ROTTERDAM (ANP) - Om sneller in te grijpen bij huiselijk geweld, werken vanaf maandag 1 juli alle gemeenten en andere professionals met de Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daartoe gaf staatssecretaris Martin van Rijn maandag het startsein tijdens een minicongres in Rotterdam.

De wet houdt in dat alle vormen van huiselijk geweld bij kinderen, partners en ouderen via een overzichtelijk vijfstappenplan kunnen worden herkend. Professionals wordt duidelijk gemaakt wat ze bij vermoedens van mishandeling, geweld en misbruik moeten doen.

Zij zijn verplicht de meldcode te hanteren, wat overigens niet betekent dat ze een meldplicht hebben. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de professional na een zorgvuldige afweging als beschreven in het voorgeschreven stappenplan.