Studenten hebben steeds vaker jonge kinderen thuis

20 augustus 2014 om 08:43 door Rens Oving
Studenten hebben steeds vaker jonge kinderen thuis

Studenten hebben steeds vaker een kind. Vorig jaar waren er ruim 13.500 studenten die extra studiefinanciering kregen omdat zij naast de studie voor een kind onder de 12 jaar moeten zorgen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die Metro opvroeg.

Meer dan 11.000 studenten vroegen in 2013 een eenoudertoeslag aan bovenop hun studiefinanciering. Ook waren er ruim 2.500 studenten die een partnertoeslag, bedoeld voor wie samenwoont en een kind verzorgt, wilden hebben. Met name in het mbo, lopen veel ouders met jonge kinderen rond. Tweederde van de aanvragen werd door mbo'ers met kinderen gedaan. Op de universiteit zijn die getallen veel, veel lager. Slechts een paar honderd studenten met kinderen hadden extra geld nodig.

Het werkelijke aantal studenten met kinderen ligt dan ook hoger. Deeltijdstudenten krijgen geen namelijk geen studiefinanciering en mogen daarom ook geen toeslag aanvragen. Daarnaast is bij veel studenten niet bekend dat zij aanspraak kunnen maken op ondersteuning.

Toch is het aantal studenten dat dergelijke financiële ondersteuning denkt nodig te hebben de afgelopen jaren fors toegenomen. Jongeren in de bijstand kunnen al een aantal jaar worden verplicht om een opleiding te gaan volgen. Sinds 2012 geldt dit ook voor alleenstaande moeders.

Volgens Annemieke de Jong, die zelf ooit als alleenstaande moeder van twee kinderen een studie afrondde, van de Stichting Steunpunt Studerende Moeders maken steeds meer gemeenten ook daadwerkelijk gebruik van dit pressiemiddel. "Wij krijgen veel vaker bericht van alleenstaande moeders, en soms ook vaders, die een studie moeten gaan volgen maar daarin bijna niet begeleid worden. Juist deze groep mensen die er meestal een paar jaar helemaal tussenuit is geweest moet even op weg worden geholpen. Wat moet ik doen? Waar heb ik recht op? En hoe zit het bijvoorbeeld met kinderopvang? Dat zijn vragen die veel moeders hebben."

Om de groeiende groep, van met name alleenstaande moeders, tegemoet te komen is onlangs besloten dat met de invoering van het leenstelsel voor hbo en wo-studenten de eenoudertoeslag een gift blijft. Net als de prestatiebeurs nu wordt deze ook in de toekomst kwijtgescholden als een student binnen 10 jaar een diploma haalt. Voor mbo'ers, die gewoon recht blijven houden op een basisbeurs, verandert er niets.

Volgens De Jong blijft ondanks die tegemoetkoming het studeren met een kind een hele opgave. "Zowel in praktische zin als financiële zin want ondanks de eenoudertoeslag ontvangen zij nog altijd minder dan de bijstand. Dat geldt zeker voor al die moeders die nu naar het mbo moeten."

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?
Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!
d