Mauro: welkom in Nederland

28 oktober 2011 om 08:43 door Ebru Umar
Mauro: welkom in Nederland

Het allerergste is mijn laconieke houding. Wat had je dan gedacht? Fatsoen? Mededogen? Gezond verstand? Inlevingsvermogen? Wat had je dan gedacht? Dat je mag blijven omdat je hier al acht jaar woont? Een familie hebt en met een zachte ‘G’ spreekt? Wat had je gedacht? Dat het uit ten treure rekken van asielprocedures rechten oplevert?

Dacht je dat Nederlanders vriendelijk en be­schaafd zijn? Dacht je dat Nederlan­ders tolerant zijn? Dacht je dat Neder­lan­ders houden van buitenlanders binnen hun landsgrenzen? Dacht je dat Neder­landers in het kader van de niet bestaande ‘joods christelijke traditie’ naastenliefde kennen? Neder­lan­ders zijn mensen. Doodnormale mensen voor wie geldt dat het hemd nader is dan de rok. Nederlanders zijn mensen die de afslachting van 8000 moslims in Srebrenica belonen met een medaille voor militai­ren. Nederlanders zijn mensen die heel goed begrijpen dat ban­kiers miljoenen bonus toege­stopt krijgen on­danks de eurocrisis. Nederlanders zijn mensen die pleiten dat ge­wetensbezwaarden hun werk niet hoeven te doen. Ne­derlanders kiezen voor zichzelf - het zijn net mensen.

Het zijn Nederlanders, mensen van vlees en bloed die jou, Mauro eveneens mens van vlees en bloed wegsturen naar een omgeving waar je de taal niet van spreekt, heg noch steg kent of hebt en die je weg­rukken van een familie die van je houdt. Het zijn Nederlanders, die zich verschuilen achter een sys­teem, regels en gedoog­co­alitie, die besloten hebben jouw leven tot een hel te maken. Het zijn mensen van vlees en bloed zonder gewetensbezwaren die je uitzetten Mauro, niet een systeem, regels of gedoogcoalitie. Mensen. Neder­landers. Het ís persoonlijk. Het wachten is op de Nederlander die het fatsoen kan opbrengen wél menselijk te reageren op jouw asielaan­vraag. Als jij niet in Neder­land hoort, wie dan wel? Mevrouw van Oranje regelt binnen drie maan­den een Nederlands paspoort en daarmee een plek in de Raad van State voor haar schoondochter. Je zou verwachten dat het voorzitterschap van de Raad van State verplichtingen met zich mee­brengt. Het vertegenwoordigen van Nederland in den vreemde en het teren op kosten van de samenleving doet dat ook. Maar ook Majesteit zal zich verschuilen achter ‘ministeriële verantwoor­de­lijkheid’. Het systeem. Iets met regels. En de ministers? Van Rutte tot Leers, van piloot tot aan ambtenaren die je komen halen: de term gewetensbezwaarden geldt alleen voor ambtenaren van de burgerlijke stand. Welkom in Nederland. Hypocriet, zelfingenomen Nederland. Tot ziens. 

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?
Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!