Schimmige selectie aan de poort voor studenten

9 december 2014 om 07:05 door Rens Oving
Schimmige selectie aan de poort voor studenten

Het aantal opleidingen dat studenten selecteert, is de laatste jaren hard gestegen. Maar hoe studenten aan de poort worden geweerd, is vaak onduidelijk. Dit blijkt uit een inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) naar de selectiemethoden van universiteiten en hogescholen.

Nieuwe studenten moeten steeds vaker een essay schrijven, sollicitatiegesprekken voeren of een test maken om de studie van hun keuze te mogen doen. Maar van de 80 opleidingen die dit jaar zulke selectiemethoden toepasten was bij een ruime meerderheid niet te achterhalen op basis waarvan zij nieuwe studenten beoordelen.

Het ISO was in de meeste gevallen nog wel in staat te achterhalen hoe studenten werden getoetst. Niet duidelijk was waar de toelatingscommissie precies op ging letten. „Het komt er op neer dat we niet weten waar je als eerstejaars aan moet voldoen om te worden toegelaten”, zegt ISO-bestuurslid Rosanne Broekhuizen. „Als je gaat solliciteren voor een nieuwe baan weet je ook wat de functie-eisen zijn, dat zou bij opleidingen ook moeten. Zo krijgt iedereen een eerlijke kans.”

Het aantal opleidingen dat de toestroom aan studenten probeert te beperken is flink gegroeid. Vooral in het hoger beroepsonderwijs wordt vaker aan de poort geselecteerd. Dit studiejaar gaat het om 71 universitaire en 106 hbo-opleidingen. Het grootste gedeelte van dergelijke lotingstudies doet daadwerkelijk alleen aan loting. Maar 30 hbo- en 50 wo-opleiding beoordeelden hun aankomende studenten vooral inhoudelijk. En dat gaat in de toekomst alleen maar meer worden, want vanaf 2017 wordt loten helemaal afgeschaft.

Het beperken van de instroom mag alleen met een specifiek doel. Bijvoorbeeld wanneer er maar een beperkt aantal plekken zijn op de opleiding of niet voldoende stages. Ook als de kwaliteit van het onderwijs aantoonbaar achteruit gaat door een teveel aan studenten mogen eerstejaars worden geweerd. Maar de selectie aan de poort wordt ook gebruikt om minder gemotiveerde en begaafde studenten uit te sluiten. Hierdoor worden de resultaten van de opleiding verbeterd en zou de uitval omlaag moeten gaan.

„Het groeiend aantal opleidingen met toelatingseisen beperkt de keuzevrijheid van de student en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs”, zegt Broekhuizen. „Er wordt nu geprobeerd om alleen de beste studenten binnen te krijgen. Terwijl iedere student dezelfde kansen verdient.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?
Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!

d