Betere schoolcijfers met betrokken ouder

14 november 2012 om 05:30 door Wilke Martens
Betere schoolcijfers met betrokken ouder

Een derde van de schoolleiders in het basisonderwijs in Rotterdam ziet dat leerlingen hogere resultaten behalen als gevolg van verbeterde ouderbetrokkenheid. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksinstituut ITS dat vandaag wordt gepresenteerd. Anderhalf jaar geleden trapte de gemeente af met het programma Beter Presteren, waarin wordt samengewerkt met schoolbesturen om de onderwijsresultaten te verbeteren.

“Leerprestaties bij kinderen met betrokken ouders zijn inderdaad beter”, constateert Ercan Torun, Bovenschools Manager bij basisschool Cosmicus in Rotterdam. “Vooral bij de kleuters is dat duidelijk: met ouders is afgesproken om dagelijks een kwartiertje voor te lezen en dan zie je vanaf groep 3 dat kinderen kilometers maken. De school moet goed onderwijs geven, maar de hulp van ouders kan daar erg aan bijdragen.”

Torun benadrukt dat de wisselwerking tussen ouders en school van groot belang is. “In een samenwerkingsovereenkomst leggen we bij de inschrijving van het kind vast wat we van ouders verwachten”, legt hij uit. “Maar daarin staat ook wat ouders van de school kunnen verwachten. Zo leggen leerkrachten bijvoorbeeld verplicht huisbezoeken af, niet alleen om de thuissituatie van kinderen te leren kennen, maar ook om een band met de ouders te creëren.”

De band tussen leerkrachten en ouders is ook op de Pniëlschool in Feijenoord van belang. “Onze speciale ouderkamer wordt druk bezocht”, zegt Marleen ten Cate, medewerker Ouderbetrokkenheid. “Niet alleen voor een kopje koffie, maar ook voor voorlichtingsbijeenkomsten over allerlei zaken, van zindelijkheid onder peuters tot weerbaarheidscursussen voor ouders.”

Frederik Smit, senior onderzoeker bij de Radboud Universiteit Nijmegen, waaronder ITS valt, vindt de verbeteringen in Rotterdam een goede basis voor de toekomst. “We weten dat kinderen het beter doen op school, als ouders en school samenwerken”, legt hij uit. “Het doel is dan ook om uiteindelijk 100 procent ouderbetrokkenheid te behalen.”
 

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?
Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!
d