hebben om altijd de veiligheid op de werkvloer te waarborgen. Een keuring op implementatie van de NEN-normen behelst een visuele inspectie en een controle waarbij gebruik wordt gemaakt van meting en beproeving. Deze inspectie wordt enkel uitgevoerd door iemand die in ieder geval het NEN-certificaat ‘Vakbekwaam persoon’ (VP) heeft.

Ook het management moet betrokken zijn

Als leidinggevende geef je het voorbeeld aan je personeel. Loopt de leidinggevende of manager de kantjes ervan af, dan volgen medewerkers het voorbeeld dat ze gesteld wordt. Daarom is het van belang dat er van bovenaf de juiste toewijding is. Ook het oog hebben voor veiligheid moet in woord en daad benadrukt worden. Uitzonderingen op veiligheidsnormen bestaan niet, dus een leidinggevende moet nooit toestemming gegeven om af te wijken van de normen. Zelf moet hij of zij de nodige maatregelen treffen bij een bezoek aan de werkvloer, of dit nu het dragen van veiligheidsschoenen of van een helm is. Dat is de positieve benadering. Een ‘negatieve’ benadering is helaas soms ook noodzakelijk. Wanneer een medewerker zich niet aan de veiligheidsnormen houdt, moeten daar consequenties aan verbonden zijn. In eerste instantie kan een officiële waarschuwing voldoende zijn. Bij meer overtredingen moet een voorbeeld gesteld worden.

Hoe waarborg je de veiligheid op de werkvloer?

Benadruk verantwoordelijkheid voor anderen

Sommige mensen nemen het niet zo nauw met hun persoonlijke veiligheid. Dat is geen excuus om je niet aan de veiligheidsvoorschriften te houden. Zeker niet in een situatie waarbij ook andere mensen betrokken zijn. Als werknemer in een risicovolle werksituatie heb je ook de verantwoordelijkheid om de veiligheid van anderen in acht te nemen. Hoe mensen met zichzelf willen omgaan, is niet per se iets waar je als werkgever of leidinggevende verandering in kunt brengen. Het is nu eenmaal zo dat mensen verschillend in het leven kunnen staan. Maar je kunt wel benadrukken dat men ook een ander leed kan bezorgen met onverantwoordelijk gedrag en dat dit absoluut onacceptabel is.

Protocollen ophangen

Protocollen zijn er om nageleefd te worden, maar niet iedereen is in staat om alles uit z’n hoofd te weten. Soms zijn de na te leven regels te ‘vers’ om al ingeprent te zijn en soms zijn ze te uitgebreid en ingewikkeld om in zijn geheel te kunnen onthouden. Als medewerkers er iedere keer weer de boeken bij moeten pakken omdat ze het niet meer helemaal weten, is niet gunstig voor de productiviteit. Daarom moeten de protocollen die van toepassing op veel plaatsen gemakkelijk terug te vinden zijn. Dit is ook een stimulans voor personeel om het niet maar gewoon te doen zoals ze denken dat het moet omdat er geen protocol in de buurt is. Allicht zal het ophangen van protocollen grotendeels ten overvloede zijn, maar daar heeft niemand hinder van. Een visuele representatie van de te nemen stappen werkt het best en het snelst: één blik op een illustratie kan al leiden tot een ‘oh-ja-moment’ bij een medewerker die de regels wel geleerd heeft, maar in zijn of haar hoofd niet meer helemaal op een rijtje heeft.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)

Reageer op artikel:
Hoe waarborg je de veiligheid op de werkvloer?
Sluiten