Duizenden ongelukken door spraakverwarring

2 mei 2014 om 09:07 door Rens Oving
Duizenden ongelukken door spraakverwarring

Onleesbare veiligheidsinstructies en spraakverwarring op het werk maken duizenden slachtoffers. Per jaar krijgen tussen de tien- en twintigduizend mensen een ongeluk op de werkvloer, soms met dodelijke afloop, omdat ze de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn. Om dat te voorkomen moeten bedrijven zich veel bewuster worden van die risico's, meent de Stichting van de Arbeid, het officiële samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers.

Volgens de stichting is vijf tot tien procent van de in totaal 200.000 ongelukken op het werk te herleiden tot een gebrekkige kennis van het Nederlands. Belangrijke instructies en procedures worden door de taalbarrière slecht begrepen en in praktijk gebracht.

Ook de onderlinge communicatie laat nogal eens te wensen over zegt Jannie Mooren van de Stichting van de Arbeid. "Er zijn steeds meer verschillende talen op de werkvloer. In de bouw zijn dodelijke ongelukken voorgekomen omdat men elkaar gewoon niet verstond. Maar taal en veiligheid zijn ook echt een item op scheepswerven, in fabrieken en de agrarische sector waar veel buitenlanders werken op basis van korte contracten. Deze mensen blijven te kort in Nederland om de taal goed te leren, dat is op zich logisch. Maar als je niet eens 'pas op' tegen elkaar kunt roepen gaat het een stuk sneller mis."
Bedrijven zouden daarom een duidelijke voertaal in moeten voeren. Ook zou het al een stuk schelen als veiligheidsinstructies vaker in de moedertaal van de werknemers aangeboden worden.

De taalproblemen gelden lang niet alleen voor buitenlanders die geen of nauwelijks Nederlands spreken. Nederlandse werknemers die moeite hebben met lezen en schrijven, zijn vaak niet in staat om veiligheidsvoorschriften en instructies door te nemen. Om van papier te begrijpen hoe een machine werkt of wat er precies gezegd is bij de veiligheidstraining blijkt vaak een onoverkomelijke opgave, met alle gevaren van dien.

"Een op de negen Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven", zegt Roel Govers van Stichting Lezen & Schrijven. "Voor deze mensen is het vaak zo goed als onmogelijk om alle instructies te begrijpen. Omdat er veel schaamte heerst, durven ze daar niet voor uit te komen en vragen ze ook niet om hulp. Dat kan gevaarlijk zijn. Het vereenvoudigen van veiligheidsinstructies is daarom hard nodig."
 

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?
Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!
d