Onderwijstrends 2013: docent 2.0 blogt en twittert er op los

22 januari 2013 om 09:31 door Metro
Onderwijstrends 2013: docent 2.0 blogt en twittert er op los

Devices in de klas
Laptops, smartphones en tablets rukken in 2013 verder op. Docenten zien de mogelijkheden die nieuwe media als YouTube en Twitter bieden als een uitdaging en niet langer als een bedreiging: lesstof kan ermee worden verrijkt, opdrachten verdiept en kennis beter gedeeld.

Flip je klas
Flipping the classroom wint aan populariteit. Docenten bieden hun instructie deels digitaal aan. Ze filmen hun lessen en hun leerlingen kunnen die in hun ‘huiswerktijd’ online bekijken. Winst: meer tijd voor persoonlijk contact en betere afstemming ICT, vakinhoud en didactiek..

PartYcipatie
Schoolevents, kantine-aanbod, ICT-faciliteiten, jongeren staan te trappelen om hierbij een vinger in de pap te hebben. Dat deden ze privé al bij grote party’s als het Magneet Festival, Solar Weekend Festival en Edelwise.

Leraar profesionaliseert
‘Docent 2.0’ is in aantocht. Hij / zij legt contacten met andere collega’s via online netwerken als Het Kind en The Crowd. Hij / zij blogt over het werk, twittert en knoopt relaties aan met professionele onderwijsvernieuwers.

Meer aandacht voor jongens
Ze blijven een zorgenkindje: jongens. Hogere schooluitval en afstroom bij knullen. Altijd een lastig onderwerp, maar het tij keert. Het jongensprobleem is eindelijk bespreekbaar en een belangrijk agendapunt voor verbetertrajecten. Scholen komen met kennis van zaken in actie.

Internet University
Meer dan 160.000 studenten uit 190 verschillende landen volgen inmiddels college via internetuniversiteit Udacity. Ze leren vakken als zoekmachinebouwer en webapplicatiebeheerder. Internet is de nieuwe school, YouTube, Facebook Timeline en Pinterest zijn de klaslokalen.

Focus op 21st century skills
In de 21ste eeuw focust het onderwijs zich naast kennisoverdracht ook op aanvullende vaardigheden waarmee jonge mensen hun kansen in de samenleving en kenniseconomie vergroten. Denk aan ict-geletterdheid, creativiteit, burgerschap en probleemoplosvaardigheden.

Gamifacation in de klas
Gamedesigners weten hoe ze jongeren moeten boeien. Met slimme ‘trucs’, beloningssy-stemen, feedback, competitie, inzicht en het tackelen van obstakels beschikken veel schoolgaande gamers over bijzondere skills. De gamewereld als inspiratiebron voor het onderwijs.

Motiveren door verbinden
Excellentie blijft hot, maar er is ook aandacht voor de motivatie van de leerling: het belangrijkste ingrediënt voor het ontwikkelen van talent. Intensieve coaching en begeleiding zijn dringend nodig. De mentor speelt een verbindende rol.

School met een eigen gezicht
Technasium, cultuurschool, excellent college… Scholen onderscheiden zich niet alleen in naam, maar laten ook zien wat ze naast onderwijs aan extra’s op de menukaart hebben. De gezonde schoolkantine is zo’n trekker.

Surf voor de integrale onderwijstrend top 10 naar www.blog.youngworks.nl.
 

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?
Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!
d